26-08-17

hoogtepunten filosofisch verzet, philosophical resistance+overzicht blogs-linkentotaalwerk

Political statements.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

Gids voor conservatieve beleidsmakers :

Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

Hef taxen op een heel elitaire manier.

Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

 

 

 

 

 

TEGEN        WERKLOOSHEI D     OORLOG       UITBUITING         

         &   

LESSEN  UIT DE  GESCHIEDENIS   LESSONS  FROM  HISTORY

---------------------------------------------------------------------------------------------

Why don't we put forward our own program first ?

Why don't we defend our own alternative in the enterprises we work ?

Why don't we invite the jobless to join our reunions ?

Why don't we develop our  new strategy to put our demands in power ?

 

 

LESSONS FROM HISTORY

Can lessons from class-struggle become determinant  ?

Words must be used properly,otherwise you get unnecessary misunderstandings. For example 'communism' is a system that is based on the collective ownership of the means of production a distribution ,in function of the most simple administration and without a salary system or commodity-production(no prices, no pay), a system that replaces the conditions under which we work under capitalism ore state-capitalism. Such a system didn't ever exist (or in a primitive way maybe). Attempts to establish such a system have always been answered with arms or with technical and  sabotage from groups who were afraid of losing their benefits. And what is 'socialism' then ? Is it a phase between capitalism and communism ? A certain degree of 'nationalised' economic property still based on salary and commodity production, with more serious prices for the goods?

What do they mean by improving 'democracy'? Democracy means "the power of the people". Under 'people' you can understand as well the aristocracy(nobles), the bourgeoisie (the little group of enormously wealthy owners of big companies, banks… .) as well as the 'petit-bourgeoisie(owners of little firms, State leaders, important .functions…)or even the small independent or the workers and farmers…if you understand this under 'people' then maybe you think it's normal that political power is divided between political parties and the very well paid Congres and coalition governments. That's one way of putting it…but how about social and economic equality ?

Residents are not 'citizens' . 'Citizens' replaced the ruling aristocracies, thanks to the hunger-uprisings of the poor, who were not organised politically yet. If you understand with 'people', the ones having to sell their labour or the small independents struggling with monopoly-capitalism, then you are a proletarian and capitalism made you the strongest, (that is only in numbers) Who has the majority can rule. Why is there then so much social misery, war, exploitation ? Do collectivist want this then…or can we do without the devastating way capitalism tries to be progressive in ?

Why is capitalism socially a demoded system ?

What is the difference between 'bourgeois' and 'collectivist' democracy ? How should the last one be organised ?

Is it still a useful tactic for collectivists to participate in elections ? Do the classical bourgeois parties represent the interests of the workers you think ? Aren't fascism and bourgeois democracy just two complementary forms of ruling of the money-elite over the workers ? In which way also bourgeoisie can stay in power by using the analyses and programs of parties claiming to be workers-parties ? Can workers continue to struggle without a blueprint of their society in mind ? What do workers still understand from the lessons of the past and why are they trapped in the old bourgeois and proletarian way of thinking about history ?

How to do away with corporatism and develop solidarity and how can a new proletarian culture replace the money guided circus our society is ? How to develop our consciousness about all this in daily life ? Is working like slaves for anonymous shareholders est ,or hunger, or underdevelopment where the old system has no other answer to then war and further exploitation ?

Because words were and are so misused , let's call us collectivists and not base us entirelly on one figure in proletarian history( for a collectivist alternative, read : http://philosophicalresistace4.skynetblogs.be

or mail to philosophicalresistance&gmail.com

After reading this you will notice that a lot of arguments and discussions will lose their sense or get a solution :which ?: the 'one' ore the 'more party system'/substitution (the party rules instead of the soviets)/enterism (working as a little group, penetrating in other parties…to take over/ self managment (within the capitalistic .system/nationalisations/state-capitalism or not/alliances with national bourgeoisie or not/federalism-self independence/syndicalism/ participation in elections/…

By managing society under non-capitalistic conditions the collectivist democracy can develop through the projects.

Collectivists who are in for this kind of revolution are getting tired of arguing about the mistakes of their great examples (this can be very interesting) but why is capitalism after so much time, still in power, still the ruling ideology ?

The history of working class looks like a war-saga, with different parties trying to take power, who succeed and then become attacked by capitalism or it's collaborators in the very own proletarian circles. Most revolutionaries think that the alternative for power will emerge from the spontaneously to emerge councils, or from 'democratic centralism' in a proletarian vanguard-party. Realistically it cannot be otherwise or those traditionally wished 'councils' or central committees of the vanguard-parties will contain such differences in opinions and will be so infiltrated, that the mass of workers will not be able to orientate themselves : not anymore on the corporatist demands of the State allied trade unions, not anymore on the left bourgeois-parties or not on those expecting miracles from the 'democratic' debate in the councils. Without alternative goals and a revolutionary workers-consciousness which stop ownership of the big business and the right to decide on financial issues as a non-worker, we will get nowhere, we will not know what to do.

Without managers and control commissions in the factories and companies, without local and internationally organised political leaders and clean deals…we will obtain no control.

Almost all strikes and initiatives collapse without global alternative. Revolutionaries these days put their hope on the collapse of capitalism, on a purely 'asking for more money' or less time to work, without seeing capitalisms real condition the last hundred years. Capitalism has tied workers in a hundred ways, why shouldn't workers put forward their maximum demands ? We are the youngest class in history…can we take power while letting capitalism survive ?

When will 'the last ones' finally become 'the first ones'?

Each group in proletarian history has had it's benifits and mistakes that were bound to happen because of the circumstances of time and space, bureaucracy, privileges…

The utopian tried it on a small scale. Marx and Engels showed that living conditions and not so much great personalities make history and got in the clinch with people like Bakoenin who saw revolution rather more as an immediate coup, who could not be led by a mass party, but by a group of maybe hundred revolutionaries, spread over Europe, infiltrating everywhere, to take over the' rule from as well the bourgeois organisations as the International Workers Association and put it in the hands of his Alliance.(he did not succeed) Seventeen years after the end of the International Workers Association The mass parties that grew under the rise of social .democracy established the Socialist International (second 1889)

In 1914 when the great majority of German Social  Democratic approved the funds to fight the war , communists left it to establish the third int.

The councils who for the first time in history emerged on the scene , got a second change in 1917. The Bolshevik helped to fight the councils theoretically and practically against the old parliamentary  and aristocratic influences. After the revolution 14 foreign armies attacked the young Russian republic which had to be built again from practically zero. In Germany after world war one ,a revolution which was ended by the military forces with the aid of social democrats 'showing themselves as revolutionaries' paved the way for the success of a big noise with a little moustache . Despite the electoral success of the Kommunist Partei Deutschland, KAPD,…the skinny painter supported by the bourgeoisie would win, because he got the money to create a bit of jobs by means of state-capitalism (arms production, roads…)to gain support. Few people understood that capitalism needed war to survive. In the mean while a Georgian fellow lead a big heavy industrialisation process which helped to beat nazism.

He lead a party that was  much based on bureaucratic  and strategical deals with the fully capitalist countries and stopped the process in the councils. Necessary from a military viewpoint or not in those days…to many wanted a more-party system for their own reasons, that's for sure !?

Ownership became less private ,but the production relations did not alter (still salaries, commodities) so it was not really a system you could call 'communist'…it was a social experiment under terrible conditions; an economy of trying to survive, while the world got on fire once more. The experiment couldn't compete with the purely capitalist states who had accumulated money to start again once more thanks to war-benefits, and the urss degenerated in the direction of revisionism ( reconciliation of capitalists and reformists) As a consequence : the economy of a part of the east, became a hunting ground again for western capitalism.

Next time some viewpoints of different vanguard-parties, which illustrate all this.

As it comes to butchering working class, all States know how to divide the work between them . We saw it in Spain in the civil war, in Italy some years later… Very 'honourable'? men like Churchill for example commanded the bombing of Dresden, a town with no strategical value…but filled with deserters and revolutionary workers at the time… and who ordered to drop some atomic bombs when Japan was already defeated?

In imperialist wars, workers SHOULD not choose the side of one of the fighting states, they make revolution in their own country, OR  should not listen if they are told  to disarm (like in Italy-strikes of 1943- where once again like in Spain, communists would join a 'government of national unity' that obeyed the currents who saved capitalism)Were these results the maximum that was possible those days ?

They would next time better listen to the left part of those claiming to represent them…and who know that 'Stalinists' as well as 'Trotsky' as others made -'mistakes'-(but was really possible under those circumstances ?)

where they are trying to learn from.

Maybe collectivists can discover a way of avoiding civil war when they work out new tactics of preventing imperialist war ... and changing society more peacefully.

Some  s u b j e c t i v e problems

Promoting consciousness remains a difficult task in these days, but as Marx explained, the objective situation is on our side… the most difficult part remain the subjective living conditions that determine our ideological links with the ruling class. To this we can also add the emotional, and living conditions or the bourgeois  that claim a monopoly on 'spiritual-live'…as if materialists do not have a vision on this…an eternal one…as eternal as the life of the electrons out of which everything that exists exists.  The media then…another obstacle :can we find a way in which on a large scale we can promote the idea that we are being told a lot of lies and rubbish ?

Not all is against us dough. In my spare time I visited let's say about 25000 political homepages on the net .

The left is far more better represented then the right. Very easily (one recognises the crab from the titles of the pages) I found about a 1000 groups or individuals who took my attention and I mailed about 400 of them, getting some 200 mails or visits of the collectivist homepage back)

Let's hope more and more young people or older, unemployed or not will start digging into their collectivist past and discover that they hold the key to the future of a better world. Let's hope afterwards they start thinking about uniting to discuss what can be done. Let's hope their numbers will have grown on the decisive moments. Let's hope the old rulers won't be able to let us go and fight the workers of other countries no more…in the mean time they manage to do this on an economical level…we even fight the workers on our own factory floor, …some of us are put in anger because they haven't got jobs and others do…another easy victory for capitalism. Every fight against our family, friends or lover(s) is energy that cannot be used against our real exploiters… so find your inner calm and resolve your relation problems in a human way : try to become emotional strong, because we have a whole new kind of other world to win…a world in which we will be able to discover the never ending story of your consciousness that tries to enrichen itself before the 'corpus', this 'germ' dies and leaves its fruits… Start observing your world today with other eyes and find out how it works, intervene, come up for the rights of your class, don't capitulate, find out when best to retreat, or which is a good tactic. Share your impressions. Educate yourselves and others. Think before you speak, when you get carried away by your blood. Do not lose your sense of humour, it will help you to learn how to be patient…every process takes it' s own time, when you are ahead , you know this can sometimes be a handicap to you as well as a privilege.

Learn how to counter statements your fellowmen read or heard in the bourgeois controlled media.

Learn to talk in public. If you are afraid to act, those thoughts will grow and you will even be more afraid afterwards.

Overcome your inner barriers, discover the undiscovered part of yourself. Live is more than acting and thinking as robots.

Live was not meant to be lived as to much of us live it today.

If we do not improve certain situations things will get worse for us all. For those without seeing the problems : more States poses atomic bombs; each day unemployment and war dominate the news, increasing exploitation tries to save capitalism but problems are getting bigger.  Please start thinking and acting.

 

 

 

Read also the following articles :OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 

+++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

+++MATURITY COULD CHANGE THE WORLD

+++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

+++A CHANGE IN ATTITUDE

+++LES RELATIONS HUMAINES OBJECTIVES

+++PROLETARIAN ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

+++LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR

 

OPAA :  Octo's Politcal Analyses & Alternatives 

 

+++THE IMPORTANCE OF DEVELOPING AN IDEOLOGICAL METHOD

            An ideology is a way to understand life and it's different practical an theoretical meanings.  Consciousness is born each time practical experiences ead to theoretical tinking and result in orientating and acting in an adapted way.  Political history gives us much examples of this.  Sometimes only reforms are possible.  Sometimes revolutionary reforms are being pushed by circumstances... a real revolution shall become possible when the global picture of circumstances is understood by a more interdisciplinary and worldwide orientated consciousness.  The same laws that guide history also can be found in our own emotional and intellectual development and even in some relationships we encounter.

Consciousness is born out of matter, like theory is born out of practice.

If theories are not based on practice, we call them fantasies, which can be nice or dangerous or both.  We call this 'idealism', it leads to confusion because it's no longer 'materialism'.  Sometimes illusions are necessary to get back on the road of reality.  Both in social as in personal life.

            The theoretical way to understand life, is studying all the existing rational, objective sciences and combining them with the more subjective sciences and inject the result into practical life.  The subjective science depend on the objective ones because without 'matter' there can be no consciousness.  At the same time the hierarchical weight of the subjective prevents the objective laws to impose them self on the general evolution of society and the human being...but this is always a temporary process.  An ideology is a way to understand both the history and present stage of the world and its consequences on global living conditions.

            However great some existing differences in exploitation might be, capitalist ideology also tends to evolve in the direction of socialist ideology...because the foundation for a world economy and the way to manage it by modern technical means, still increase...this shall be an advantage once proletarians shall reunite in an effective and revolutionary way.  And they shall, because the capitalistic inner contradictions that scientific socialism pointed out, still seem to remain unsolvable.  But nobody holds a crystal ball, so let's not insult each other if we have different opions on the economic strength of capitalism.

Important to remember is that a decreasing economy leads to a weakening of the ideology of the ruling class...at least if the oppressed class is not beaten physically or brought to poverty...or has to little class consciousness left.  The first task of the most conscious human beings with an orientation towards proletarian ideology, must be to understand these process of evolution.  Ones they do, they must present a global and general program of managing society and experiencing life in a different way.  Theoretical explanations should correspond with the practical conditions they try to explain...but they should try to always be one step ahead.

            Feodal ideology, with the aristocracy as it' s ruling class, based it's power on an unclear concept of 'God',(and not on the eternal forces of nature who produced and developed consciousness) and mainly on the ownership of land and consequently economic and military power.

While all kind of historical facts happened according to changing living conditions and while the bourgeois rulers of the capitalist system used the proletarian discontent to take power from the nobles, they started developing the means of production and the production forces.  The world was (and still is) forged and forced together in a very unethical way : wars, famine, unemployment, ecologic disasters, exploitation).

            Capitalist ideology based it's power mainly on the private ownership of the means of production, on the production of commodities, trade and a wage system...while in theory the really socialist thinkers of the last 150 years wanted to abolish these bourgeois-based things; in practice they had to be satisfied with all kind of economic, social ande political reforms that nowadays lead to a degree of wealth for only a limited number of workers.  While in theory the socialist thinkers wanted communism, they saw State-Capitalism being established; while they wanted to abolish the State, they saw it being transformed in a strengthened apparatus in function of bourgeois ideology.

            While they looked for  unity amongst proletarians, they got divided on theoretical and practical or even personal bases.  While reformism helped survive capitalism and the final technical revolution is now taking place and the world becomes more and more a global private company...it SEEMS  bourgeois ideology overcame it's inner contradictions.

Suppose the capitalist system manages to create one world market and one company or a high standard of living for the whole planet, shall it then have overcome it's contradictions ?  No, because exploitation and surplusvalue shall continue to lead to overproduction.     So why capitalism continues to dominate ?  Because  we continue to accept their ideology.  Because our weaknes, capitalism can continue it's often historical task in an often bloody way.  They still have the economil and military power to do so.

            While every different group of scientific socialists has it' s own calculations on the economical fitness of the current ruling system, no real alternative way of managing society is being put forward.  While the bourgeois class and it's managers and politicians continue to invent more organisation in function of keeping in power; the majority of social or political 'workers'-organisations, limit themselves mainly to the small  and limited economical battles.  While the little 'gains' of this struggle within the borders of the system try to maintain the  different living standards of the different groups of modern proletarians...no organised group of workers not even claims an equal income for everybody in its program...and no group explains how a society without a wage system and commodity production can produce and distribute in a more or less equal way.  Are we afaid to use our imagination ?  Do we need the hierarchical discipline and structures of our current economic, social and political rulers ?  Are we, the millions who lead the practical day to day live that state, company and family  offer us, so brainwashed that we keep on walking in the mill that the bourgeois-media keeps turning for us ?

            How can we learn to get more assertive in a proletarian way ?

By taking an intrest in phylosophy, politics, history...  By studying our own concrete living conditions where we work and live.  By realising that the emotional and psychologic  problems we are all confronted with (whether in ourselves or in all our different kinds of relations), are getting worse by the current system of production.  That's where real ideology is all about, it's really a kind of spiritual matter that has nothing to do with the classical ideology of 'religion' seen in a conservative way, but with combining and connecting all the different kinds of consciousness we came to mention in this text and others.  Human beings can get a lot of energy from being conscious about these kind of things...or it can make them sick, because they realise they cannot change the world on their own : 'workers unite'.

 +++MATURITY COUD CHANGE THE WORLD

            As I explain in the text 'a change in attitude', there are a lot of problems facing our social and economic lives.  I already explained a lot of political problems and put forward some solutions for those rather objective areas of life.  If you want, I could compare these explanations and solutions once again with those of other individuals or groups or PARTies...but I'm not going to do this in this text.  Every explanation or solution is PART of the way things evoluate in the course of the real future  of mankind that is to be expected.  Each view and alternative, whether based on an existing reformistic power or on the possible revolutionary challenges; reflects a certain degree of consciousness, based on material positions in society, as well as on the degree of subjective consciousness we've reached : for those who do not understand, I'm talking about less measurable things  like solidarity, emotional, psychological ...even spiritual consciousness.

            Solidarity is the collective as well as individual emotion we need to do our share of the work or our collective, again individual capacity to react and organise in favour of groups of people under threat of unemployment, war, famine, disaster... .  We still are dominated by the kind of ideology that says we should think as individuals, reacting only on our individual interests.  That's why unions still are so corporatist and why big strikes for more general demands or manifestations against wars...still have so little impact.  That's why a lot of us need things like money and being exploited as a stimulus to make us do any work at all.  That's why absolute hierarchical organisation is still more effective then freely agreed and spontaneous arangements.

 

+++REVOLUTIONS SO FAR WERE OF A REFORMIST NATURE

            In the former century, the 1917-revolution,  in what was the beginning of the former Sovjet Union, took the country from a backward capitalist and semi feudal country on the road to a state-capitalistic economy.  The different groups that were the main players leading the developments and changes that farmers and workers or other classes demanded, were already active in other countries like Germany...(mainly social-democrats) and they would have splits, ends and regroups upon till today.  In the last years of tsarism one could find ones political inspiration in groups like the cades, the social-revolutionaries, the Bolshevik, Anarchists...  .

            Today, some workers groups claim that capitalism was already decadent at the beginning of the century.  In a moral way this is indeed very true.  But in an economical way; that is in relation to the technological progress to be made and the production forces that were to be developed, this is not an entirely deepened pointed of view.  Since the military and bureaucratic State power proved to be stronger then the revolts and organisation of the workers, they did not get the opportunity to prove that they could organise and develop the economy as 'disciplined' as the bourgeois State and companies could.  After each revolution (that was in fact a 'revolt'), followed a counter-revolt...ending between the first and second world war in fascism...as a kind of Super State capitalism.  Were the minds already prepared to do away with the wage system and the production of commodities (commerce) in those days ?

            Since the consciousness of each social class traduces itself in different degrees of consciousness; there were a lot of different kinds of proletarian parties confronting established parties that were supposed to represent workers.  Unity seemed to be and still is impossible on the basis of party dogma's.  No unified program to present the workers had any success  It could not have been otherwise, because the result of some

evolutions on a certain point in time and place cannot be other than the product of the material and ideological conditions people life under.

One cannot expect of people having to work 12 hours a day, and having little welfare, that they take an intrest in reading about revolution in an academic way.  In our times the bourgeois-system tries to poison our minds with the values of their ideological (often idiotical) way of life...so we would stay as atomised as they would like us to be and to prevent that we get conscious of the fact that in reality we merely are the tools they are using.  The way we lead our lives is the way they want us to lead our lives.  We are beiing kept conditioned for their aims.

            Should we wait for their economy to collapse once more in an unbearable way or should we wait for the moment when the new magical mystery toy of  globalism meets massive resistance...or for the moment when people get fed up of stressed working and living conditions...and rise in an organised why against this all ?  Should we wait until some people do not cling as much to their luxe anymore and become active ?

We, the ones knowing about the theoretical history, think too much only in terms of whether one is a Leninist, Trotskist, Stalinist...or another 'ist' with a family name before it.  How are we going to intervene in the process of workers eventually wanting to take power ?  Now that we have elaborated our theories and each variety of ideas exist, how are we going to regroup ?  Points of view can be different and we must keep on writing good articels, but we should be very prudent.

            One should be as realistic to recognize  the fact that for example China today is a more modern State then it was in 1927, because the Chinese CP-policy, in spite of it 's numerous mistakes or alliances with the forces of the right at that time, contributed to that proces.

One should be able to say, without being insulted that some benefits ; acquired under the former social experiments in the former USSR or the DDR, were better than the daily live an increasingly part of their populations have now anno 2001 .  Without being distrusted, one should be able to say that in times of war , the 'revolutionary theory of ‘defaitism' (the war against each nation's own establishment) was more easy to put into practice in the days of the Russian Tsarism then in fascist occupied Europe.

            After all our studying and writing we should become able to put forward our own program to be voted on one day.  Afterwards the ones to control such a program could be appointed by international elections also...no elections where voters can vote on 'parties', but international elections on PROJECTS.  We have already a lot of concrete propositions on this...maybe you have also.  Why wait untill workers liberate themselves on their own and start leadin 'councils'  'democratically'.  Will then the majority be , as by a happy coincidence; the most 'conscious' part of the proletariat ?  I'm afraid not.  I'm not a supporter of  certain 'chaos-theories'.  Intervening in the class-struggle theoretically is one thing, guiding it in a practical way is another...leading in periods of struggle will prove to be necessary...  .  But what will we then have to offer ?   

 

+++WORKERS ADMINISTRATIAN AND HIERARCHY VERSUS BOURGEOIS STATE AND BOURGEOIS DEMOCRACY

           

Following a number of discussions going on on the internet and outside it, it seems to me a lot of controversy exists on the question of how a socialist project is to replace the system of exploitation and concurrency.

            Every group and all the not-organised individuals have their own ideas on this subject and the way alternatives are to be implemented.

If such a system is to establish itself and wishes to survive, it cannot do without strictly defining the notion 'proletarian hierarchy'.

            According to me, proletarian dictatorship is not the rule of a party or the rule of the 'democratic centralism' of councils; or not a coalition between parties; but the coordinated action of the 'highest EXECUTIVE council of the internationally organised 'projects' (1 political legislative project called 'society' and 14 practical projects to manage society on a world base).

            In a period of revolutionary struggles, l 'councils' must come together to debate and decide on a transition program towards an non-capitalist society.  To prepare this kind of situation we could already form, and in fact are forming embryonal committees.

            Once an agreement on the demands for each project is reached, their international executive organ can organise international elections for or against such a transitional program.

            Since that program will be mainly based on the needs of proletarians, such a program shall have a large majority.  After the aproval of the program, the councils can organise international elections on a non-party base.

            To appoint the presidents of each project in society, people would be able to give their votes for candidates arranged in one of the 15 projects necessary to manage society.  Leaders must follow the guidelines of the projects and can be replaced if they don't follow the program, or if they prove to be not ready to manage whatever is to be managed.

            In this way the State, as an instrument in keeping capitalism in power, can be replaced by a proletarian hierarchy, capable of providing a real socialist alternative and a mode of functioning for the transition towards socialism ...which becomes more needed as years go by.

            The 15 projects , needed to manage society in a modern, technocratic way, are :  one legislative project, 14 executive projects, all having delegates in the legislative project)

-SOCIETY-project (legislative and justice matters : proletarian members from the councils can be candidate.   There can be a delegation from consumer)organisations as well.  The project 'society' will have to debate on the demands for each project.

            A temporary proposition and an exemple of this can be found on the homepage http://www.geocities.com/Athens/Olympus/9799

The main, unanswered question is : 'can we go directly from a wage-based society towards a wage-less form of organising society ' ?  Objectively we are ready for this; capitalism and we, the workers, have developed the material conditions for it, but are we ready for such a change, 'subjectively' ?  We should put up an educational campaign on it...on all the aspects it includes.

            The role of 'money' in a new non-speculative society, based on purely administrating production and distribution or public services in a first stage; could be reduced to buying food and consumer-goods (their prices based on worldwide standardised production conditions).

The cost of Public Services could be organised as subscriptions taken from our wage before you get it.

                                                          

A lot shall depend on what will happen to class-consciousness in its confrontation with the living-conditions to be expected under a further rule of capitalism (objective factors)  A lot shall depend also on our ability to organise an the amount of objection within workers themselves.

            If State reformism can keep capitalism going in times of depression, and an important number of proletarians, or independents whose living conditions are effected in a negative way, will resist the proletarians that choose to organise in councils; then all kinds of proletarian propositions must avoid the civil war the bourgeois parts of society will eventually seek.

            The executive projects for managing society can be arranged as : work/food/housing/energy/telematics/transport/environment/production/

distribution/safety/money/education/health/relations.

            I hope you understood this explanation.  I know that different kinds of socialists are trying each to reach their goals in separated ways, basing themselves on different analyses of history.  But do we not share the same goals and should we not learn to work together on a realistic an practical base, not just an academic one ?

            Weather you have but your believes in reaching the socialist transformation of society by means of bourgeois-democratic elections for propaganda-purposes or whether you are organising on another base; our class needs a program and an alternative way to organise and manage society.  In the mean while we (in general) still get the politicians we 'deserve', because of our low degree of resistance and because of the fact we still cling to bourgeois ideology , whether politically or emotionally.

philosophicalresistance4&skynetblogs.be

 

 

 

+++A CHANGE IN ATTITUDE

I wonder what military stratigists are already planning for the future.

 Most of the modern developed countries can rely on professional troops.

Since they abolished the 'civil' military duty for young men, they fight their wars from the air.  They know that a massive reaction against their wars is not evident in these times where their media prepares the minds months before they attack.  'Humanitarian' Interventions' for situations they helped to create themselves.

            They put Sadam in power.  They armed the 'religious' lunatics in Afghanistan.  They pushed nationalism in the East.  They control the political scene in the middle East and in Africa.  They gained and still gain big money producing weapons.  They supported one ethnic group against another. 

            What are their plans.  Will they 'intervene' in Russia once the process of every kind of des integration shall accelerate and shall threaten their newly found 'colony' ?  They surely continue to destabilize their economical competitors like China, using the trick of 'bourgeois democracy' again;  or the 'red danger'.

            They and all the ones that serve their system that fools us day in day out.  They project their images of being rich and wealthy into our minds and oblige us to go and work to purchase a happy life, matching up to their standards.  They put in the minds of millions that 'one exists more if one can buy more'  They make us believe that working like robots adds to our personal development.  They convinced us that producing goods is only possible if huge profits can be made.  With the help of 'our' unions they teach us that lay-offs are indispensable to 'survive' .

            They try to make some of their statements as the most natural order of things; so that is why they dare defend the use of cheap medicaments  against Aids in South Africa for example.  They pay their super managers and our football players millions a year.  Their States keep us well divided, according to our 'place' in the system.  But still they keep saying we are all so equal.

            Why do we KEEP PUTTING UP  with this ?  We vote, they stay in power, 'liberalising the world' more and more.  State-related jobs keep some of us in a sort of obedience, the ones who oppose themselves put themselves out of a job, just like in private enterprises.  We work, they live their lives on the profits we make.  We keep on accepting their kind of hierarchy instead of inventing and imposing our own.  Their system stays in place because of it 's hierarchical cohesion.  Some of us believe that a system of their own can do without hierarchy; but even equality cannot function without it.  The political hierarchy we must work towards to, must  

be a hierarchy that is based upon the presidents of an economic and social program.  If one day council all around the world shall organise elections, we should be able to first say yes to a global revolutionary program and then elect the ones guiding the different projects of society.  The ones delegated by the world council and the ones internationally elected on the lists of the projects should be accepted as the highest hierarchy.

Whenever there are indications that someone doesn't realize his  tasks, according to what he or she was put in charge for, a majority of workers in a company , a project or council, could ask for that persons removal.

C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , the Committee for New Simultaneous International Elections ,Necessary to Create more Equality

PROPOSES YOU TO VOTE ON

A COLLECTIVE ALTERNATIVE ____________________________________________________

PEOPLE's DATA STANDARDS

SUPPOSE 'MONEY' WOULD only BE SOMETHING TO HELP US COUNT INSTEAD OF SPECULATE, then some paintings wouldn't be as expensive as building houses and feeding

thousands of poor people.

SUPPOSE all STATES , FIRMS AND COMPANIES WORLDWIDE;

WOULD PAY EVERYONE THE SAME MONEY FOR THE SAME WORK : a minimum amount THAT IN AN ECOLOGICAL WAY PROVIDES IN EVERYTHING MODERN LIFE HAS TO OFFER.

SUPPOSE TEACHERS WORLDWIDE DON'T teach more than ten pupils each class and carbuilders would refuse to much flexibility.

Suppose THAT ALL MATERIALS, GROUNDS, GOODS and services HAVE A GLOBAL STANDARDISED PRICE expressed in one single worldcurrency.

SUPPOSE EVERYBODY WHO DOESN'T WORK IN A SOLIDARY WAY RECEIVES LESS.

(except really sick people)

SUPPOSE EVERYONE's ADMINISTRATION IS BEING DEALTH WITH IN one way :

EACH ONE NUMBER, ENLARGED WITH 3 LETTERS THAT CONNECT THE PERSON WITH ONE OF THE 15 PROJECTS IN LIVE :

FOOd / HOUsing / WORk / SECurity/ HEAlth/ EDUcation/ ENErgy/ PROduction / DIStribution/

TRAnsport / ENVironment/ MONey/ TELecommunication/ SOCiety / RELations/

SUPPOSE EVERY PUBLIC SERVICE IS BEING PAYED BY AN EQUAL CONTRIBUTION OF EVERYBODY (once a month automatically taken from our wage

, before we get it) , a system that would make public transport and the highways of

 telecommunication accessible for everyone , a system that if there already only was more social maturity, could be used in other areas too ( goods or certain services) .

SUPPOSE WE WOULD UNITE AND PUT FORWARD OUR PROGRAM ON ALL 15 PROJECTS AND HAVE A WORLDWIDE ELECTION ON IT …BEFORE WE ORGANISE WORLDWIDE ELECTIONS AS TO PUT IN CHARGE THE LOCAL, PROVINCIAL , CONTINENTAL AND WORLDWIDE DIRIGENTS OF EACH PROJECT.

SUPPOSE THE QUALITY OF LIFE BECAME MORE IMPORTANT THEN A LOT OF BUREAUCRATIC AND COMMERCIAL STUPIDITY…suppose we all learned to become aware of our real consciousness that looks to enrichen itself by means of our collective and individual history.

Let us first give some motivation for each of the projects and let us add a first list of our demands on each project before we compose some standard files or start constructing the election file on our demands so far as the program itself is concerned.

________C.ON.S.I.E.N.C.E. _________________________

COMMITTEE FOR NEW SIMULTANEOUS INTERNATIONAL ELECTIONS, NECESSARY TO CREATE MORE EQUALITY

______________________________________________________________________________

PRESENTS THE 15 PRO.CO.C.I.T. - PROJECTS

PRODUCERS CONSUMERS COLLECTIVIZE INTERNATIONALIZE TELEMATISIZE_:::::each person and company or institution…will administratively belong to one of the fifteen projects. ::::::each consumer has his place (number)in one of the projects and their sectors….

P R O J E C T W O R K

_______________________________________

----MOTIVATION : A LOT OF PEOPLE EXPERIENCE THEIR WORK AS BORING BECAUSE THE TOTALLY FREE MARKET DOES NOT PROVIDE ENOUGH WELLPAYED JOBS FOR THEM.

HAVING A JOB STILL IS NOT A RIGHT FOR EVERYBODY. WORKING-PEOPLE CANNOT CHANGE EASILY TO A NEW JOB BECAUSE OF THE SCARCITY OF JOBS.

IN A NEW INTERNATIONALLY ORGANIZED AND STANDARDIZED ECONOMY, COMPETIVITY WILL NOT BE BASED ON EXPLOITATION ANY MORE, BECAUSE ALL PRICES AND PRODUCTION CONDITIONS WILL BE STANDARDIZED.

THE HUMAN RESOURCES ADMINISTRATIONS OF FIRMS AND INSTITUTIONS

MUST WORK WITH TOO MUCH DIFFERENT BUREAUCRATIC REGLEMENTS AND STATUTES.

THERE IS A LOT OF WORK AHEAD IF WE WANT TO STANDARDIZE THESE TOOLS IN OUR COMPAGNIES ,WHILE WE WILL START WORKING ON ADMINISTRATIVE UNIFICATION.

-----DEMANDS : PEOPLE WORKING IN HUMAN RESOURCES SHOULD CREATE INTERNATIONAL DATA TO WORK WITH , on the folowing bases :

° SAME WORK SAME PAY ° LESS DIFFERENCE IN PAY ( 1/2 maximum difference)

°INDIVIDUAL PREMIUM OR INDIVIDUAL EVALUATION SHOULD BE WELL ORGANISED ON AS MUCH AS POSSIBLE MEASURABLE OBJECTIV RESULTS

°PEOPLE WHO STUDY SHOULD HAVE AN INCOME

°EVERYBODY SHOULD BE ABLE TO WORK WITHIN REASONABLE DISTANCE OF HIS WORK

° …

project t e l e m a t i c s

----MOTIVATION : THERE IS T MUCH ANARCHY IN THE USE OF THE LATEST DEVELOPMENTS

IN TELEMATICS , THE REAL POSSIBILITIES ARE COMMERCIALIZED.

-------DEMANDS : ° CREATION OF A TELEMATIC UNIVERSAL MANAGMENT SYSTEM (T.U.M.S.)

A SYSTEM TO BE USED IN EVERYTHING THAT HAS TO DO WITH ORGANISATION AND ADMINISTRATION OF THE MANAGMENT OF THE PROJECTS AND THEIR SECTORS...

IN ORDER TO BE ABLE TO CONTROLE AND COORDINATE, each GOUVERNEMENT AND EACH

MANAGMENT SHOULD USE THE SAME TUMS-system…to know about how many people ? where ?

Who ? what ? how much ? when ?…

° TUMS SHOULD BECOME A PROJECT TO INTEGRATE THE 15 PROJECTS

AND MANAGE THE SUPERSTRUCTURE OF MODERN AND FUTURE TELEMATICS.

IN ORDER TO DO SO COMPANIES DEALING WITH HARD& SOFTWARE SHOULD UNITE TO CONSTRUCT ONE standardizedTUMS-plan, instead of purchasing silly competition games.

°massproduction of a MULTIFUNCTIONAL TELETERMINAL

°

project t r a n s p o r t

------MOTIVATION : TO STOP POLLUTION SINCERELY SOMETHING DRASTIC MUST BE DONE

____DEMANDS : ° FREE PUBLIC TRANSPORT mainly in the cities (pay =by small equal contrib.)

°

project s e c u r i t y

-----MOTIVATION : CRIMERATES , traffic AND WARS ARE KILLING AND SICKENING

----DEMANDS : °MORE SOCIAL JUSTICE IS LESS CRIME AND WAR

°RECONVERSION OF WAR-ECONOMY

°ARMIES SHOULD INTERNATIONALLY BE USED AS FORCES THAT HELP

WITH NATURE-DISASTERS, BUILDING DIKES,,. helping fire -department…

°CREATION OF ONE POLICE FORCE FOR EACH KIND OF CRIME.(one data)

°INTERNATIONALLY CONTROLED DESTRUCTION OF WEAPONS for war

°TRAFFIC POLICE COULD USE SOME HELP WHEN THERE IS NO MORE 'work'

IN THE ARMY

project p r o d u c t i o n

-----MOTIVATION : INSTEAD OF MOVING TOWARDS COOPERATION THERE ARE WARS GOING

ON BETWEEN COMPANIES: THE VICTIMS ARE THE DISMISSED AND THE

PEOPLE AND FAMILIES WITH TOO MUCH STRESS

____DEMANDS : °MANAGERS SHOULD CREATE WORLDWIDE FILES CONCERNING

PRODUCTION/ STOCKAGE/PRODUCERS/ PRICES/DISTRIBUTION/

TRANSPORT…for each single product or raw material

°IN ORDER TO BE ABLE TO DO SO THEY SHOULD UNITE ORGANISATIONALLY IN FUNCTION OF THE PRODUCT THEY MAKE

°NO MORE WASTE-ECONOMY :replacing and saving paper, wood…

project d i s t r i b u t i o n

-----MOTIVATION : different prices kill jobs alsO

___DEMANDS : °SAME PRICES WORLDWIDE MORE JOBS IN BIG STORES

°EQUAL PRICES FOR SERVICES __FREE PROFESSIONS…

project h o u s i n g

-----MOTIVATION : MILLIONS LIVE IN TERRIBLE HOUSING -CONDITIONS OR PAY TO

MUCH RENT

___DEMANDS :

°INVENTARISATION OF HOUSES/ NEEDED HOUSES/ HOUSES TO BE REPAIRED/

HOUSES TO BE BUILD/ …in order to be able to do so once again all kinds of firms dealing with housing

, renting, building…should be obliged to join their information if they don't discover the benefits earlier.

°STOP SPECULATION …why not a law that says that if you own more than one house you are obliged to sell it, instead of renting it…

°MORE NATURE IN THE CITIES (for example farms for children…)

°ONE INTERNATIONAL RENTING PRICE

°

project h e a l t h

---MOTIVATION : THE HEALTH OF SOME ANIMALS SEEMS TO BE MORE IMPORTANT THEN THE HEALTH OF MILIONS OF PEOPLE WHILE THE WEST TAKES TOO MANY DRUGGS INSTEAD OF EXAMENING THE INFLUENCE OF STRESS AT WORK OR THE INNER AND OUTER RELATIONSHIPS OF THE HUMAN BEING AND ALL HIS SUBJECTIVE NEEDS.

---DEMANDS : °BETTER NOURISHMENT /HEALTH CARE IN THE THIRD WORLD

°More natural forms of healing, less anti-biotics…

°One equal anual contribution to pay for health-service (no more bureaucracy of 'getting your

money back')

°Birth Control Program

project f o o d

---MOTIVATION : THE OLD SYSTEM INVENTS LAWS TO THROW FOOD AWAY AND TO FORBID PRODUCTION WHILE MILLIONS STARVE

__DEMANDS : °HELP- PROGRAMS FOR POOR FARMERS EVERYWHERE

(why not organised by the farmers and the tool-making industry here ?)

project e n v i r o n m e n t

----MOTIVATION : YOU KNOW WE WILL HAVE TO LIMITE POLLUTION…if not…

----DEMANDS : °RECYCLING STARTS WITH SORTING THE CARBAGE

°also look for measures in other projects (transport…)

°MORE NATURE…

°PROTECTING ANIMALS

°hundreds of other measures

project e d u c a t i o n

-----MOTIVATION : GOUVERNEMENTS CUT ON EDUCATION TO SAVE THEIR BUDGET

/TEACHING HISTORY , FILOSOPHY AND PSHYCHOLOGY FEW TEACHERS

ARE REALLY CAPABLE OF THESE DAYS

___DEMANDS °CLOSER LINKS BETWEEN PROFESSION ANSD SCHOOL

°LESS PUPILS IN THE CLASSES (not more than ten is a good start)

°LINKS BETWEEN THE PROJECTS WORK (human resources firms or human

resources parts of compagnies ) and THE PROJECT EDUCATION

and links also to the educational projects ( exams, …) in other projects

°A LOT OF ATTENTION SHOULD GO TO THE PROJECTS PRESS AND

CULTURE THAT COULD BE INTEGRATED UNDER THE PROJECT

EDUCATION (why not separate nets for each kind of film, for documentaries…)

Project e n e r g y

-----MOTIVATION : NOT ENOUGH EFFORTS ARE BEING MADE TO SAVE OR PRODUCE ENERGY

___DEMANDS °INVESTING IN ALTERNATIVE WAYS OF GAINING ELECTRICITY

°INVESTING IN EDUCATING IN SAVING

project m o n e y

---MOTIVATION : THE SPECULATIVE ASPECT OF MONEY MUST DISSAPEAR

_DEMANDS : °see PEOPLE's DATA(suppose…)

°SIMPLE CONTRIBUTION FOR INSURANCE

Project s o c i e t y (political management)

MOTIVATION : WILL THE 'LAST ONES' BE THE FIRST ONES IN HISTORY ? THE WORLD WAS ALWAYS RULED BY THE ONES WHO HELD THE ECONOMICAL POWER… IT WERE ALWAYS THE POWER-ATTEMPTS OF THE LAWER CLASSES THAT PUSHED history IN NEW DIRECTIONS : the ones who owned the land, the money, the means of production decided and still decide most of the time. DECISSIONS ON WHO HAS THE RIGHT TO HAVE A JOB OR ABOUT HUNGER AND WARSPENDING AND ENVIRONMENT SHOULDN' T BE TAKEN IN FUNCTION OF SPECULATION. TO MANNY PARTYMEMBERS OBEY THE money -minded SPECULATORS INSIDE AND OUTSIDE THEIR PARTY. UNION MEN MAINLY FIGHT FOR PARTIAL PROBLEMS AND AREN' T encouraged TO LOOK FOR GLOBAL SOLUTIONS AND ACTION…if they start doing so they are mostly thrown out anyway . Only sometimes people really show that they aren't afraid of change. Only some small groups try to organize that resistance…but they do not a collective alternative to manage society in another way . Even if they have the same ideology, they stay divided because each group understands the historical background and future developments or the role from this or that group in society otherwise. IF THIS INTRESTS YOU …LET US KNOW.

DEMANDS :

° ALL THE DEMANDS IN 'PEOPLE' S DATA' and THE DEMANDS OF THE PROJECTS AND A

WORLD -WIDE REFERENDUM ON THIS, starting behind our pc's, in our pubs , reunions, companies…

°IF ALL THIS CANNOT FIND HIS EXPRESSION IN THE CLASSICAL DEMOCRACY WE ENHERITED FROM HISTORY AND WHO TRIES TO DIVIDE US IN SO MANY WAYS,

THIS MEANS IF POLITICIANS DO NOT LISTEN TO NECESSITIES THAT WILL IMPLEMENT

THEMSELVES ANY HOW…THEY WILL LOOSE THEIR JOB FOR A CHANGE.

°WHY Can’t WE REPLACE THE OLD SYSTEM OF ELECTIONS BY A NEW ONE ?

Candidates for the local management functions could present themselves on the lists of the projects, not on the list of the parties , except the list of the project 'society', where one still would be able to vote for the ones having to manage jurisdiction, administration of the population, notarial things (since politicians mainly are lawyers they would find themselves at home.

PROJECT-ELECTIONS WOULD REPLACE PARTY-ELECTIONS MOSTLY , and THE ONES ELECTED PROVINCIALLY COULD ELECT THE CONTINENTAL GOVERNEMENT, who AT THE SAME TIME WOULD BE THE WORLD -GOVERNEMENT.

The local counsels should be attended by the controlling committees from street or company.

But before we can have all this we must simply start with discussion- groups.

New ways of protesting will emerge and are emerging.

Project r e l a t i o n s

__MOTIVATION : THERE ARE A LOT OF OBJECTIVE RELATIONSHIPS AS WE CAN EXPERIENCE THEM IN ONE OF THE MENTIONED PROJECTS OF SOCIETY.

THOSE OBJECTIVE RELATIONSHIPS EVOLUATE IN A COLLECTIVE WAY JUST LIKE EACH HUMAN BEIING CAN EVOLUATE IN A PERSONAL WAY OF DEALING WITH THE SUBJECTIVE THINGS IN LIFE : AM I A NIHILISTE OR SOMEBODY WHO LIKES PHILOSOPHY , SCIENCE…, am I emotionally strong enough to have a good influence on those who surround me, however contradictory this good influence at first sight may seem ?

IN MANY CASES THE BEHAVIOUR and thought OF MEN REFLECTS THE BEHAVIOUR OF THE RULING CLASS . MUCH IN RELIGION AND SURELY IN NATIONALISM STILL PREFENDS US FROM GETTING CLOSER TO OUR COMMON ROOTS. WHY too much SPECULATE ABOUT LIFE AFTER DEAD, WHILE THERE ARE ENOUGH TASKS TO BE FOUND HERE .

Discovering why your life was and is and will be your life is much more interesting. ..it’s a rather personal voyage to wisdom. ANYWAY SCIENCE ALREADY PROVED ELECTRONS HAVE AN ETERNAL EXISTENCE…and because everything exists of electrons we will return to the elements we came from : the ever recomposing elements to be found in the earth, wind, light and fire…maybe even in the anti-matter …who nows ? All the elements together formed our spirit, that's for sure .

____DEMANDS :

°LEARN TO COMMUNICATE WITH YOURSELF AND OTHERS

°LEARN TO READ AND WRITE AND DISTINGUISH THE POSITIVE FROM THE NEGATIVE EVEN IF THE NEGATIVE SOMETIMES CONTRIBUTES TO THE POSITIVE, the positive must lead.

°LEARN TO OBSERVE IN A VERY BALANCED WAY WHAT IS HAPPENING IN YOUR TOTAL EVIRONMENT.

°LEARN TO DEAL WITH NEGATIVE EMOTIONS

°LEARN TO ALWAYS KEEP ON WONDERING ABOUT THINGS AND PEOPLE LIKE YOU KEEP ON WONDERING ABOUT SOMEBODY YOU LOVE …everything and everybody can teach you how to make better …how to maintain your good vibrations better.

°LEARN TO TRUST ON THE POWER IN YOU AND TO SOMETIMES HELP OTHERS ONLY BY TRUSTING ON THEIR INNER ENERGY, not by doing something they ought to do..

°LEARN TO BE AND TALK HONNEST, also in  sometimes strange ways and learn to take the just options

...

LA LUTTE FINALE SE PREPARE CHAQUE JOUR...

future modèle de gestion de société

            On doit restructurer la politique.  C.O.N.S.C.I.E.N.S.C.E., le COmmité pour des Nouveaux Elections Simultanés Nécessaire pour créer plus d'Egalité...vous propose de voter son :

alternative collective

            Supposez  l'argent serait quelque chose pour nous aider à calculer au lieu de spéculer...alors certains peintures ne seraient pas si chèr que construire des maisons pour des centaines de gens.

            Supposez que chaque Etat et compagnie sur une échelle mondiale payerait le même salaire pour le même travail, une quantité qui offrait d'une façon écologique la possibilité à avoir une vie humaine.

            Supposez que les enseigneurs mondiale pouvaient avir des classes de seulement dix personnes.

            Supposez que tous les matériaux et services avaient une prix unique, exprimé dans une monnaie mondial.  Supposez que l'administration de chacun et chaque firme serait  traité d'une même façon : chacun un numéro de téléphone, élargit avec trois lettres qui donnent connection avec chaque des 15 projets de la société :  NOUriture/MAIson/TRAvail/SECurité/EDUcation/ENErgy/PROduction/DIStribution/TRAnsport/

ENVironment/ARgent/TELecom/SOCiété/RELations

            Supposez que chaque service publique est payé par une contribution égale de tout le monde(pris une fois par mois de notre salaire avant qu'on le touche) Un tel système un accès presque gratuit aux transports et télécommunication.  Ce système  pouvait être élargit à d'autres secteurs(produits et autres services) pourvu il existerait une maturité sociale très large.

            Supposez qu'on nous organiserait et qu'on mettait notre collective à un accord internationale, avant qu'on organiserait  le second tour de ses nouveaux éléctions pour élire les dirigent local, provincial , continental et mondiale des différents projets.

            Supposez que la qualité de la vie deviendrait plus important que beaucoup de bureaucratie et de stupidité commerciale.

            Supposez que qu'on devenait conscient du fait que l'histoire nous pousse vers l'organisation d'un meilleur monde avec de emploies pour tout le monde, pauvreté, guerre, pollution...

            Pour chacun des projets on va donner d'abord un peu de motivation et après on va posser nos demandes.  Il faudra aussi déveloper un 'site' pour voter sur l'internet.

 

C.ON.S.I.E.N.C.E presente : les 15 projets

project travail

-motivation : beaucoup de gens trouvent leur boulot ennuyante parce que la marché libre ne donne pas assez du travail/avoir du travail n'est pas encore un droit/on peut pas de façon simple changer son travail, parce qu'il y en a pas assez/ Dans un économie standardisé, la concurrence  ne sera pas basé sur l'exploitation puisque les conditions seront les même pour tous.  Les Resources Humaines, les administrations personnels travaillent encore avec trop de différents statuts.               Il faudrait les simplifier et standardiser.

-demandes : LE DROIT SUR UN EMPLOI AVEC UN SENS/MEME TRAVAIL MEME SALAIRE/LES ETUDIANTS DOIVENT ETRE PAYE AUSSI/

projet telecom

-motivation : pour l'administration des projets les moyens technologique ne sont pas standardisés, l'internet est trop utilisés uniquement pour des raisons commerciales

 -demandes : la création d'un Système Universel Telematic pour le Gestion des projets (TUMS)un système pour l'administration et organisation des projets.  Pour coordiner et controler chaque gouvernement et entreprise devait employer le même système.pour savoir qui veut quel emploie et quoi et où, pour savoir le demande de tous les produits et services.  La population pourrait mondiale suivre ces données.  TUMS serait le projet pour intégrer les 15 projets et le pour gérer le secteur telecom.

Une campagne d' alphabétisations devrait être organisée pour tout le monde.

projet transport

-motivation :pour mettre fin à la pollution, le transport publique doit devenir principale

-demandes : une petite taxe standardisé ferait le transport publique presque gratuit

projet sécurité

-motivation : il y aurait moins de crime parce que tout le monde aura une emploie/ mettre un fin aux guerres

-demandes : abolition des guerres/ reconversion de l'industrie d'armement/les armées vont être utilisés pour aider en cas de désastres naturelles, grands travaux publiques pour éviter des désastres/

seulement la police a le droit de porter des armes

projet production

-motivation : au lieu de collaborer, il y a de guerres entres les entreprises, les victimes en sont les sans emploies, les accidents de travails et les individus et familles avec trop de stress

-demandes : les gérants devraient utiliser le système TUMS pour rendre l'information de leur entreprises libre pour tout le monde : stockage, prix, demandes de personnels... .  Les producteurs devraient se réunir par group de produit.  Des mesures pour éviter le gaspillage et la pollution devraient être pris.

projet distribution

-motivation : trop de spéculation

-demandes : même prix pour même produits ou service/ création des données télématique pour savoir ou se trouvent quels produits et lequel et le moyen de transports le plus éfficient

projet maison

-motivation : des millions vivent dans des conditions inhumaines ou payent trop de loyer

-demandes : inventaire des maisons nécessaires, à réparer, construire.../tarifs sociales, pas de spéculation

projet nouriture

-motivation :  le vieux système invente des lois pour détruire les fruits & légumes etc pour des raisons spéculatives et encourage parfois à ne pas produire

-demandes : à manger pour tout le monde en unifiant tous les efforts d'agriculture sur une échelle mondiale/  tous ceux qui travaillent dans ce secteur doivent recevoir  une salaire uniforme s'ils travaillent leur terrains bien

projet milieu

-motivation : réduire la pollution

-demandes : pas de sur consumation/triage immondices/recyclage/transport publique/entretiens des parcs nature/lois pour protéger les animaux/plus d'énergie propre...

projet enseignement

-motivation : ne pas épargner sur l'enseignement, les pays pauvres doivent avoir des conditions comme

dans les autres pays pour enseigner

-demandes : pas trop d'élèves dans une classe/plus d'attention aus sciences humaines : philosophie, histoire, psychologie.../plus d' échange entre entreprises et l'enseignement/enseignement pour adultes aussi/enseignement doit aussi apprendre à interpreter les medias objectivement

projet énergie

-motivation : trop de gaspillage et pollution

-demandes : investir dans l' énergie propre

projet argent

-motivation : l'aspect spéculative a des conséquences désastreuse dans le monde

-demandes : uniquement utilisation administrative de l'argent/une monnaie mondiale avec la même valeur partout/les banques doivent s'unir

                                                          

projet gestion de la société

-motivation : les décisions sur qui a le droit de travailler ou guerre ou pas de guerre...sont toujours pris par l'élite politique.  Les dirigent politique ne peuvent pas faire une politique qui va contre le programme globale.  Ceux qui prennent les décisions dans les parties politiques et les syndicats suivent toujours ce que les spéculateurs  veulent .  On tourne dans des petits rond au lieu de résoudre les problèmes sur d'une façon mondiale.  Si on va suivre leur logique, cela voudrait dire qu'on doit tous aller travailler pour le salaire le plus bas du monde...leur capitalisme effondrait vite alors.  Ils existent des groupes qui veulent prendre une autre chemin, mais ils sont divisé sur l'interprétation de l'histoire et sur les tactiques à suivre et ils bordurent uniquement sur le bataille classique des syndicats : des bon salaires sans liaison mondiale et alternative globale

-demandes :  tous les demandes des autres projets/ organisation des élections alternatives sur internet ou pression des comités sur les gouvernements nationaux ou administrations communales ou syndicats/

propagande pour un nouveau système d'élections internationale: d'abord pour une programme mondiale et après pour les dirigent.  Pour neutraliser le boycot des grands spéculateurs il y aura pas des nationalisations.  Sur le projet 'gestion de la société' on pourra élire les dirigent pour la justice, pour l'administration de la population et le premier qui aura une fonction pour coordiner  Un jour les élections des dirigent de projets remplaceraient les élections classique et par projet et province quel un  sera envoyé au gouvernement continentale.  Le gouvernement continentale formerais le gouvernement mondiale.  Principe de base pour organiser ces éléctions serait le nombre de habitants d'un province.

Les comités locale pourraient avoir des moyens de controle sur leurs communes et entreprises.

projet relations

-motivation : on devrais apprendre à travailler sans la discipline qui impose le système ancien et on devait de plus près avoir un intérets pour les problèmes de le monde de nos jours

-demandes : accompagnement psychologique pour des problèmes subjectives entre les gens/

des medias objectives et indépendentes du capital spéculative

projet santé

-motivation :  de nos jours on utilise trop de médicaments, c'est mieux d'attaquer les sources des maladies comme la pollution, le stress, la culture commerciale, pas assez de contact avec la nature, tensions psychologiques

-demandes : produits naturelles de bon qualité, établissement d'un infrastructure médicale dans les pays pauvres, des soins médicale pour tout le monde (petite contribution de tout le monde)

Plan d'action

            Si la volonté et la nécessite pour discuter l'alternative collectiviste devient plus claire on peut commencer à inventer des actions.  Organiser de la pression sur les mandataires politiques classique,

des arrêts de travails pour discuter l'alternative.  Exiger du patronat qu'il paye les mêmes salaires dans les pays pauvres... .   Des manifestations pour exiger des Nations Unis l'abolition des guerres et de la pauvreté en imposant les demandes de l'alternative collective.  Tous les premiers des différents gouvernements doivent avoir un réunion pour aux moins interdire toute spéculation dans l'économie, même salaire pour le même travail, reconversion de l'industrie militaire, etc...    .

 

voor het vervolg lees 'Rode Kermis' http://filosofischverzet.skynetblogs.be 500artikels,essays…

, hopelijk loopt het de volgende eeuw

Toemaatje:

Je roerde alles tot diep in de kern, schreef het gebald neer, de noodzaak aan geconcentreerde vertaling, raak je niet kwijt. Hoe hoger je bewustzijn van andere mogelijkheden, hoe meer geduld om alternatieven leefbaar te houden, te organiseren. Ideeen laten groeien vereist naast het spontane, discipline en inzet, gekruid met passie en zelfkritiek,anderen met bewustzijn wapenen,streefdoelen vooropzetten. Het nieuwe dat doorbreekt geeft voldoening,'t einde ervan vaak door de ouderen niet meer meegemaakt.Het totale bewustzijn van overkoepelende kennis, blijft vrijblijvend indien er geen daden op woorden volgen. De synthese van iedere ontgoocheling werpt zijn onverwachte vruchten af en de rijpheid komt met de bereidheid om nieuwe vragen te stellen. Momenten dat je denkt genoeg gegeven te hebben, zijn de voorlopers van nieuwe initiatieven...zelfs al botst onoordeelkundigheid voor een langere periode tegen je op. Je geeft het niet op als andermans passiviteit,onbegrip,verveling,negatieve emoties...blijven steken in geestelijke tering. Daar waar het individualistisch snobisme de eenheidsstruktturen van het algemeen belang vergiftigen, daar is welvaart niet ok. OCTO

Commentaarstem bij documentaire in 2036

“Nog niet zo lang geleden was de aarde een plaats met extreme tegenstellingen. Gigantisch rijk zijn en armoede werden kunstmatig in stand gehouden en oorlogen en milieuvervuiling duurden voort, ondanks alle plannen en mooie woorden. Na de ergste crisis sinds decennia vanaf 2008, zagen regeringen overal ter wereld zich verplicht van uiteindelijk dan toch de banksector, de automobielsector en vele andere grote sectoren te nationaliseren.

Het leek de enige uitweg om uit de golf van ontslagen en daling van de koopkracht te geraken. Was de van toen af opduikende term‘socialisering van de economie’ op ‘t einde van de eerste 10 jaar van deze eeuw; voor een aanvankelijk nog, door de media als meerderheid voorgestelde minderheid in de USA, nog een scheldwoord; na de golven van niet-aflatende betogingen tegen de immer dalende koopkracht die de ganse wereldbevolking trof, haastten de bestuurselites zich overal om tegen dat 2012 in zicht kwam, via ouderwetse nationalisaties om, terug banen te scheppen.

Aanvankelijk leek dit te lukken en de gemoederen te bedaren. Na een paar jaar bleek echter dat dit staatskapitalisme niets van het neoliberale kapitalisme had geleerd. Men bleef bedrijven verhuizen naar plaatsen waar men goedkopere lonen betaalde, daar de nieuwe staatselites met hun nog uitgebreider ministeries en kabinetten, nu , in navolging van de vroegere grote aandeelhouders, een te groot stuk van de koek naar hun toe wilden halen. De grote banken waren al enkele keren ‘gered’, maar bleven speculeren met fictieve waarden, zodanig dat het, net als de winsten en de toplonen van mediafiguren en ceo’s om mottig van te worden was voor mensen met een uitkering waarvan een heel groot stuk naar huur ging.

Weer ging men na een aantal sociale rampen, onder druk van de straat, over tot andere maatregelen die de egoïstische reflexen van bepaalde groepen aan banden legden. De gebeurtenissen destijds, leken veel op de ineenstorting van het voormalige Oostblok in Europa. Met dit groot verschil, dat de meerpartijendemocratie die slechts enkele jaren eerder overwegend voor enge Vlaamse, Baskische, Coriscaanse, Schotse, Amerikaanse, Chinese, Russische…enz… en neoliberale oplossingen stonden; voorlopig nog in zijn ‘oude vorm en gedaante ‘ in tact bleef.

Een deel van de maskers vielen spoedig toen na 2014 op alle vlak de chaos dreigde. Neoliberalen werden plots voorstanders van nationalisatie en schoven op naar een verregaande vorm van sociaaldemocratie, wat in de praktijk betekende dat men dan toch bereid was om aan inkomensverdeling te gaan doen. De klassieke partijen van centrumlinks echter, werden nu echter gedomineerd door de vroegere linkervleugels.        

Na het vallen van de illussies die men nog in het beurssysteem en de absolute vrije markt had, begonnen de in stemmenaantal kleinere, maar in werkmiddens gegroeide, linkse partijen dan toch aan een forse opmars. Vanuit burgerlijke middens werd er al gespeculeerd op bestuurscoalities van centrumlinks met links … maar het was te laat. Tegen dat de noodzaak van een functioneel werkbare internationalisering in plaats van nationaal staatskapitalisme, doorgedrongen was, was het aantal werkonderbrekingen, stakingen, ja zelfs complete bezettingen van fabrieken, die in een internationaal kader onder zelfbeheer wilden produceren…zo groot…dat de ene regeringscrisis de andere opvolgde.

Uiterst rechts zag zijn kansen schoon en begon openlijk voor fascisme te pleiten. Het merendeel van de bijna permanent tot actie en zwarte markt veroordeelde overgebleven kleine boeren, zelfstandigen en middelgrote ondernemingen; samen met hun werknemers en die uit de grote sectoren, hadden hun kuiperijen echter door en na een tijdje uit betogingen te zijn verjaagd; vielen hun tot clubjes verworden organisaties uiteen in door bepaalde delen van staatsveiligheidsdiensten gemanipuleerde groepjes, waarvan er sommige door bomaanslagen rechtsgezinde staatsgrepen wilden uitlokken. Ook dat pakte niet lang verf, het internationale verzet tegen het drijfzand waar de economie in verzeild geraakt was, was zo sterk dat hun netwerken één voor één opgedoekt werden. Eén van de gevolgen uit de woelige ontwikkelingen in die tijd, was ook dat ondernemingen eindelijk weigerden de invloed van de maffia wereldwijd, nog langer te dulden…zelfs daar waar ze zich door omkoperij en afzetterij een stevige poot in de politieke en gerechtelijke wereld hadden verworven. Ook mensen uit landen met in feite een kastesysteem of een dominatie van zogezegde geestelijken op de politiek, wierpen hun juk af. Werknemers sloten zich aaneen in provinciale interbedrijfsvergaderingen, die de ordewoorden van de vakbondstoppen, om toch maar blijven sociale regelingen voor sluitingen te aanvaarden, naast zich neer legden. Ze vaardigden afgevaardigden naar de deelstaatbijeenkomsten of de federale vergaderingen af en kwamen meer en meer onder invloed van partijen die via hun internationale analyses deze eerste wereldwijde golf van verzet probeerden te coördineren. Eén van de meest heikele thema’s was het al of niet aangaan van coalities met de partijen van de oude garde. Op een internationale bijeenkomst van het bestuur van het overkoepelend orgaan van de actievoerders, werd bijna met unanimiteit besloten van een nieuwe soort van verkiezingen uit te schrijven : internationale programmaverkiezingen. De verkiezingen zouden in twee ronden gehouden worden : eerst een referendum rond het afkeuren of goedkeuren van het programma en daarna projectverkiezingen die de dirigenten van de verschillende projecten (wonen, werken, transport,energie, telecommunicatie…) in hun job zouden moeten bevestigen.     Via het provinciaal niveau zouden ook de vertegenwoordigers van de deelstaten, federaties in één moeite kunnen worden verkozen. Het programma, de verkiezingen en de projecten kon je destijds op internet volgen http://bloggen.be/conscience2008 Na die eerste wereldwijde verkiezingen van 2024, na ongeveer 12 jaar van sociale strijd met vallen en opstaan, werd er begonnen met de omschakeling van de wapenindustrie, het gelijk loon voor gelijk werk-principe, (in Bangladesh, zowel als in België,) de creatie van een niet-speculatieve wereldmunt, …enz. Wereldwijd werden er, per duizenden, deftige woningen gebouwd voor de meest behoeftige, er werd zelfs een nieuwe manier om lonen te berekenen ingevoerd. Op termijn had je voor elke dienst een soort abonnementensysteem, waarvan de prijs afhankelijk was van het aantal werknemers in de sector; wat op termijn er toe leidde dat je alleen nog voor kleine aankopen geld of een kaart nodig had. Huren werden gehalveerd en huizen betaalbaar. Ecologisten zagen steeds meer verwezenlijkingen doorgedrukt. Zo herschreef men de geschiedenis. Had U gedacht dat de geschiedenis op een andere manier te herschrijven viel, rekende U destijds op de goodwill van de multinationals ? Had U misschien gedacht dat een handvol overblijvende topfiguren van enorme multinationale monopolies, die zowel bijvoorbeeld medicijnen als granaten maakten, de hele wereld verder zouden opkopen en daarna zouden beslissen van hun productie zo maar gratis uit te delen aan eenieder die nog zou willen komen werken ? Hmm, werken op vrijwillige basis, misschien een leuk idee tegen 2056 als het huidig systeem van een wereldregering op basis van een duidelijk programma en projecten omwille van sabotage of enge groepsbelangen, weer ophoudt met zo technocratisch en functioneel te zijn; zo zonder oorlog en armoede en vervuiling en stress. Wat een arme drommels die grootouders toch “! ! octo 06/08/2009 donderdag

 

 

 

Informeer u via progressieve tijdschriften , media op net en daarbuiten

 

 

 

Gids bij het militeren in de sociaal-politieke wereld

Melkboeren betogen zonder fruitboeren, Opelarbeiders zonder de mensen van Janssen Farmaceutica, het Spoor zonder de mensen van het ministerie van Financiën bijvoorbeeld. Eenieder lijkt in zijn eigen hoekje bang af te wachten wat er nog voor de sociale deur staat.

Eigenlijk doet 'men' met 'de mensen' wat  'men' wil,want ieder conflict wordt geïsoleerd en gesteriliseerd door elk dossier opzettelijk tot een administratief onontwarbaar kluwen te maken. Het simpele feit dat iedereen een inkomen zou moeten hebben en de achtergronden van het bredere waarom van een recessie bijvoorbeeld, tellen niet mee.

Deze lijnen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die het nut er niet van inzien om met Baskische, Vlaamse en andere vlaggen gaan te zwaaien of te gaan affiches plakken voor de haven -en andere moderne baronnen die op de totale vrijemarktpartijen staan, en zo zijn er vele partijen, allen met een andere vermomming.  

Tijdens onze opvoeding werd ons ingeprent dat ‘links’ stond voor geen eigen huis, geen persoonlijke bezittingen, geen private landbouwsector of geen kleine en middelgrote bedrijven en zo meer.Onzin natuurlijk. Vooral in de VS is een dergelijke hetze nog altijd aan de gang. Obama kan er van meespreken, nu hij dagelijks door de nieuwszender 'FOx' als communist opgevoerd wordt.  Wetende hoe vernauwd het klassebewustzijn is, voelt de sociale mens in de VS zich bijna verplicht van voor één van die twee partijen te stemmen en niet op een mogelijk alternatief…om de grootste schurken van de macht weg te houden. Je houdt het niet voor mogelijk dat het er normaal gevonden wordt dat 1 president over begin en einde van een oorlog kan beslissen, bijna zonder goedkeuring van het congres, maar niet over de gewoonste zaak van de wereld, het invoeren van iets dat een beetje op onze sociale zekerheid lijkt. 

Je wil je inzetten voor een beter draaiende wereld waar je meer tijd voor zinnige zaken hebt en je zoekt een samenwerkingsverband met anderen ?  Je wil in een grotere partij werken, de sociaal-democratische bijvoorbeeld, want je vindt dat de kiezers hun bed toch te ver weg staat van de politiek om in grotere getale voor meer inhoudelijke programma’s te stemmen en dat je daarom beter de conservatieven aan de top van je gekozen partij weg moet krijgen. 

Je eerste stap zal dan waarschijnlijk een lidkaart zijn. Je wil je werk-en woonomgeving met eerder antikapitalistische accenten bereiken.  Je komt tot de vaststelling dat je een groot deel van je tijd in niet politieke activiteiten moet steken : smuldagen, bals en zo verder…er moet immers geld in de kas komen…zelfs in een tijd dat de belastingbetalers de grote partijen hun rekeningen spekken.  Je wordt in oppositietijden door de niet partijleden veel minder gewantrouwd.

Je gaat hen in zoverre ze het nog kan schelen, hoop geven, in de wetenschap dat regeringsdeelname al het gene waar je je wil voor inzetten enorm sterk verwateren zal.  In tijden van relatieve welvaart, zal je merken, hebben weinigen een boodschap aan de collaboratie van het reformisme van de laatste 100 jaar. Als je erin slaagt van binnen een reformistische partij een tendens op te bouwen, zal je merken dat die eerst met een verscherpende economische crisis een invloed binnen de partij en hopelijk binnen een regeerprogramma zal kunnen uitoefenen.

Je droom van een absolute meerderheid binnen of voor je partij zal constant worden aangevreten door arrivisten binnen de partij, een partij is (partijen zijn) realiteitshalve zo een beetje een bloedstaal van de samenleving. De meest bewuste en onbaatzuchtige leden ervan zijn vaak minderheden.

Dra zal je merken dat de machtige partijbonzen het boven allerlei ingewikkelde partijstatuten uit, voor het zeggen hebben, zelfs al weten de partijleden dat alternatieve kandidaten aan een gemiddeld arbeidsloon willen zetelen. De vaak onderschatte psychologische redenen daarvoor liggen voor de hand. Eén vierde van de jobs zijn overheidsjobs.  Zestig procent van de kiezers verwacht uitsluitend dienstbetoon van zijn politiekers.  De voordelen van grotere belangengroepen in de maatschappij (ook binnen de werkersklasse), wegen niet op tegen de nadelen voor kleinere groepen (laaggeschoolden, werklozen…).

Weinigen durven kleur bekennen, want dan moeten ze uit hun schelp komen en dan verliezen of missen ze hun job, hun statuut enz… . In een dergelijke situatie van immobilisme vindt je weinigen die de energie en de moed opbrengen om zich op een andere manier met politiek gaan bezig te houden. Slaag je daar niet in, dan heb je de keuze om binnen een kleinere partij te gaan werken, waar men een programma hanteert dat meer in jou richting komt en er niet die slaafse carrière cultuur heerst.  Dan moet je nog het geluk hebben dat de acties waartoe beslist wordt en waar je de straat voor opmoet, je ook liggen. 100.000 handtekeningen tegen een bepaalde extreem-rechtse partij gaan ophalen, lijkt me niet een propagandistisch actiepunt, je moet meer laten zien waar je voor staat, dan uitpakken met waar je tegen bent, vindt jezelf misschien.  Bovendien, wat er in het buitenland gebeurdt, beïnvloed de dingen in eigen land, maar zo ver wensen de meeste mensen en leden van partijen niet te denken. De eigen sector, het eigen loon, is vaak dé norm...en internationale solidariteit iets voor met Kerstmis.

Je gaat merken dat te ver doorgedreven theoretische beschouwingen nu niet bepaald een éénmakend effect op de kleinere partijen hebben en je wil een praktischer aanpak en je wil niet je eigen gezichtspunten op bepaalde internationale problemen opgeven. In naam van, weer die ‘vrijheid’ een onafhankelijk Tibet of Koerdistan vragen is vragen voor versnippering op basis van ‘volk’ of ‘taal’…iedereen die zijn eigen taal spreekt zou geen probleem voor werkmensen mogen zijn.  De tijd van oprichting van nieuwe Staten vindt je immers voorbij, de wereld moet één natie worden en dat kan beter wanneer culturen zich aaneensluiten.

Na de oorlogen na de instorting van de USSR, verdedig je niet diegenen die om een Westerse vorm van democratie voor China staan te drummen, zelfs niet binnen Trotskistische organisaties. Je verdedigt een ander verkiezingssysteem voor Cuba, niet op basis van een terugkeer van die partijen, die het levenspeil van Cuba naar dat van Haïti zouden degraderen, maar op basis van het rechtstreeks op projectlijsten verkiezen van de ministers, zodat diegene die niet voor degelijker wegen zorgt bijvoorbeeld, na een tijd de laan uitvliegen kan…ipv door ‘de’ partij te worden beschermd.         

Je weet dat een organisatie of organisaties nodig zijn om vooruit te raken…dat de wereld steeds meer een maximum dan een minimumprogramma nodig heeft.  Je ziet meer en meer het belang van centralisme in. 

Je begint te snappen dat het wel eens zou kunnen zijn dat recessies via de loonstrijd systeembevestigend werken en dat het soms in ontbinding verkerende kapitalisme in zijn zogezegde aartsvijand, de werkersklasse, tevens, niet zijn doodgraver, maar zijn bondgenoot en redder vindt...als men alleen van looneisen uitgaat binnen een bepaald systeem, zonder structurele hervormingen of desnoods een ander systeem te eisen. 

Wat er ook van zij, de kapitalistenklasse blijft nog altijd veel beter geörganiseerd, zodat sociale raden die in woelige tijden fabrieken in internationaal gecoördineerd zelfbeheer zouden willen gaan beheren, nog verre toekomstmuziek zijn... wanneer zelfs de crisis van het kapitnlisme zelf onvoldoende bondgenoot van andere samenlevingsvormenen blijkt te zijn. Zolang de Westerse meerpartijendmocratie niet resulteert in  radicalere officiële  standpunten tegen de plundering van de wereld door enkelingen …la lutte doit continuer…  octo

Artikelenreeks : ‘Waarheen met de demokratie’ ?   via skynet ‘jouw nieuws’ en

http://filosofischverzet.skynetblogs.be     octaaf c

 

 

Filosofie kan Politiek redden !

Toestanden zitten over het algemeen anders in mekaar dan er oppervlakkig over wordt geschreven en verteld. Alleen ervaringen opdoen en leren lezen en observeren, luisteren en praten kan ons helpen. Onafhankelijkeid is alleen mogelijk als men het algemeen belang van de hele wereld op sociaal en ekologisch gebied vooropstelt en breekt met alle taktieken die daar tegenin gaan. Feiten in een breder kader kunnen zetten, insinuaties ontkrachten, daar komt het op aan. Pas dan kan krijgen echte alternatieven en de mogelijke wegen naar vooruitstrevende methoden om het sociale en ekologische te bevorderen een kans.

 Hoe een praktische filosofie ontwikkellen ?Terwijl er wereldwijd bommen ontploffen en kritisch denkende mensen op vele plaatsen fysiek uit de weg geruimd worden en er nog steeds miljarden dollars verkwist worden aan oorlog, terwijl armoede een groeiende kanker is; bevind ik me in Europa ergens in een landje waar zoals overal het merendeel van de bevolking kontent is dat ze van dat alles weinig last hebben. Men werkt hier en wordt hiervoor beloond volgens een onoverzichtelijk sociaal labyrint aan statuten. Uit de pas lopen is onmogelijk want dan ben je al gauw je job kwijt. Het levensdoel van partijen aan de macht en anderen, is heel dit doolhof van wetten in stand houden en uitbreiden. De vakbondsleidingen nemen aan dit hele burokratische spel ook deel, van welke ideologische of religieuse strekking ze ook beweren  te zijn. In de hele wereld werden ondertusen de wetten van de markt heilig verklaard om de heilige grotegeldspekulatie ter wille te zijn.

Wij, uit de meer welvarende landen, en dus ook onze regeringen, hebben geen alternatief politiek plan om op wereldgebied de armoede uit de wereld te helpen. Niet de noden van de mensheid, maar de winstperspektieven alleen tellen. U heeft geen geld ? Geen goede woningen, ongezond water, tekort aan onderwijs en eten, telecommunicatie, vervoer, energie zij uw deel. Verrek maar ! Dat is het uitgangspunt, instandgehouden door speculatie en andere verouderde ekonomische wetmatigheden. Niet de noden van mensen, maar de speculatiemechanismen instandhouden telt. Omdat wijzelf en de grote beursgenoteerde ondernemingen het onderste uit de kan willen voor het eigen ik of de eigen onderneming, blijft het meer en meer decadent circus maar draaien en wij erbij.

Om zoveel mogelijk inkomsten te hebben willen de Staten zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan 't werk. Probleem is echter dat de ondernemingen met zo min mogelijk personeel willen werken.

In de tamelijk welvarende landen komen mensen nauwelijks samen om hierover van gedachten te wissellen en een tegenmacht te vormen. "Daar is toch niks aan te doen", zeggen zij die er niet op één of andere manier mee bezig zijn. De wereldwijde betogingen tegen de oorlog in Irak bevestigen deze mensen nog maar eens in hun schijngelijk.

Deze betogingen zijn nog geen wereldwijde akties of stakingen tegen de superspekulanten geworden. De heersende grotegeldelites en hun collaboranten hebben nog altijd niet moeten inbinden. De Staat die het meeste geld in militaire avonturen steekt wordt geregeerd door een bende multimiljonairs en dat zal na de volgende verkiezing in 2008 hopelijk veranderen ?

Werkloosheid, waarom zou zoiets moeten blijven bestaan ? Waarom geen op Westerse norm vastgelegd gelijk loon voor gelijk werk voor iedereen waar ook ter wereld en recht op arbeid of inkomen, langs een universele sociale zekerheid om ? Als je geld als iets louters administratiefs in plaats van spekulatiefs gaat gebruiken is één en ander perfekt te regelen. De enige reden waarom dit niet MAG (want het kan) is dat de kleine groep mensen aan de top van de geldpyrammides dan enkele procenten minder rijk gaan zijn. Vermits de huidige regeringen door hun konkurentiepositie-overwegingen de gevangenen van het spekulanten- spel zijn is er dringend een wereldprogramma en een wereldinstantie nodig die de ekonomische machten bepaalde spelregels oplegd. Zonder de druk van in daden om te zetten programma's zal een dergelijke koerswending er niet komen.

Door hier niet mee bezig te zijn en ons aan het oude systeem van aanmodderen te laten vangen, zijn we medeplichtig aan de toestand waarin de wereld meer en meer afglijdt : meer armoede en oorlog, meer werkloosheid; terwijl de uitbuiting van de werkenden alsmaar opgedreven wordt...met een ongeziene vervreemding van de mens tegenover zijn arbeid tot gevolg. Hoe meer stress, hoe meer hyperactieve kinderen dat er geboren worden en hoe meer relaties die een goede kans maakten, uit mekaar spatten.

Moet er niet een door sociale organisaties gesteund internationaal aktieprogramma komen dat regeringen en daardoor ook de bedrijven verplicht van een programma in funktie van de noden van de hele wereldbevolking aan te nemen ? Zoniet bestaat de kans dat 'religieuse' en andere rechtse fanatici hun smerige terreuroorlogen verder dan buiten onze grenzen blijven uitvechten.

Ondertussen blijven we maar bezig met onze vrije tijd op te vullen met pulplektuur en blijven we teveel onzinnige misdadige films en snobfeuilletons bekijken. Bovendien zijn we soms zo de gevangenen van onze negatieve emoties en psychologische problemen met anderen, dat deze verstRikking zo verstikkend werkt dat er geen zuurstof meer overblijft voor een gezonde filosofische interesse, voor politiek bewustzijn, voor kunst en voor echt menselijke oplossingen voor onze relatieproblemen.

De kwalen waarover de media bericht, duren al decennia. Alle mogelijke vooroordelen tussen mensen worden door een deel van de media mede in stand gehouden, omdat ze ze uitvergroten. De mensheid wordt door de media niet in de eerste plaats bekeken zoals ze is, namelijk een overgrote meerderheid individuen die van een inkomen of een loon afhankelijk zijn, maar wel als afzonderlijke groepen : allochtonen, autochtonen, werklozen, derde wereldmensen,zieken, werkenden en gepensioneerden en alle mogelijke 'categorieën' daarvan. Verdeel en heers. Netjes berichten over hoe het hen vergaat en wat de klassieke politiek binnen het oude kader aan burokratische nepoplossingen te bieden heeft en populisten promoten.

De filosofie heeft tot doel alle niet op het welzijn van iedereen gerichtte zaken uit godsdiensten en ideologieën te weerleggen en de strijd voor een beter wereld inspiratie te geven. Niettegenstaande onze technologische vooruitgang blijft veel door armoede of onverschilligheid of blind idealisme in stand gehouden onwetendheid allerhande zich vertalen in steun aan terreurgroepen of onsolidaire houdingen op de werkvloer of in 'eigen sektor eerst'.

De filosofie moet overal een verbindend antwoord op hebben, dat is ze aan de geschiedenis van alle andere takken van de wetenschap verplicht. Ze moet niet kunnen uitleggen hoe de lever werkt, maar welke rol die lever in het geheel van het lichaam heeft. Op de vraag naar de grondzin van het bestaan, kan er, afgemeten aan het evolutieverhaal maar één antwoord zijn : de verfijning van onze geestelijke vermogens. Daarom is het één van de taken van de mens om oorlog en armoede uit te roeien. Die taak begint met het uitleggen hoe straling het eerste atoom in mekaar knutselde en lang daarna de eerste biolgische cel dankzij energieën van allerlei aard tot stand kon komen en hoe ze zich door die nieuwe energievorm leerde vermenigvuldigen tot wie wij nu zijn. Deze filosofische opgave impliceert ook uitleggen hoe de maatschappijen evolueerden tot de samenlevingen van de dag van vandaag en hoe we tot een universele, echt menselijke maatschappijvorm kunnen evolueren als we onze verantwoordelijkheden maar willen opnemen. Daar zouden we toch moeten zien in te lukken voordat we weer gewoon ...straling worden.    

Inplanting van patriotische gevoelens

Eerst de grote God de vader, dan de zoon en vervolgens de heilige geest. "Laat ons zeggen grootvader, zoon en kleinzoon", dacht de knaap in de godsdienstles. Bompa als diegene die in het slechtste geval het gevoel heeft van z'n strijd verloren te hebben nu de oorlogen na WOII bleven voortduren.  De zoon die maar nauwelijks de frustraties van z'n vader ontworstelt is.

De kleinzoon als de nieuwe hoop die eindelijk heel zijn voorgeschiedenis op een rijtje krijgt; conclusies trekt, en een ander, gelouterd vader en grootvader zijn kan.

De objectieve levensdraden. De strijd om 't bestaan. Grootvader, eind vorige eeuw geboren, teenager bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De grote machthebbers slaagden erin van het werkvolk van voornamelijk Europese landen mekaar te doen afslachten en haten.

Wiens 'strijd' om het bestaan was dat eigenlijk ? Het was de strijd van diegenen wiens geld niet meer genoeg opbracht op de beurzen.

Hun vertegenwoordigers in eigenlijk hun Staat wilden van hun Staat de leidende ekonomische macht maken. Diegenen die melancholisch dachten dat ze hun leven voor hun vaderland gaven; stierven in feite voor de geldwaanzin van de Grootgeldheren.

Grootvaders vader werkte nog voor een grootgrondbezitter voordat hij op z'n eigen lapjes grond kon beginnen. Het was de tijd van de 5, de 10 en de 14 kinderen per gezin. De tijd ook dat de uitbuiting en de 'ontwikkeling' van de verre, meestal overzeese gebieden tot in de kleinste parochie 'gesteund' werd; zonder dat het merendeel van de boerkes wist welke industriele groepen ze eigenlijk steunden en in welke mate ze bezig waren met het leven van die andere, overzeese boerkes te ontwrichten.

Hoe zouden ze het ook geweten hebben, werken en voortdurend uitbreiden of verdwijnen en honger lijden , was hun deel. Om de geschiedenis te leren interpreteren was er geen tijd : de pastoors, de baronnen, de fabrieksbazen en al hun politiek personeel hadden toch het eerste en het laatste woord; en niet alleen omdat zij het waren die betaalden en betaald werden; maar ook omdat zij het nog altijd voor het zeggen hadden; zelfs na de invoering van het algemeen stemrecht :...de ultieme burgerlijk demokratische illusie van medezeggenschap over wie het uitbuitingsproces leiden mocht.

Vader kwam eraan...juist toen de jaren twintig al een beetje op gang gekomen waren. De Russische revolutie werd door 14 buitenlandse machten zwaar belegerd en de Duitse revolutie, mede als reaktie op de slachtpartij van de eerste wereldoorlog en allerlei onbering; was nog maar net bloedig neergeslagen of de burgerij tilde het fascisme langzaamaan in een positie vanwaaruit het de rol van de in krisisjaren opgebruikte burgerlijke demokratie kon gaan verdringen.

De ene illusie als oplossing voor de andere gebruiken, bleek de remedie om te voorkomen dat de werkers de macht zouden grijpen. De verpaupering deed weer haar werk, de arbeidersklasse, fysiek en organisatorisch verslagen , liet zich weer vangen en trok weer tegen de buurlanden ten strijde in plaats van de macht in eigen land te grijpen en de oude draken naar de 'vuilnisbak van de geschiedenis' te verwijzen. Deze keer wren het niet de opstandige arbeiders-soldaten die met hun revolutionaire dreiging het einde van de oorlog hadden ingeluid. Nee, het ene imperialistische beest had gewoon het andere verslagen; de oorlogsindustrie had haar centen binnen en er was alweer een plan klaar om geld te verdienen met de wederopbouw. De voornaamste hoofdoorlogsmisdadigers van 't ene beest werden bestraft of ingelijfd in de spionagediensten van het andere beest; en de plannen van sommige politieke strategen om als twee beesten tesamen door te stoten naar het oosten...VOORLOPIG OPGEBORGEN. De vader vond geen werk in het Waalse industriebekken en, nog maar net ontsnapt aan het lot van een kleine honderd door concentratiekampen gedode dorpsgenoten, diende hij zich dooe keihard werken een plaats in de fruitteelt en de handel te veroveren. Zijn plannen om in de Kongo te gaan werken had hij na de koloniale school in Brussel, definitief opgeborgen.De kleinzoon kwam...midden jaren vijftig. Zijn moeder had na een granaatinslag een eigrote krater in haar bovendijvlees overgehouden...een paar centimeter naar links...en onze knaap was nooit geboren.

Een jong, zwaarbloedend meisje, nipt van een Vietnam - of Irakachtige of... oorlogsdood gered. The 'golden sixties' kwamen eraan. De bruto nationale produkten begonnen weer te stijgen, in 't Westen meer dan in een deel van het Oosten en in schril contrast met het zuiden. Niets zou de vooruitgang nog kunnen tegenhouden : overproduktie ? onverkoopbare stocks ? ...nooit van gehoord. Met zo min mogelijk mensen produceren werd de nieuwe geloofsbelijdenis. De overbuiting in de zogezegde exkolonies werd geperfektioneerd via colaborerende elites, en methoden die men in het Westen niet meer durft te gebruiken.

De kleinzoon had aanvankelijk nog niet door dat dit alles niet met wat gewoon 'broederlijk delen' op te lossen was. Politiek...wat was dat, niemand die een echte uitleg had; soms leek het op het verschil tussen een aantal kranten; soms bij de dorpsverkiezingen op het verschil tussen een aantal min of meer sympathieke figuren.

Ook de kleinzoon zou een gezin stichten en moest z'n boterham gaan verdienen. Hij had wel graag op 't land blijven werken, maar die kapitalen daarvoor nodig en die commerce daarrond waren er teveel aan.

Zwaar werk als sjouwer van fruitkisten lag hem, maar hij wou meer tijd om het leven te bestuderen...en niet alleen op de manier die de school hem had bijgebracht. Het leven zou hem alles leren wat hij nodig had.

 

Mogelijke vrt-boodschap voor de kosmos

Welke boodschap gaan de Vlamingen mogelijk buitenaards leven meegeven ? John Lennon of Beethoven ? Videoboodschappen waarvoor je geen...welk (?) woordenboek moet meegeven. Hoe gaan ze die info binnen enkele duizenden jaren openen ? Foto's dan maar ? Misschien een geïllustreerde film of fototekst die over het vervolg van onze menselijke geschiedenis handelt...om een niet te slechte indruk te geven.Tegen dat de tekst gelezen en begrepen wordt zal een vrediger aarde al misschien op punt staan....

We zouden misschien kunnen beschrijven hoe we in de 21 ste eeuw uit onze driehoek 'oorlog-armoede-vervuiling' miserie geraakt zijn. Hoe de wereld in een bekvechtende naties verdeelde gemeenschap was.  Hoe aanvankelijk de regeringen, onder druk van de publieke opinie en aktie, dan toch een overkoepelend initiatief namen om uit de decennia's aanslepende problemen te raken : hoe onze wereldleiders een  nieuwe remedie uitprobeerden. Hoe we onze regeringen dan toch onder druk zetten om via de Verenigde Naties aan de verdwijning van oorlog en armoede te werken. Hoe oorlog er totdantoe kwam omdat alle staten en ondernemingen in een genadeloze ekonomische overlevingsstrijd verwikkeld waren.  Hoe we deze onderlinge strijd alleen konden neutraliseren door de spekulatieëkonomie aan banden te leggen. Door op wereldwijde basis gelijke lonen voor hetzelfde werk te betalen,door min of meer gelijklopende prijzen te hanteren en een universeel rechtvaardig taxatiesysteem in te voeren. Door uiteindelijk een niet-spekulatieve wereldmunt in te voeren. We kunnen vertellen over hoe op een dag alle eerste ministers ter wereld samenkwamen om zich met de uitvoering van deze zaken bezig te houden. Hoe bij hun thuiskomst alle ministers van alle regeringen deze maatregelen in hun land tot uitvoer brachten.  Hoe een op Westerse norm berekende wedde voor elke wereldburger tot stand kwam. Een wedde die voldoende was om iedereen via een automatisch van het loon te houden abonnementensysteem toegang tot vervoer-en telekommunikatieinfrastruktuur, kultuur, onderwijs en medische verzorging te geven. Hoe de rest van het loon voortaan voldoende was om zich aan sociale prijzen te kunnen huisvesten en voeding en andere ecologisch verantwoorde zaken aan te schaffen. Hoe, aangezien de wurgende greep van de 'konkurrentie' daardoor wegviel,de kostprijs van een produkt gewoon aangepast kon worden aan het aantal werknemers dat de sektor kwam vervoegen. We zouden kunnen vertellen over hoe de ministers van buitenlandse zaken gevraagd werd de wereldwijde ombouw van alle legers te begeleiden en over hoe die legers op termijn enkel nog voor taken van algemeen nut werden gebruikt...bestrijding en voorkoming van natuurrampen bijvoorbeeld.  We zouden trots kunnen melden hoe de ministers van justitie een op een gemeenschappelijk wereldbeleid afgestemd programma schreven.  Kortom over hoe de negende symfonie van Beethoven werkelijkheid werd en John Lennon's woorden "...you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.." uiteindelijk dan toch hun volle draagkracht kregen.

We zouden kunnen beschrijven hoe gewone mensen op een bepaald kritisch moment in de één of andere uitzichtloze, wereldwijde recessie beland, zélf het heft in handen namen. Hoe er op een dag in de kranten stond dat wereldwijd het licht een uur uitviel omdat de werknemersgroepering Energia, onderdeel van de groep 'workersworldwide' de oproep van de overkoepelende www-groep tot het lanceren van een internationale werknemersaktie opgevolgd had. Hoe de werknemersgroep rond de veiligheidsdiensten Securit, had aangekondigd van haar leden op te roepen om niet politioneel of militair tussen te komen. Hoe de regeringsleiders overal ter wereld wel verplicht waren om het globale plan van miljoenen sociale gewetens te volgen. We zouden kunnen vertellen over hoe er wereldwijd gelijktijdig verkiezingen geörganiseerd werden om een programma voor een globaal wereldprogramma goed te keuren. Afhankelijk van het ontwikkelingspeil van de 'buitenaardsen', zouden deze hun 'oren'(?) niet kunnen geloven dat er na de wereldwijde goedkeuring van dat wereldreferendum ook internationale verkiezingen voor de dirigenten van de verschillende projekten verkozen werden. We zouden hen kunnen vragen of er bij hen al gemeente per gemeente wereldwijd gestemd werd om mensen via de provincies en continenten naar een soort planeetraad af te vaardigen. We zouden hen vragen of deze mensen nog altijd op lijsten van mekaar bestrijdende partijen verkiesbaar waren of niet al rechtstreeks op projektlijsten verkiesbaar stonden : overheidsadministratie, telekommunicatie, werk, huisvestiging, gezondheid, energie, onderwijs,kunst, veiligheid, milieu, transport, geldbeheer,landbouw, goederenproduktie, goederendistributie. 

We zouden hen kunnen vragen of ze bij hun overgang naar een vredevolle en gelukkige planeet nog veel contrarevolutionaire tegenstand van allerhande nationalistische of andere fanatici gekend hadden, over hoe ze die dan aangepakt hadden...met een filosofisch projekt rond leven en dood en relaties misschien ?

We zouden het dus kunnen hebben over een daaruit gegroeide soort futuristische samenleving waar we op een andere manier met democratie zouden omgaan, waar we een soort wereldwijde grondwet zouden hebben waaraan achteraf gekozen 'dirigenten' (verkozen beleidsmakers) te gehoorzamen hebben in plaats van op konstante oorlogsvoet te leven.

 

 

 

 

 

Geweten,wereldbeeld, ideologie

Je vertrekt van je weten en geweten.

Hoe vermijden we dat er gewetenloze mensen verkozen worden ? 

Hoe kunnen we ons meer weerbaar opstellen tegenover het wereldgebeuren ? Door ons naast de interesse in onze naasten te interesseren voor filosofie, geschiedenis en politiek. Door onze konkrete levensomstandigheden te bestuderen, daar waar we wonen en werken en daar waar anderen wonen en werken. Door te beseffen dat de emotionele en psychologische problemen waar we bijna allemaal mee worden gekonfronteerd, ...door de huidige produktieritmes verergerd worden. Op de duur verkrijg je zo een wereldbeeld en ga je naar oplossingen zoeken.  Het zoeken naar die oplossingen brengt je in de buurt van wat we 'ideologie' noemen...een woord dat onterrecht, maar begrijpelijk een nare bijklank kreeg...een anti-sociale ideologie is geen ideologie, het is een leugen.

De geschiedenis en zijn huidige staat doet ons wel eens beschamend de wenkbrauwen fronsen. Dan is een sociale instelling, noem het ideologie, een manier om het leven te begrijpen. Bewustzijn en geweten worden uit de praktijk geboren en leiden tot theoretisch denken. Politiek is daar een treffend voorbeeld van. Soms zijn er illusies nodig om ons weer op de weg naar meer demokratie of inzicht te zetten.  Dezelfde lessen die de geschiedenis begeleiden, kunnen ook in onze eigen emotionele en intellektuele ontwikkeling teruggevonden worden.

Het huidige bewustzijnspeil van ons wereldbeeld, heeft altijd gevolgen op onze levensomstandigheden. Onze eerste taak is te begrijpen hoe de evolutie van onszelf en de maatschappij tot meer bewustzijn kan leiden...om uiteindelijk een betere leiding af te dwingen die het behoud van het leven op aarde garanderen kan.

Om je wereld verder te helpen de dag van  vandaag, in die echte film die leven noemt:

-Vindt je innerlijke kalmte, innerlijke kalmte leidt tot objektieve instellingen

-Informeer jezelf en anderen

-Los je relationele problemen op een menselijke manier op

-Denk ...voor je spreekt

-Ieder gevecht tegen kollega's, famillie en vrienden en geliefden ...is energie die je verkwist aan het werken aan een gezonde persoonlijke en publieke opinie

Onzin. Wat dit in de praktijk betekent ?  Dat vooral de VS-Amerikanen onder ons mensheid niet meejubelen met die hiphiphoera-sfeer op de Republikeinse verkiezingsconventie rond een gewezen oorlogsmisdadiger die in Vietnam niets te zoeken had.  Er is iets grondig mis met deze man die nog altijd naar wraak lijkt te zoeken. De tegenpartij had hem om elektorale redenen niet óók als oorlogsheld moeten afschilderen voor enkele beslissende stemmen meer...(dat is het domme aan politiek),maar had moeten aandringen dat hij zich bij de Vietnamezen zou verontschuldigen.

De echte 2012-uitdagingen

Doemdenkers aller landen en standen komen met uiteenlopende visies en voorspellingen over een mogelijke vernietiging van de aarde. De aard van destructie die ze vooropstellen is alleen mogelijk door het gebruik van atoombommen. Alhoewel aardbevingen, vulkanen en orkanen niet op pensioen zullen gaan, moeten er nu al bepaalde dingen worden gedaan opdat de mensheid niet door haar eigen leiders opgeblazen wordt.

Niet alleen in de relatief welvarende wereld zijn er nog leiders die op hun eentje, zonder parlement over het begin en einde van een oorlog kunnen beslissen. Zelfs waar dat in theorie niet kan, gebeurdt het ook, zelfs in België, als U dacht in een op dat vlak vooruitstrevend land te leven. In Pakistan zal men de komende maanden beslissen of de president niet louter cerimoniële machten krijgt. Weer afwachten dus. Ze zijn daar met 175 miljoen waarvan het grootste deel aan een paar euro per dag leeft. De verkiezingen worden er in feite georganiseerd om de superelite een vrijgeleide te geven. Net als in een deel van de Westerse landen, gaat een deel van de proteststemmen er naar obscure, zogezegd religieuse partijen of nationalistische tendenzen uit een ver verleden. Dreigen de dingen er voor een bepaalde fraktie van de superelite uit de hand te lopen, zet men er het leger in. Omdat het gigantische militair wereldbudget nog altijd niet gebruikt wordt om infrastruktuur voor de armere landen te produceren en instaleren...groeit ook in Pakistan het verzet tegen de manier van handelen van de wereldleiders. Dat verzet kanaliseert zich nog in de richting van ondermeer de middeleeuwse made in USA-Taliban en keert zich nog altijd niet tegen hun eigen superelite rijken die in de meeste Arabische landen wel een zee aan olieïnkomsten heeft, maar die die inkomsten voornamelijk in eigen zakken houdt...in de naam van God, maar zeker niet in die van klein Pierke. Algemene internationale afbouw van atoomwapens??? Vergeet het maar, Pakistan is (voorlopig)? een bondgenoot van de in de Verenigde Staten onoordeelkundig verkozen 'leider'. Hopelijk doen de te verwachten hongeropstanden in Pakistan en elders (Egypte...) de politieke balans niet in het voordeel van hun rechtse heersers doorslaan en eist men er dat de grootgrondbezitters en spekulanten hun rijkdommen delen en hun een degelijk leven geven of opkrassen. In Iran, waar men volgens de CIA aan atoomwapens zou werken (Irak had er ook, weet je nog wel)heerst er ook nog zo'n kliek, een verbond tussen grondbezitters, clerus en industriëlen. Hen gaan aanvallen is ongeloofelijk veel miserie ontketenen. Het is aan de inwoners van een land om een menswaardig leven en gepaste demokratische instellingen te eisen. Iran mag van de olieboys en hun politiekers geen atoombommen maken, want daar beschermen ze hun oliemarkten teveel naar 'onze' goesting. Met India en Israel is het voor het grootkapitaal beter zaken doen, die mogen hun atoombommennest houden van de vaak door een deel van ons gekozen, in partijen opduikende beursnoteringspolitici. Indien een op sociale noden afgestemde werldekonomie een voor het merendeel van de wereldbevolking aanvaardbare levensstandaard kan verzekeren, dan nog zal de westers politieke klasse zich niet agressief tegenover hun collega's van de onder andere,Russische toplaag mogen opstellen...want beide kampen bulken van de atoomwapens. 'Ze' gaan ons niet vragen om deze atoomwapens via een wereldreferendum te verwerpen...bang om het afstaan van hun feitelijke belangen dat ze zijn. Waar raden die 2012-doemdenkers ons alweer aan van naar te verhuizen ? Over atoomwapens en politiek praten ze niet (bewust, om onze aandacht van de echte problemen af te leiden). Tip voor hen : In Midden en Zuid-Amerika, Afrika en Australië zijn er nog geen atoomwapens. Houden zo. Ondertussen hebben een andere soort doemdenkers, die in de monetaire wereld, meer redenen om ongerust te zijn. Dat zou pas een 'lawine' zijn die het bestaan van miljoenen mensen zou kunen meesleuren. We zullen maar zeker in de goede gang van zaken blijven betrouwen zeker ? octo

Kip & ei en wij

Boeiende BigBang Bedrijvigheid. ‘Waar was je op 9/11’ kent iedereen. ‘Waar je op 11/9 was’ is hetzelfde, maar dan voor Europeanen. Op 10/9 echter ging de wereld volgens sommigen vergaan.   Aan de Frans-Zwitserse grens namelijk startte men in een circuit van 27km een zoektocht naar ’s werelds eerste kunstmatige verwekking van een ‘zwart gat’ (miniversie wel te verstaan). De kans zit er dik in dat eindelijk bewezen kan worden dat er geen tegenstelling is tussen idealisten(was er eerst het idee ?-de kip) en materialisten (was er eerst de materie?-het ei).Alhoewel het ei er chronologisch gezien eerst was… en straling de eerste en voorlopig laatste idee met bijna geen materie. Schepping of Onstaan eerst ? Beide altijd.

Het feit dat we na de jongste bigbang eerst straling waren, vervolgens atomen…cellen…onszelf…en na onze dood( onze privé bigbang ?) weer straling met weer miljarden jaren evolutie voor de boeg (?) ,zou wel eens onomstotelijk kunnen bewezen worden de volgende maanden. Waarom dit alles voor de filosofen onder U belangrijk is ? Het kan U misschien sterken in uw geloof dat uw wezen deel uitmaakt van een eeuwigdurende cyclus (waar je misschien wel 50miljard jaar moet op wachten voor je nog eens met het stuk straling dat je nu bent op de één of andere manier op de proppen komt.)?   Daar zullen we het moeten mee doen zolang onze genetische effekten in onze nazaten niet bijna uitgedoofd zullen zijn. Er is dus vandaag niet alleen een wetenschappelijk, maar ook een filosofisch en politiek debat opgestart vandaag.

Dit debat gaat hem niet over de bijna onoplosbare spookvraag of straling met mekaar kan communiceren en hoe dan, maar over de vraag hoelang het nog gaat duren voordat miljoenen mensen vanwege een opgedrongen visie over religie, blindelings een aantal machtsgeile gelddictaturen gaan volgen. Als je je alleen op idealistische standpunten baseert, zoals ‘God schiep de wereld’ ‘God is boos’ ‘God wil oorlog’,(zoals vele staatsleiders in welvarende en arme landen beweren), dan kom je uit bij een wereldbeeld dat uit ‘goeden’ en ‘slechten’ bestaat. Daar hebben de idealisten de materialisten nodig. Materialisten zweven minder. Ze gaan ervan uit dat de wereld niet alleen ten goede kan veranderen door goede voornemens op papier te zetten, maar vooral door de konkrete veranderingen in de levensvoorwaarden voortgestuwd wordt. Voor hongersnood moet op de duur elke tiran wijken bijvoorbeeld. Bij banken die faillissementen opstapelen moet zelfs de meest neoliberale regering van staatswege ingrijpen om de meubelen van de grootspekulanten en het systeem te redden, is een ander voorbeeld. De ‘Big Bang’ is gebasseerd op het feit dat iets dat onder druk komt te staan altijd ontploft. Kleiner of gelijk aan nul kan immers totnogtoe niet. Zo is het ook met onze samenlevingen die onder druk van omstandigheden altijd bijna gedwongen zijn van zich aan te passen…met de ‘schepping’ van nieuwe situaties tot gevolg…nieuwe situaties die dan weer andere bestaansvoorwaarden doen ‘ontstaan’. Met andere woorden ‘Theorie’(idee) en ‘Praktijk’(reaktie) vullen mekaar aan.

Andere voorbeelden van hoe men ons veelal evenveel met ideeën dan met maatregelen regeren kan.

De leider van Noord-Korea zou zwaar ziek zijn…zijn omgeving zou het niet bekend maken om de ‘idee’ niet te lanceren dat het land onbestuurbaar zou worden…met alle mogelijke revolutionaire gevolgen vandien. De beurzen reageerden gisteren euforisch op de berichten als dat de US-centrale bank één van de grootste banken aldaar had gered. De krantentitel van de dag erna meldde dat de euforie alweer op één dag tijd verdwenen was. Wil men nu echt dat we als gewone mensen zonder spekulanteninzicht de ene dag staan te juichen als bij het één of ander doelpunt van onze nationale ploeg en ’s anderendaags meetreuren omdat er weer een hoop geld door al dat gepanikeer in rook is opgegaan ? Nee toch…wat voor de gewone man telt is zijn materialistische instelling van ‘kan ik mijn rekeningen nog betalen of niet’. Als hij zich achter de redeneringen van de ekonomische krijgsheren plaatst, zal hij kiezen voor partijen die van die ekonomische ‘ideeën’ op termijn ook militaire opties maken…kijk maar naar de strijd voor olie op deze planeet.

Toch zijn ‘ideeën’ belangijk. Het idee dat de koopkracht op wereldgebied gelijkwaardig zou moeten worden, is een idee dat alleen zal aanslaan van zodra er nog een deel van het werk in de best betaalde gebieden naar de lageloonlanden verhuist. Het ‘idee’ van een wereldwijd goed loon voor ieder beroep zal er waarschijnlijk allleen komen als het in de praktijk noodwendig geworden is…en dat is het al lang en alle dagen nog meer. Alleen onder materiële druk zal het ‘idee’ wellicht in de politieke discussie geraken. Net zoals het ‘idee’ van ‘stop de oorlog’ totnogtoe alleen is ‘vermaterialiseerd’ van zodra er voor op straat gekomen of gestaakt werd. Over het beginnen en stoppen van oorlogen hebben we nog niet mogen stemmen, dat deden en doen anderen voor ons.

Moge het bigbang-experiment goed verlopen en tegelijkertijd nieuwe ,ongevaarlijke en milieuvriendelijke energiewinning mogelijk maken…zo eindeloos veel als er water uit de lucht valt…misschien kan men de energie dan wel bijna gratis leveren in plaats van er een strijdtoneel tussen bedrijven en naties van te maken.

 

 

 

 

Meer internationale afspraken= minder oorlogen

Aan het einde van de tweede wereldoorlog besloot de toenmalige monetaire wereld van internationaal toch een aantal dingen overeen te komen teneinde een volgende oorlog te vermijden !!! Meer dan zestig jaar later houden de centrale banken de evolutie van het bankwezen en meer bepaald de waarde van de dollar als internationale reservemunt angstvallig in ’t oog. Eigenlijk zou de rest van de wereld z’n dollarreserves onder de huidige monetaire verhoudingen liever kwijt zijn…maar volgt er dan een dollarcrash, kunnen ze een kruis over hun export naar de VS maken.

Sinds de Vietnam-stommiteiten van de jaren zestig zijn de VS via hun waanzinnige militaire budgetten enorme schulden aan het opbouwen, erzonder zou de wereld er een stuk welvarender hebben uitgezien. De vorige eeuw was nog geen dertig jaar oud en weer bleken eenzijdige handelsbarrières geen goede internationale afspraken. De landen met de grootste afzetmarkten proberen de zwakkere landen de dag van vandaag weer meer hun voorschriften op te leggen…willen wel uitvoeren, maar laten alleen binnen wat hen goed uitkomt. Waarom geen internationale afspraken over lonen en andere produktievoorwaarden, prijsstabilisatie en eventueel een soort wereldmunt als internationale reservemunt. Het werd pas na de tweede wereldoorlog al voorgesteld, maar het voorstel haalde het niet. Nu je dagelijks over de paniek op de financiële markten leest, zou men daar toch maar beter werk van beginnen maken, zeker nu al die torenhoge militaire budgetten het risico op oorlogen maar doen toenemen. Na de jongste wetenschappelijke vooruitgang van gisteren (de deeltjesversneller) en de viering van 9/11 vandaag gaat men de oorlog in Afghanistan dan toch naar Pakistan exporteren men dunkt. We zullen de datums van openingsceremoniën van Olympische Spelen (Georgië valt Ossetië binnen)en herdenkingsplechtigheden wat beter in ’t oog moeten houden als we al eens iets willen kunnen voorspellen. Met de VS-presidentsverkiezingen in’t zicht was de grensoverschrijding met Pakistan iets wat zeker de Republikeinen goed uitkwam. Ze zijn weer spelletjes van laag niveau op hoog niveau aan het spelen en wij mogen het eerst achteraf weten.

‘Zij’ zijn zoals altijd de ‘goeden’, de ‘helden’. Om oorlogen te beginnen liegen ze erop los en achteraf staan ze bij de herdenkingen op de eerste rij in plaats van op de beklaagdenbank in Den Haag te zitten. Van zodra een deel van de media hen niet meer aan het publiek kan verkopen, maakt men van de ene week op de andere een nieuwe ‘redster of redder des vaderland’ die de oude nefaste politiek gewoon voortzet.   Biedt de ene kandidaat meer inhoud dan de andere, dan brengt men de publieke opinie wel in de war met leugens over beledigingen die men zou hebben geuit of wat roddelboekjesonzin.

Of men begint wel een nieuwe oorlog om de gelederen te sluiten. Eigenlijk kan je zo’n nieuwe oorlog maanden vooraf voelen aankomen. In de weken ervoor zie je gewoonlijk dat de negatieve berichtgeving rond een bepaald land stijgt en lijkt het aantal binnelandse konflikten in dat land wel zo hoog dat er zeker een aantal daarvan door het buitenland georchestreerd zijn. Gewoonlijk is dat dan om de één of andere president of generaal of zo van de macht te krijgen en er een voor het aanvallende land gewilliger marionet te instaleren. Zo heeft men zich van een Sadam Hoesein bediend tegen Iran en hem dan nog benut door hem Koeweit laten binnen te vallen. Misschien zal de al niet meer zo onbesproken en gebruikte, maar toch kersverse president van Pakistan onder druk van z’n bevolking toch niet zo’n gewillige medewerker aan de invasie van zijn eigen land willen zijn.

‘Wij’ willen een andere wereld. Onze jongeren willen speelpleinen en onderwijs en daarna werk en de oudsten een waardig inkomen. Wij willen ook geen bommen op onze treinen als gevolg van escalerende wereldconflikten. Wij willen dat mensen die tirannen aan de macht willen stemmen de dag van de verkiezingen thuisblijven of eerst een spoedkursus humanistische geschiedenis volgen zodat ze geen volmacht kunnen geven aan oude recepten die in het verleden tot een hele hoop rotzooi geleid hebben en waar we nu nog de gevolgen van ondervinden.

Het einde van alle soorten terroristen

Wie heeft er belang bij dat anderen zich opgeven om zich temidden van omstaanders in de lucht laten te vliegen of bommen op afstand laten te ontploffen ? De daders zelf duidelijk niet. De ‘breinen’ achter de aanslagen wel. Hun laffe beestigheden dienen altijd één of ander segment van een bezittende klasse die ergens aan de macht wil komen. Vaak zijn deze individuen en groepen ook onderaannemers van de één of andere geheime dienst die een land wil destabiliseren en doen uiteenvallen om het om ekonomische en militaire redenen achteraf des te gemakkelijker kunnen te overheersen. Buitenlandse interventies kunnen dit niet oplossen, het is aan de werkende klassen in de door geweld geteisterde gebieden om in aktie te komen. Het is aan de werkende klassen hier om de solidariteit te organiseren. Vroeger hadden wij de buitenlandse medemens nodig om in ‘onze’ mijnen te komen werken, nu werken ze bijvoorbeeld in de fruitteelt en we vinden het normaal dat ze ook zeven euro per uur krijgen. Waarom zou het dan abnormaal zijn van als lid van onze internationaal georganiseerde vakbonden te eisen dat deze op het internationaal niveau hun mobiliserende kracht zouden gebruiken om gelijk loon voor gelijk werk overal ter wereld te eisen. Waarom zouden we via onze strukturen niet hun strukturen aanmoedigen om in hun land op te komen tegen alle soorten giftig nationalisme en tegen ieder op godsdienst gebaseerd terrorisme ?   Probleem is dat we zo’n dingen niet van’onze’ vakbonden eisen, net als’onze’ parlementairen klagen sommigen onder ons een stukje mee over van die bijkomstigheden die uiteindelijk dienen om de carrière van de om postjes strijdende politieke kaste te verzekeren.   Iedere keer komen we op straat voor onze opslag terwijl we eerst op straat moeten komen voor de opslag van zij die ons werk voor enkele euro’s per dag doen. Dat deden we de voorbije drie generaties dus niet. Dat wreekt zich. Omdat we het niet deden, heeft in elk land ter wereld een superklasse het met de wapens of wettelijke middelllen voor het zeggen. Deze superklasse slaagt er voorlopig in van de armsten der aarde in hun schamele gevangenissen te houden. Sommige van die armen laten zich gebruiken onder het mom van nationalisme of geloof …om hun eigen uitbuiting te bestendigen onder het één of andere nieuwe bewind…in plaats van voor een ekonomie in funktie van hun behoeften te strijden. Nu de fragiliteit van ons ekonomisch systeem ten gevolge van de evolutie van al die monetaire toestanden onder het spotlicht (letterlijk en figuurlijk) komt te staan, zou het wel eens nuttig kunnen zijn van meer over onze Vlaamse, Europese, Amerikaanse, Japanese,… haag te kijken naar wat er daarbuiten allemaal gebeurdt in plaats van die soap rond onze Vlaamse politiek kultfiguren te volgen of met de zoveelste scheiding van de zoveelste mediafiguur bezig te zijn. Zich niet voor de planeet en de medemens intereseren wreekt zich altijd ,op de één of de andere manier krijgen wij dat gebrek aan interesse op ons bord terug. Ook diegenen die te de grootmeesters der spekulatie met hun centen ondersteunden, beginnen dit ondertussen te beseffen. In Australië noemen ze zoiets een boomerangeffekt. We moeten mekaar meer gaan uitleggen dat het aan de rand van een recessie staan niet alleen met corruptie of overdreven verrijking te maken heeft, maar met de ongelijke verdeling van wat we met z’n allen maar mogen produceren. We moeten met z’n allen voor een op de hele wereld afgestemd programma opkomen en ten minste rechtvaardige spelregels invoeren. Als zelfs dat ons niet gegund is, gelijke lonen voor gelijk werk en rechtvaardige taxen en afschaffing van de spekulatiemechanismen…dan zal het grote geldsysteem zich zelf wel de das omdoen…dan hoeven we niet eens de grote produktiemiddellen te onteigenen en de onteigenden te vergoeden als het kleine of behoeftig geworden aandeelhouders zijn…dan zullen we zelf wel een beheersraad moeten verkiezen…niet om tegen de buitenlandse conkurrentie te ‘kampen’, maar om samen te werken onder gelijke voorwaarden.   De vorige keer dat zo een situatie zich voordeed, heeft men dat met een wereldoorlog opgelost, het werkvolk van het ene land tegen dat van andere landen opgezet. Indien de kotsmisselijke poenshow die de beurswereld is en de maatschappelijke ideologie geworden is; onder invloed van de ekonomische en bijgevolg politieke faktoren weer dezelfde richting uit zou gaan…kunnen we niet anders dan op de rem gaan staan en met onze voorstellen tot het invoeren van normale, wereldwijd dezelfde levensomstandigheden komen. Spijtig dat het dreigend bankroet van ‘t geldsysteem ‘t geld zelf niet afschaffen, hoogstens heel waardeloos maken kan…en nog spijtiger dat de meesten onder ons het nodig hebben als dwangmiddel om te werken…want anders zou door gewoon met allen te produceren en verdelen veel meer sociaals mogelijk zijn.    

 

’t geld waardeloos ? Vergadering in de stamkroeg !

            Laatst met de vrienden op ’t café, zijn we er eens van uitgegaan dat op een dag ‘geld’ absoluut waardeloos zou geworden zijn. Natuurlijk er zou nog moeten gewerkt worden want er dient toch gegeten te worden. Er werd wat afgelachen. Stel je voor dat we allemaal de boeren wat gingen helpen…maar ja daar zou geen werk genoeg zijn want die zijn zo gemechaniseerd en bovendien zijn er maar een paar grote boeren per dorp meer overgebleven. Bij de tuinders zou er misschien meer werk zijn. Als we dan uiteindelijk ons voedsel in de winkels zouden halen, zouden er misschien teveel slokoppen zijn die teveel waren zomaar meenamen. Wellicht zouden er tevelen onder ons zijn die niet hun deel van het werk wilden doen. Misschien zouden we dan toch in eeen eerste fase een vorm van niet-spekulatief wereldgeld moeten invoeren.

            Gevraagd naar welk soort werk de aanwezigen dan wel zouden willen doen, viel op dat de meesten wel iets anders zouden doen. We gingen ervan uit dat iedereen toegang zou hebben tot een vacaturedatabank van een aantal taken die je zou kunnen opnemen. Vermits alle firma’s hun bestaansreden, ‘het maken van winst’ zouden verloren hebben ,zouden de werknemers er plots meer inspraak kunnen hebben. We schreven ter plaatse een kompleet scenario voor een film waarin we de overgang naar een andere manier van produceren en samenleven zouden schetsen.

            Per soort van te produceren goederen zouden we één wereldbedrijf oprichten door alle databanken van bijvoorbeeld automakers te integreren. Er zouden natuurlijk maar een beperkt aantal auto’s meer gemaakt worden die aardolie gebruikten want die raakt toch op. Omschakeling naar propere technologieën en openbaar vervoer zou hoog op onze verlanglijst staan. Alleen de wapen-en munitiefabrieken zouden we niet meer opstarten en we zouden ze omschakelen naar de produktie van echt nuttige dingen. Legers zouden voortaan ingezet worden om dijken te verhogen en om aan uitzonderlijke toestanden als aardbevingen en zo het hoofd te bieden…ipv ergens bommen gaan te droppen. De bevolkingen van armoedige gebieden zouden voor het eerst in hun geschiedenis op dezelfde manier als in ‘t ‘Westen’ worden vergoed, waardoor ook hun boeren veel meer voedsel verbouwen konden.

            We kwamen ook overeen dat we voor de prijsberekening een systeem op poten konden zetten waarbij iedereen een bepaald loon kreeg om op een ecologisch verantwoorde manier een menswaardig leven mee te leiden. Dit loon zou op een individuele rekening worden gestort en in verhouding staan met de totale kostprijs van alle geproduceerde goederen. Bij wijze van voorbeeld neem nu dat er zes miljard mensen zijn en dat een internetaansluiting voor elke wooneenheid pakweg zes miljard ‘euro’(laat ons nemen) kost, dan is die zes miljard euro zoveel maal een veelvoud van één wereldwijde werknemer in de telecommunicatiesektor als er wereldwijd werknemers in die sektor zijn. De kostprijs van onze ‘telefoonrekening’ zou onder de vorm van een abonnementensysteem automatisch van onze rekening afgehaald worden, een systeem dat we bij het openbaar vervoer ook zouden toepassen. Energiekosten zouden ook zo kunnen worden berekend, maar dan met een individuele meerprijs voor hen die heel veel water, gas,mazout, zonneënergie, fusieënergie…zouden gebruiken. Vermits er toch geen eigenaars van oliefirma’s en dergelijke meer zouden bestaan zouden we ons geen zorgen meer moeten maken over de prijs van de grondstoffen zelf en zou alleen het werk om hen te ontginnen moeten meeverrekend worden.

            Diegenen onder ons die een huis huurden waren natuurlijk tevreden want indien de verhuurder geen kinderen had aan wie hij een woonst kon wegschenken mocht de huurder er gratis blijven inwonen daar de waarde van het huis in het oude geld ‘nihil’ was. Ook de bouwvakker onder ons was tevreden, daar hij door het feit dat bouwleningen, vlak voor de finale crash van het oude geld bijna niet meer te krijgen waren bijna geen werk meer had.

            We kwamen ook overeen om plaatselijke gemeenteraadsverkiezingen te houden over wie per gemeente de leiding kreeg over de ‘samenlevingsbeheer’-departementen : onderwijs, cultuur,sport, pers, gezondheid, bankwezen , sociale zekerheid,notariaat en politie (de enige nog overgebleven bewapende dienst) en om dat allemaal te coördineren een soort burgemeester. Om die nationaal en internationaal te laten samenwerken zouden we internationale verkiezingen via het internet houden om ons programma goed te laten keuren. Nadien zou er via die gemeenteraadsverkiezingen per projekt (onderwijs, cultuur, bankwezen…)een provincieraad, een nationale raad, een continentale raad en een wereldraad per projekt gevormd worden. Partijlijsten zouden we door projektlijsten vervangen daar de meeste partijen toch maar met het uiteenvallen van het land bezig geweest waren in plaats van naar een wereld als eenheid toe te werken.

Voor het beheer in de grote bedrijven zelf, zouden we één(geen twee) sociale raden kiezen, zodanig dat elke afdeling van het bedrijf erin vertegenwoordigd was (van ingenieurs tot mechaniekers). De oprichters van kleine middelgrote en zelfstandige bedrijven en de boerenbedrijven zouden net als de hardst werkende werknemers in alle bedrijven een vooraf in de kostprijs der goederen verrekende bonus krijgen. En terwijl we daar toch zo goed bezig waren, besloten we dan maar van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers gelijk te schakelen en naar het niveau van een gemiddeld loon op te waarderen. “Wie gaat al die kosten van de ‘samenlevingsdepartementen’ dan allemaal betalen”, riep er daar opeens iemand. We hebben er een beetje over gebakkeleid en besloten, vermits geld voortaan als een administratief en niet-spekulatief iets gebruikt werd, dat we de werknemers in die openbare sektoren in één moeite met het schrappen van àlle belastingen ook een met de andere lonen evenredig loon konden geven. De meesten onder ons hadden er aanvankelijk geen moeite mee dat een dokter of ingenieur of een advokaat iets meer dan de rest zouden verdienen, en later op de avond was iedereen akkoord om ook de studenten een gemiddeld loon uit te betalen.

            Iemand vroeg zich ook nog af of hij niet voor pastoor zou kunnen fungeren met het slinkend aantal roepingen, we hebben hem daarvoor dus naar het Vatikaan verwezen. Een andere gaf zich op als relatiebemiddellaar, zich bogend op zijn rijke staat aan ervaringen en de wijsheid die hij inmiddels had bereikd. Over de valabiliteit van de diploma’s in die sektor was er even een hevige discussie, maar we geraakten er wel uit daar in ’t café ‘den Halven Orval’. Op ’t eind leek het leven ons veel meer genietbaar, minder stresserend, kwalitatief meer tijd biedend om ons niet alleen met het produktieproces maar vooral met cultuur en opvoeding gaan bezig te houden. ‘Zou het dan toch kunnen’, zo vroegen we ons af ,’dat de zin van de geschiedenis was van op een meer verfijnde en minder absurde manier met mekaar om te gaan’ ? Personeelsadministraties zouden voortaan veel makkelijker kunnen aan de slag gaan, met veel minder oeverloze wetgevingen. Zinvol werk zou zeker aan een opmars beginnen nu iedereen minder marktgebonden werk zoeken kon. Meer sociale gelijkheid zou zeker ook minder misdaad betekenen. Het vak filosofie kreeg eindelijk ook zijn plaats in het basisonderwijs. Door op een andere manier met mekaar en de maatschappij om te gaan, zo besloot de scenarist van de film die we over dat ales gingen maken, zou er meer ruimte vrijkomen om onze emotionele wrijvingen op te lossen. ‘En’…voegde de cafébaas eraan toe…’tijd is beweging’.

Piraten regeren de wereld

Ooglapjes aandoen, in plaats van dassen, dat zouden sommigen moeten doen, dan zouden we ze immers herkennen.  We hebben het hier niet alleen over de kriminelen die  boten kapen aan de kusten van Oost-Afrika  of over de allianties van Nigeriaanse 'politiekers' met misdadige elementen en bewegingen aldaar die denken dat ze met het opblazen van pijpleidingen iets voor de gewone man aldaar kunnen verbeteren. We hebben het ook over een aantal topgeneraals wereldwijd, die voor rekening van de denktanken van hun politieke elites aan 't uitpuzzelen zijn hoe ze eventueel in de kunstmatig geprovoceerde 'krisissituaties' van de ekonomische en militaire oorlogsvoering met preventieve kernaanvallen zouden kunnen uitpakken. Terwijl we de oude oorlogen nog aan 't gedenken zijn, zijn ze de nieuwe al aan 't voorbereiden.

Ook de topspekulanten, de terroristenklieken, de geestelijke leiders met politiek gemene, asociale bedoelingen en vele anderen zouden best met een ooglapje op TV komen.  Topspekulanten worden niet bestraft maar beloond voor diefstal.

De groenten voor die recepten waar al die Frankensteins mee bezig zijn, komen uit de tuin van de denktanken en lobbys rond de toppolitiek...ze zijn bevolkt met mensen die parralel aan de ramp die door de wereldbeurzen trekt, strategieën uitwerken die de toppolitiekers van een  'land' zoveel mogelijk macht tegenover een ander 'land' moet laten behouden. Eigenlijk gaat het dan meer om de macht van multinationale reuzen dan landen.  Het budget van die ekonomische 'reuzen' is vaak groter dan het budget van de meeste landen.

De macht bijvoorbeeld van de VS neemt wereldwijd af.  De VS-strategie voor het midden-oosten heeft gefaald.  Alleen Peru, Chili en vooral Columbië zijn nog een beetje een bondgenoot van Bush en co. In Europa is er een groot blok landen die het niet zien zitten van de grote oosterbuur Rusland op de heupen te werken, maar goed ook.  Achter de schermen wordt er hard gewerkt om die 'landen'(personen uit partijen en staatsinstellingen eigenlijk) ook van gedacht doen te veranderen. De dag dat hun maskers vallen, zullen we spijtig genoeg geen piratenlapje zien, maar uit de nieuwsberichten afleiden waar ze mee bezig zijn.

Eigenlijk weten ook de VS-strategen en ekonomisten dat de VS zijn leidende rol in de wereld niet kunnen behouden en dat zijn aandeel in het bruto nationaal wereldprodukt ernstig wegzakken zal ten voordele van een aantal andere ekonomieën.  Een deel van de strategen in de VS wil nog meer de nadruk leggen op preventief militair ingrijpen.  Een ander deel ziet meer heil in ander droevige methoden om hun invloed te behouden. Staatsgrepen, steun aan rechtse afsplitsingsbewegingen (zie Bolivië nu), moordcomplotten, infiltratie... . Ze proberen hun oude trukkendoos van het verdedigen van de levensstijl van 'hun' democratieën weer boven te halen. Daarmee bedoelen ze niet het recht op 'onze' levensstijl te verdedigen maar het recht van de wereldheerschappij door de multinationals. Volgens onder andere een aantal topekonomen, toppolitiekers en topgeneraals 'mag het niet' dat Chinese bedrijven meer en meer invloed in Afrika krijgen of dat Venezuela Cuba steunt of dat meer en meer landen hun grondstoffen nationaliseren...een maatregel die bijvoorbeeld de VS zelf op zijn 9000 banken zou moeten toepassen voor er nog mastodonten onder hen overkop gaan. Voorlopig zijn ze alleen verplicht van hun schulden te nationaliseren...in de vorm van steun dan, betaalt door de John met de pet. De Verenigde Naties willen die heren zoveel mogelijk buiten spel zetten of voor hun kar spannen en onze geesten op hun oorlogen voorbereiden. Via een berichtgeving die alleen gaat over gebeurtenissen en een beetje achtergrondinformatie, maar nooit ten gronde over oorzaken en gevolgen, slaagt men daar al decenia in.

Al die samenzweerders in die denktanken proberen het zelfs zo ver te krijgen dat eenmaal de Nato bijvoorbeeld een beslissing genomen heeft, dat zeker geen enkel Europees land daar nog iets over te zeggen heeft. Ze denken ook na over hoe ze, zonder hun eigen legers in te zetten zoveel mogelijk invloed kunnen terugwinnen. Ondermeer in Congo vielen door het steunen van Rwanda, Oeganda en tal van lugubere milities miljoenen doden!!!! Alsof dat alles nog niet genoeg is zetten ze een reeks protectionistische en uitbuiting in stand houden maatregelen via de Wereldbank en andere 'internationale' organisaties in de steigers. Ze financieren de verkiezingsprogramma's van de meest rechtse ongure politiekers dan nog eens bovendien. Overal verergeren hun oplossingen de echte problemen van de mensen alleen maar.

Eindigen met een positieve noot dan maar.  In het Zweedse Malmö komen momenteel duizenden andersglobalisten samen op hun Europees Sociaal Forum;onderdeel van het tweejaarlijkse Wereld Sociaal Forum. Ze hebben er honderden vergaderingen en aktiviteiten rond de grote wereldproblemen belegd. Tegelijkertijd proberen ze de tegenstellingen tussen diegenen die al of niet tegen om 't even welke hierarchie zijn en van nul willen beginnen in het uitbouwen van een tegenmacht, te verzoenen met diegenen die de bestaande partijpolitieke en syndicale en andere sociale organisaties willen betrekken. 'Horizontale' tegen 'vertikalen' als het ware, noemde een Brusselse prof hen. Hopelijk overstijgen ze hun tegenstellingen en formuleren ze een echt politiek eisenprogramma waar ze eenmaal terug thuis op hun aktieterrein daadwerkelijk gaan achterstaan. Hopelijk laten ze zich niet vangen aan al die conservatieve en oerconservatieve rekuperatiepogingen van al diegenen die de geschiedenis alleen maar doen achteruitgaan.                                                  

Nog maar eens een poging tot inzicht in wat men de 'liefde' Wreedaardige spelletjes

Veel soorten zijn er. Die tussen mensen in je omgeving, die op je computer en die op je TV-scherm. Over de eerste soort, persoonlijke psychologische oorlogsvoering, zullen we het niet hebben. Over die op je computer schijnt iedereen het eens te zijn dat ze niet schadelijk zijn, sommigen vinden ze zelfs positief omdat ze je in het moderne bedrijfsleven stressbestendiger en weerbaarder zouden maken, zag ik overlaatst op ’t journaal. Ook de TV is een leverancier van een soort wreedheid waar men al ‘gewend’ is geraakt.

Gisteren nog zag ik een Irakees doodleuk soldatenlaarzen verzamelen, maar dan wel laarzen met stukken uiteengereten vlees in en geen soldaten. Alles gaat natuurlijk goed in Bagdad, zo kort voor de VS-verkiezingen. Vandaag schoot een monster van onze tijd, na de verplichte aankondiging op you-tube natuurlijk, negen medestudenten dood in Finland.  Als men zou willen, men zou de ivoorhandel kunnen stoppen door de verkoop van ivoor HIER te verbieden, wapenhandel idem dito, geweldadige computergames … ? Van zodra onze kinderen kunnen lopen, worden ze er al mee geconfronteerd. Zeker een onmisbare stap op weg naar het worden van fijnzinnige, cultureel ingestelde mensen…en ik een zaag.

Ander wreedaardig nieuws van een andere soort : de boodschappen van de top van het politieke apparaat(nu nog in de VS, nog even en hier?) over hoe onontbeerlijk onze belastingen zijn om het financiëel systeem te redden. Met onze belastingen wordt ons gevraagd van het geld van de grote casinospecialisten te redden…en pas op…het zou ook goed zijn om onze spaarcenten ook te redden op termijn…want onze toekomst, onze werkgelegenheid enzoverder, hangen allemaal van de casinospelers op de beurzen af. En als we dan bovendien zo goed willen zijn van nog tot na onze pensioengerechtigde leeftijd te willen werken, liefst sneller en sneller natuurlijk.  

Tot in onze brievenbussen achtervolgt hun strijd om de slinkende afzetmarkten ons : ‘surf naar onze site en bereken op zeven minuten hoeveel voordeliger onze autoverzekering is’. Zelfs als je een sticker met ‘geen reklame’ op je bus plakt, krijg je elke week een kilo of drie door je klep geramd. Of de telefoon die rinkelt om je diepvrieseten aan te smeren, terwijl je een dag-aan-dag type mens bent. Er gebeurt eigenlijk zoveel dat niet nodig is en dat we ons toch laten aansmeren. Wees nu eerlijk, draait je maag niet om bij het zien van al die verschillende kleuren frisdranken als je een winkeldeur van een mastodontwinkel opendoet ? Als je allemaal moest nagaan wat voor een rotzooi we binnenspelen, we zouden het met minder en beter doen. Buiten aan de winkel koop je dan toch nog een paar bloempotjes van enthoesiaste jongeren voor hun aktie ‘kom op tegen kanker’ en ’s anderendaags lees je dan dat de overheid miljoenen euro’s meer in dat fenomeen steekt. Je zou bllij moeten zijn dat het geen jongeren zijn die op dat moment geweldadige spelletjes op hun pc spelen…maar toch vraag je je op dat moment af of er onder hen nog voldoende zijn die willen lezen over wat er buiten kankeren en kanker met de wereld aan de hand is. Het zou de volksgezondheid zeker ten goede komen, moesten er meer mensen op een andere, filosofischer manier tegen het leven aankijken. Catholieken zouden de paus afzetten omdat hij de wereld verbiedt van met condooms te vrijen. Islamitische vrouwen zouden hun schoonheid durven tonen, mannen zich niet meer voor 72 maagden opblazen. In India zouden ook je dochters van straat raken. Soldaten zouden hun generaals willen lynchen. Werklozen zouden ophouden werkloos te zijn en het teveel aan werk overnemen van hun overbelastte soortgenoten.

            Maar ja, we weten het, als mensen eisen stellen is er nooit geld voor. Wel voor oorlog, wel om rijke casinospekulanten uit hun ‘nood’ te helpen. Als die Bush-kruit II zijn opvolger begin november verkozen wordt, schaft men beter niet alleen de beurzen, maar ook het politieke verkiezingssysteem af. Of men laat de kinderen Michael Moore’s film over de Columbia-highschool-moorden en de wapenverkoop in de VS zien in plaats van hen toe te laten van die idiote games over hun subtiele geesten uit te kappen.

Hé, hallo, hoe is’t ? Wereldreisverslag.

’t Schijnt dat Afghanistan eigenlijk een vruchtbaar land is.

Dat de oorlogen en papaverteelt op veel plaatsen honger veroorzaakt.

Dat de Taliban daarvan de vruchten plukt.

Dat vrouwen ginder in burka lopen uit angst om de toekomst.

’t Schijnt dat de Palestijnen nog veelal in kampen wonen.

Dat VN-resoluties om hun land voor een stuk terug te geven dode letter blijven.

Dat hun politieke vertegenwoordigers geen overeenstemming vinden.

Dat zionisten in Israël nog teveel de agenda in Israel bepalen.

’t Schijnt dat Iran het meeste controle op zijn nucleaire aktiviteiten toeliet.

Dat Syrië water bij zijn wijn wil doen en alleen Europa de uitgestoken hand ziet.

En hoe zou het zijn met…

Albanië : reisadvies gunstig rond grootsteden, Kosovo criminaliteit en mijnen.

Algerije : strijd tussen verdraagzaamheid en fundamentalisme op olierijkdom.

Angola : investeerd nu ook z’n oliedollars in ex-kolonisator Portugal.

Argentinië : hersteld van crash van 2001 en verwacht toch een nieuwe crash.

Kaukasus-landen : ekonomische initiatieven nemen, nationalisme afzweren aub

Bangladesh : vraag oliestaten en oorlogsstokers om geld om dijken te bouwen

Belize : minder en minder aanvallen van kriminele bendes

Benin : veiligheid en gezondheid zoals bij ons in de 19de eeuw

Bhutan: arm land met koning zonder inspraak bevolking, leert over democratie

Zuid-Amerika : problemen met rechts Columbië en rechts in Bolivië

Oost-Europa : er af en toe eens heen om met de voor-en achteruitgang te zien

Congo : wie het meest de legertjes bewapent haalt de meeste grondstoffen in

Botswana : groeiende economie bant armoede niet uit

Egypte : hoe lang kan men de stijging van de voedselprijzen nog verdragen ?

Cambodja : meerderheid bevolking werkt op land waar nog vele mijnen liggen.

Ethiopië : 13 miljoen mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp

Madagascar : je hoort er weinig van, maar :70% onder armoedegrens

Filipijnen :30% overheidsbuget naar afbetaling buitenlandse leningen

Indonesië: nood aan heel veel Multatuli’s.

Ghana : gunstige ontwikkelingen …dan toch mogelijk ?

Mozambique : uitbreidende protesten naar aanleiding voedselcrisis

Gambia : verarmt na spectaculaire muntappreciatie

Laos : wil 50% vd bevolking zonder elektriek zonne-en windenergie geven

Zuid-Afrika : welke vleugel van de ANC wil armoede echt wegwerken ?

Kameroen: wil voedselsoevereniteit en geen Europese liberaliseringsplannen

Tsjaad, Darfur : olie en toch armoede

Kenia : modernste economie Oost-Afrika, toch crisis en armoede

Senegal : de ‘trek-uw-plan’-ekonomie

Marokko : in de richting van privatisering overheidsbedrijven geduwd

België : vreedzame stammen ontdekt in Oostkantons

 

“Ben ik rechts of links mijnheer ?”

Een student politieke wetenschappen had het idee opgevat van voor zijn eindwerk een soort studie te doen naar de doorsnee politieke ingesteldheid van de gemiddelde Belg. Met een aantal vragen trok hij doorheen het hele land en belde aan zo’n duizend deuren aan. Stedelijke bellen, woonwijken op het platteland, dure woonwijken, enfin boer en tuinder, arbeider, bediende, winkelier, hij bleef bellen tot hij een gemiddelde doorsnee van de bevolking had.

Er waren een aantal mensen die duidelijke (?)standpunten innamen, meningen die als het ware gekopiëerd waren uit de partijprogramma’s van de Belgische partijen. De steekproeven gebeurden in de loop van 2007. Ergens had de student de proeven liever ‘nu’, achteraf gedaan, na het debacle van de staatshervormingsbesprekingen en na de turbulente gebeurtenissen in de wereld van het geld, zo vertrouwde hij me toe. Waarom ? Uit nieuwsgierigheid had hij een deel van de mensen uit zijn enquete terug opgebeld, en daaruit bleek dat een belangrijk deel van de mensen ineens niet meer zo zeker waren van de antwoorden die ze toen hadden gegeven. “Wie kan nog aan die politiek en die ekonomie uit mijnheer ? ‘Ze ‘weten het zelf niet meer’…was een veelgehoorde opmerking. Waren ze nu eerder links dan rechts, velen twijfelden. Wat hem op het idee bracht van een nieuwe vragenlijst als rode draad op te stellen…voornamelijk bedoeld voor die mensen die hem zelf de vraag stelden wat links en rechts nu in feite was. Of hij er opnieuw gaat op uittrekken weet hij nog niet, want hij zoekt momenteel naar betaald werk.

Zijn vragen heeft hij een stuk minder ernstig geformuleerd, nu hij zijn diploma toch binnen heeft. 1. Stel U eens even voor dat U een holbewoner in de prehistorie zou zijn…zou U de grote hoeveelheid bizon die U ving met de rest van de jagers delen, zelf s al was U de sterkste jager ? 2. Als U zich in de feodale tijden op het landgoed van een baron zou moeten afbeulen, zou U dan minder dan de van U vereiste opbrengsten afdragen ? 3. Zou U tijdens de oorlogen van de verschillende adellijke en ‘geestelijke’regeerders, kruistochten en zo…stiekem thuisgebleven zijn ? 4. Zou U nadat U het boeren noodgedwongen had moeten opgeven als ambachtsman in een stad bij een gilde gegaan zijn ? 5. Zou U ten tijde van priester Daens mee hebben gestaakt voor een beter leven ? 6. Zou U tijdens de tweede wereldoorlog het verzet gesteund kunnen hebben ? 7. Zou U na de tweede wereldoorlog U stem gegeven hebben aan partijen die opkwamen voor een sterke sociale zekerheid en meer vrije tijd ?

8.Bent U momenteel bereid van de wereld te zien als het resultaat van een zeer lange, samenhangende ontvoogdingsstrijd in de richting van sociale en politieke rechten voor iedereen en niet als een strijd van ieder voor zich, waar diegenen met het meeste geld altijd de machthebbers zullen blijven domineren ? 9. Bent U tolerant tegenover die mensen uit het buitenland die wij ekomisch gezien kunnen integreren ? 10. Zaken als godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, zijn een evidentie voor U ? 11. De overheid moet tegen de absolute vrijheid van het grootkapitaal in, meer en meer een regulerende rol spelen, ja ? 12. U bent van mening dat de fabelachtig rijken der aarde meer moeten getaxeerd ? 13. U vindt het meer en meer nodig dat sektoren als de bankwereld en de energiesektor onder strikte overheidscontrole geplaatst worden ? 14. U vindt het budget voor ontwikkelingshulp veel te laag ? 15. U pleit voor een demilitarisering van alle legers op deze planeet ? 16.U leest een krant(kranten) of u volgt sites die ook de niet zo gekende politieke meningen aan bod laten komen ? 17. U probeert goed met uw buren overeen te komen ? 18.Op het werk probeert U uw deel van het werk te doen ? 19.U vult uw belastingsbrief nogal redelijkerwijze in ? 20.U stemt in overeenstemming met de vorige standpunten die U met ja beantwoorde op onbaatzuchtige mensen die voor deze standpunten opkomen ?

“Nou, dan U behoorlijk ter linkerzijde te situeren,”, hoor ik die kennis van me, een Nederlandse ex-student in België dan al op ’t eind van zijn vragenlijst besluiten.

ongewone vragen voor de gewone man

Telkens we ergens peuters en kleuters bezig zien, overvalt er ons een zalig spontaan gevoel. Zo kwam ik ze ooit met de juf eens tegen in een bos. Hemels tafereeltje op aarde.Zij weten nog niet welk een wereld hun wacht. Wij wel. Wij moeten ons meer en meer vragen stellen. Enkele voorbeelden ?

Waarom nog immer geregeerd door het banksysteem ?

Waarom zo hard werken en zovelen zonder werk ?

Waarom is een job hebben niet normaal ?

Waarom is een job vinden niet eenvoudiger ?

Waarom zijn openbare diensten niet van ons ?

Waarom produktie ten dienste van maximumprofijt ?

Waarom geen produktie in funktie van noden ?

Waarom het ‘geld’ niet spekulatief, maar administratief gebruiken ?

Waarom betrouwen we nog te weinig op onze innerlijke discipline ?

Waarom verdragen we de zweep van de spekulanten ?

Waarom hangt ons lot af van de waarde van goud ?

Waarom werkt een deel van ons tegen armoelonen ?

Waarom is armoede een vorm van officiële slavernij ?

Waarom kontroleert een kleine elite zoveel weelde ?

Waarom beveelt één politieker zovele soldaten ?

Waarom voert onze innerlijke vredesstem niet het bevel ?

Waarom noemen Staten oorlog :’humanitaire hulp’ ‘vrije wereld’’demokratie’?

Waarom controleren criminelen stukken ekonomie ?

Waarom volgen vakbonden soms de spelletjes van het grotegeld ?

Waarom zouden vreemdelingen soms geen medeärbeiders kunnen worden ?

Waarom maken we wapens om onze medewerkers elders te vermoorden ?

Waarom bestaan koningshuizen en casino’s en beurzen ?

Waarom geen moderne technieken gebruiken en de aarde groen houden ?

Waarom in ’t onderwijs niet meer ‘menswetenschappen’ ?

Waarom belastingen betalen om mijnen te maken en te ontmijnen ?

Waarom sluiten fabrieken als er aan de vraag niet is voldaan ?

Waarom produceren boeren niet méér met al die honger ?

Waarom is er zo’n tekort aan huisvesting ?

Waarom eten onze honden en katten méér dan sommigen verdienen ?

Waarom een systeem dat via crisis en oorlog en uitbuiting overleefd ?

Waarom met het moderne fascisme colaboreren ?

Waarom berichten media vaak ten voordele van de charlatans ?

Waarom zijn verkiezingen méér dan een ja-stem tegen het systeem ?

Waarom houden we eerst geen stemming over ONS programma ?

Waarom elk programmapunt in elke sektor zelf te verdedigden ?

Waarom de werklozen niet op onze werkplaatsvergaderingen inviteren ?

Waarom nog geen overkoepelende strategie om eisen in feiten om te zetten ?

Omdat er nog teveel waanzin en egoïsme de wereld uitmoet.

 

Meer sociale mensen aan de top

Wat een wereld. De dagelijkse ekonomische en militaire gevechten om kontrole van grondstoffen en markten, waar wij als kleine radertjes in meedraaien, nadat alles hoog boven onze hoofden werd en wordt beslist. Koningshuizen die zomaar riante opslag krijgen. De kleine schandaaltjes in de politiek, die dagenlang uitvergroot worden. Hebben we niet eerder beleidsmensen nodig die ... ?

die werkonderbrekingen tegen onrecht organisereerden ?

die eenheid met onderdrukten realisereerden ?

die sluitingen van spekulatiebonzen stopten ?

die opkwamen voor zij die dopten ?

die sociale verworvenheden wisten te behouden ?

die op de kracht van  werkenden bouwden

die geneeskunde aan sociale tarieven verstrekkenten ?

die reizden naar plekken waar mensen laat verrekten ?

die aan fabriekspoorten te vinden waren ?

die streden tegen wereldwijde boerenpijn ?

die de dogma's van de nationalisten niet volgenden ?

die voor de eenheid van alle kulturen en kleuren zorgden ?

die bijna nooit op Tv en in gazetten kwamen ?

die dierven blijven van een betere wereld dromen ?

die willden zetelen aan een normaal loon ?

die in vakbonden opviellen  door echt dienstbetoon ?

die geloofden in betaalbare openbare diensten ?

die een kans moeten krijgen omwille van verdiensten ?

die zich nog verdiepen in de lessen van de geschiedenis ?

die de wereld willen behoeden van verdoemenis ?

die nooit de ontslagpremies van supermanagers krijgen ?

die niet over onrecht en gesjoemel zullen zwijgen ?

die fakteur zijn of in 't onderwijs staan ?

die aan de band werken of wat er ook wordt  gedaan ?

die humanistische waarden in de praktijk omzetten ?

die geen schijnheilige belovers zijn, maar werk verzetten ?

die van 't internet meer maken dan een game-mania ?

die verzekeringen en zo te duur vinden, zo is da!?

die mensen niet tegen mekaar opzetten ?

die op 't eind van de maand op hun centen moeten letten ?

zet de politieke wereld maar eens op z'n kop !

steun die van onder en breng ze aan  de top !

zij die er nu aan zijn stonden nog nooit aan den dop !

zij die alle dagen als macht en oppositie op TV komen

zullen altijd van goedkoper werken en besparen dromen !

hoe effektief zijn stakingen nog ?

De geschiedschrijving zoals de meesten onder ons die in het onderwijs zijn tegengekomen, voorzag maar een klein plaatsje aan de echt drijvende kracht die de arbeidsbeweging op beslissende momenten al of niet tonen kon. De vorige eeuw heeft duidelijk aangetoond dat, van zodra de arbeidersbeweging verslagen was, de bevolking in zijn geheel ofwel een fascistische dictatuur of een oorlog opgedrongen kreeg.

Men kan zich de vraag stellen hoeveel zin het heeft om problemen op nationalistische en sektoriële basis op te willen lossen…de uitdagingen van deze tijd vergen een internationalistische aanpak. Nog nooit hebben we ergens een betoging gezien die internationaal hetzelfde loon voor hetzelfde werk eiste. We weten allemaal hoe erg het met een grote meerderheid van de werkenden in de wereld is gesteld…toch organiseren we geen betoging voor bijvoorbeeld een wereldwijde sociale zekerheid of rechtvaardige en internationale belastingsnormen. Wachten is het ook op een internationale strijd om de wapenindustrie om te bouwen tot sociaal nuttige fabriekseenheden. We staan dus toe dat de munitie die in heelder delen van de wereld alle menselijk samenleven onmogelijk maakt, rustig verder geproduceerd wordt. Ook in de jaren dertig werd er tegen een hels tempo wapentuig geproduceerd.

Deelstrijd om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, heeft zijn zin, maar kan niet meer zonder een overkoepelend perspektief.

De logika waarbinnen het grootkapitaal anno 2008 is beland, schreeuwt gewoon om een universeel antwoord. Slechte ekonomische tijdingen blijven de wereld overspoelen. Op basis van steeds meer schulden kon men de ekonomische machine jaren in gang houden en hoopt men nu uit de recessies te raken en probeert men de depressies tegen te houden. De ongebreidelde, ongekontroleerde concurrentie en het casinokapitalisme hebben geen toekomst meer. Zonder gepast internationaal antwoord van de arbeidersbeweging, zal deze mee met het systeem waaraan ze met handen en voeten gebonden was, ten onder gaan, met alle chaos en mogelijke ellende vandien. ’t Lijkt wel een straf omdat we niet solidair genoeg zijn geweest.

Nu nog, is het inderdaad effektief van piket te staan bij Carrefour en te eisen dat de werknemers in alle vestingen evenveel betaald worden. Maar wat doe je aan het feit dat veel van de goederen die we kopen niet méér kosten omdat ze ergens tegen enkele euros per dag worden gemaakt ? Als je die produkten zou boycotten, daar help je de arbeiders in de armere landen niet mee. Eerst indien hun inkomen ginder stijgt, krijgen ook de fabrieken die delokaliseerden hier ter plaatse weer een kans. Als zij geen waardig leven gaan eisen en wij geen solidariteit betonen, loert een diepe nederlaag van de werkenden in de huidige omstandigheden om de hoek. Om een kettingreaktie van protectionistische maatregelen te voorkomen, moeten de produktievoorwaarden wereldwijd worden gestandardiseerd. Protectionisme is nooit een oplossing voor recessie geweest…en zeker nu niet. Overschotten kunnen ook niet worden weggewerkt zonder koopkracht.

Eigenlijk is een individuele bewustwording van hoe we er met zijn allen eigenlijk voorstaan, een onontbeerlijke voorwaarde die tot het eisen van meer overkoepelende, internationale eisenplatformen moet leiden.

Opdat de geschetste perspektieven een kans zouden hebben, is het noodzakelijk van hierrond op en rond de werkvloeren of waar men woont samen te komen en te vergaderen. Meestal zal er eerst vergaderd worden naar aanleiding van sluitingen of zo en kan van daaruit de noodzaak van een overkoepelende aanpak ingang vinden. Eenmaal er aktiebereidheid blijkt, is het belangrijk van een eigen pers hierrond te verdelen, via internet of met pamfletten en aktiekommitees op te richten die op regelmatige basis bijeenkomen om de contacten uit te bouwen. Hadden Duitse en Amerikaanse en andere arbeiders voor de tweede wereldoorlog samen tegen de wapenproduktie en tegen oorlogen en vóór goede internationale lonen gestaakt, er zou nooit een tweede wereldoorlog gekomen zijn. Zo liep het dus niet,maar zo zou het ooit moeten lopen, willen we weer een hoop onzin vermijden.

Het is absurd van armoede te lijden en tegelijkertijd nog nooit zo in staat te zijn geweest van de armoede definitief de wereld uit te helpen. Daartegenover staat dat het ook absurd is dat een ekonomie maar steeds meer moet groeien en ongebreidelde winsten maken…of dat ze anders helemaal zou instorten.

Een alternatieve aanpak van het vluchtelingenbeleid

Een antwoord op het huidige vluchtelingenbeleid moet van die aard zijn dat het de verrechtsing van de Westerse maatschappijen een definitieve halt toeroept en tegelijkertijd eindelijk kansen in het armoedige deel van de wereld schept. Het pionierswerk van mensen en organisaties die zich voor mensen zonder papieren inzetten, moet een politiek en syndicaal verlengstuk krijgen : gelijk loon voor gelijk werkwereldwijd/ rechtvaardige taxen en huurprijzen/reconversie militaire produktie/ casinokapitalisme mag de prijs van voeding enz…niet bepalen/internationaal in gemeenschapsbezit brengen van banksector, grondstoffen en failliete sektoren(automobiel, luchtvaart…)/meer ontwikkelingshulp en ontmijning van de problemen van etnische, nationalistische en religieuze aard.

Teveel vluchtelingen moeten op de loop omwille van nationaliteitenkwesties. Onze arbeidersbeweging kan hen uitleggen dat alleen een strijd om economische toegevingen baat bijbrengt aan de progressieve zaak. Bijvoorbeeld : in plaats van te strijden voor een eigen staat kunnen Koerden en Turken of Israëlieten en Palestijnen beter eenheid in concrete sociale strijd proberen vinden over verschillen heen.

Teveel vluchtelingen moeten spotgoedkoop werken. Internationale aktie van bijvoorbeeld de automobielsector kan daar een mouw aan passen door samen in actie te gaan. Daarvoor heb je natuurlijk een arbeidersbasis nodig die dit van zijn politieke en syndicale leidingen eist. Er zal vanuit de syndicale en politiek wereld ook internationaal moeten worden samengewerkt om de reconversie van de militaire economie mogelijk te maken. In feite zouden werkmensen voor al die eisen bijeen in actie moeten komen, één eenduidig projekt en programma moeten hebben voordat het nog meer bergaf met deze wereld gaat. Zonder druk gaat de klassieke politiek en gaat de industrie nog maar wat verder aanmodderen.

Eens temeer kan een filosofische benadering van al die problemen en andere (alternatieve energiebronnen, milieu…) ons tot andere uitgangspunten in verband met ons samenlevingsbeheer brengen. Zonder gemeenschappelijk programma en druk vanonderuit zal alles bij het oude blijven en zullen de heel verdienstelijke initiatieven om veranderingen te bekomen nog tientallen jaren tegen de bierkaai van de politieke grenzen moeten vechten, wat in het beste geval tot heel langzame verbetering op een aantal punten zal leiden…terwijl de omstandigheden momenteel meer en meer gunstig worden om verder te gaan dan de klassieke processie van Echternach-gang twee stapjes vooruit, één achteruit.

Bij dit koude en natte weer, valt het makkelijk te begrijpen dat mensen uit het zuiden hun land eigenlijk niet willen verlaten…we moeten ze door onze actie hier helpen om hun bestaan ginder menselijk te maken, zodat hun sociale strijd ginder makkelijker voor ze wordt. Internationale solidariteit, noemt dat. Als de politiek niet in actie komt, of niet tot actie kan gedwongen worden,zullen de voorzetten voor dit alles van ons moeten komen.

3/11/08

 

Filosofisch Tegengewicht voor geknoei en rotzooi allerhande

Niet iedereen is op de hoogte van de onrust tot paniek onder mensen met aandelen. Wel weet iedereen die er geen heeft je te zeggen waar je het goedkoopste pintje of het voordeligste dit en dat kan krijgen en wat je met bijvoorbeeld 900 euro de maand kan doen, eens de huur is betaald. De modale belastingbetaler heeft vaak nog niet eens door dat hij alle geweldige economische reddingsplannen zal mogen betalen. Hij weet wel dat er ineens wel genoeg geld is om de beurzen te redden.

Hij of zij hebben zoveel rond hun hoofd, vroeg opstaan, hard werken, kinderen opvoeden, ouders bijstaan…dat ze die paar uur vrolijke ontspanning op TV niet ontgroeid raken. Aan de steeds ingewikkelder lijkende politiek aan uit proberen raken, is er vaak niet meer bij. Toch lijkt het er meer en meer op dat we ons minder illusies zullen moeten maken. In het beste mogelijke scenario gaan de leidingen van sociale en politieke organisaties waarvan we mochten veronderstellen dat ze voor een leefbare menselijke wereld opkwamen, inzien dat een globaal programma met een antwoord op de noden van onderontwikkelde en meer welvarende landen nodig is. Had men de bedrijven en beurzen rechtvaardig belast, het geld zou bij de gewone mens en in de echte economie terechtgekomen zijn en niet op de virtuele beurzeneconomie in rook zijn opgegaan. De gigantische kapitalen die in oorlogsvoering worden gestoken in plaats van huizen en waterleidingen te bouwen zijn ook weggesmeten geld en maken de wereld alleen maar onveiliger zoals aan de toenemende conflicten is te merken. Er zijn geen regels die huurders die huren goedkoop maken, geen acties voor gelijk loon voor gelijk werk wereldwijd maar toch wel al meer en meer liberale economen die voor nationalisering van het bankwezen pleiten. Zal het Staatskapitalisme dan wel een oplossing brengen, er zijn zelf marxisten die het betwijfelen en nog veel meer onheil verwachten.

Sinds januari 2008 is er 25000 miljard dollar in rook opgegaan wereldwijd, wat neerkomt op twee jaar de totale productie van de Verenigde Staten naar het schijnt. De malaise in de ivoren torens van de finaciële wereld zit zo diep omdat men verder dalingen van de winsten verwacht. Dit ivoren toren systeem redeneert niet in funktie van ‘wat er voor de mensen nodig is in de wereld, dat gaan we eens even produceren’…nee, dit systeem produceert in funktie van de koopkracht. Nooit tevoren konden we met zijn allen technisch gezien meer produceren, maar globaal gezien kunnen we steeds minder en minder kopen omdat de heren in de ivoren torens geen vertrouwen in de toekomst hebben. Asjemenou, zegt men bij onze Noorderburen…maar deze wijsheid is gewoon niet doorgedrongen tot voldoende mensen die hun heil zien in figuren die de traditionele politiek aanvallen door nog meer van hetzelfde gaan toe te passen. Niet alleen de beursspecialisten of de belastingsparadijzen of het neoliberalisme gingen in de fout…fundamenteel is de OVERPRODUKTIE (zo noemen de ivoren torens dat verschijnsel tenminste) de ‘fout’??! Tot nog toe wist men de dramatische gevolgen van zo’n filosofische denkwijze af te wentelen via verschuldiging…dat kan dus niet langer meer zouden we kunnen beginnen vrezen. Als er geen alternatieven voor een bankroet systeem naar voren geschoven en geëist worden zou het wel eens kunnen dat wat massa’s mensen tijdens de ineenstorting van de URSS en de Oostbloklanden bezielde en hen nadien lange tijd als een koude douche overkwam, ook hier voor de deur staat. 4/12/08

 

Terreur kan stoppen in Pakistan, India, Afghanistan,Irak, Somalië, Congo…

De wapenmaffia, zijnde de wereldwijde producenten en handelaars van munitie en wapentuig en de legertjes en legers die hun afnemers zijn, moeten buiten spel worden gezet om de verdere escalatie van allerlei gewapende confrontaties stil te leggen. Bij internationaal decreet van de Verenigde Naties moeten alle werknemers uit de militaire industrie ander werk krijgen,… zodat de mensheid de kans krijgt om positieve projecten uit te voeren.( Zonder munitie kan er immers niet worden gevochten.) Dit zijn eisen die elke politieke en sociale organisatie tot op het niveau van de Verenigde Naties zou moeten doordrukken. Gewoonlijk kan dit pas na massaal protest…dat voorlopig nog uitblijft…wegens zo ver van ons bed. ‘Wir haben es nicht gewusst’…gaan we dat als verontschuldiging naar onze kinderen en kleinkinderen toe inroepen ? We weten allemaal dat zo een maatregelen niet kunnen zonder dat men de wapenindustrie in alle landen in gemeenschapsbezit brengt en die dan omvormt. Laten we er dan maar mee beginnen om dat punt op de agenda van onze volgende vergaderingen te zetten.

 

De wapenmaffia en zijn politiek rijke handlangers in de Westerse, Arabische…wereld hebben fenomenen als de ‘Taliban’ rijk en sterk gemaakt. De verpauperde massa’s in landen zoals Pakistan zijn hun eigenlijk liever kwijt, maar omdat een niet op een religie gefundeerd klassiek links alternatief voorlopig moeilijk van de grond raakt, blijft de oude klasse onderdrukkers via verpaupering en onwetendheid aan de macht. Steun aan boeren en initiatieven om de armoede uit te roeien, zouden de machtsbasis van de Taliban voorgoed onderuit kunnen halen.

 

Ook in India, ook al een land met atoomwapens is het voor het grootste deel van de mensen moeilijk om in opstand te komen voor een degelijk bestaan. Over hoe China dank zij een stuk planeconomie gekoppeld aan privéïnitiatieven belangrijke vooruitgangen op allerlei gebieden heeft gemaakt, daar kan men in India en Pakistan alleen maar van dromen.

 

Het zenden van buitenlandse troepenmachten naar andere landen toont meer en meer zijn failliet…recent nog in Somalië en nu ook weer in Congo…men doet dat al decennia en de toestand verergert overal maar. Nee…de munitiekraan moet worden dichtgedraaid voordat men aan ontwikkeling kan werken.

 

 

 

Koop een krant, lees geen walgblad

Eén bepaalde krant in dit land slaagt er bijna dagelijks in van de ene of andere walgelijke moord door de hoofden van miljoenen mensen te jagen. Weinig achtergronden bij binnen-en buitenlands nieuws. Dé nieuwtjes over de sterren. Als er een oorlog of ramp is, de schokerendste foto’ s eerst. Zoveel mogelijk vuile was van iedereen verzamelen, dat is in ! U wil een mening die eerst uw buik en dan uw hoofd aanspreekt, we kauwen ze wel even voor U voor. Uw wil een groot advertentiebereik ? We houden ze wel dom.

 

Waarom moeten we ons eigenlijk bezig houden met al die persoonlijke moorden uit geldbejag of de ontaarding van menselijke driften in doodslag ? Je draagt dat eigenlijk overal mee rond en het beïnvloedt een mens meer negatief dan je voor mogelijk houdt, denk ik. Zijn er niet al genoeg activiteiten die ons afleiden van te ontdekken hoe de wereld reilt en zeilt ?

 

Slaag eens de pagina’s open waar hetgeen op TV komt, wordt aangekondigd…er zijn dagen waar je moet zoeken om een waardevolle documentaire of een inhoudelijke film te vinden. Altijd wordt er wel ergens een wapen bovengesleurd of koestert iemand moordplannen. Ik heb uitzonderlijk niks tegen een etisch verantwoorde detectivefilm, maar ook in dat genre is de bijdrage aan de beschaving in ‘t algemeen enorm klein.

 

De toekomstige rioolkrantlezer wordt nu al gepamperd. Al die speelgoedspelletjes die geweld promoten hebben nog maar pas een geweldige afzet gevonden. Dat Sint Niklaas zich nog niet opgehangen heeft, daar kan ik echt niet bij. De show van laag allooi moet blijven doorgaan. Onze kinderen moeten toch als het ware geschoold worden om naar al die rommel te blijven kijken en al die shit te blijven kopen en dan dé krant te kopen die ze de indruk geeft dat de wereld die ze beleven de enige en echt mogelijke is. Daarom ook als er in zo’n krant dan kritische mensen dan toch eens niet uit de actualiteit te houden zijn, dat die dan voor het woord links het woord ‘extreem’ aangemeten krijgen. Diegenen die bij ons de bommen maken en diegenen die ze doen afgooien zijn nooit de ‘extremist’.   Allemaal normaal.

 

Een belangentwist onder de verdeelde Westerse mogendheden en laat ons zeggen China…na decennia sluipende indoctrinatie kreeg men zelfs normaal gezien kritische mensen gisteren zover van te vragen om troepen te sturen om…ja om wat…om een gelijkspel in die verdoken wereldoorlog af te dwingen. Sluiten die wapenhandel, stop de munitieproduktie, eens en voorgoed…heel de wereld heeft regeringen nodig die zulk een maatregelen opleggen. We weten al jaren dat die smeerlapperij anders nooit stopt. Als je verkeerd geparkeerd staat of je hebt je gordel niet aan, dan zijn ze daar rapper bij, dan een ketting rond een wapenfabriek te hangen , die staatsapparaten overal.

 

Omdat het van bovenaf er toch niet van komt, stuur eens een mail naar diegenen waarvoor je gekozen hebt of zet het als agendapunt op de vakbondsvergadering morgenvoormiddag, U die voor onze belangen gekozen bent en snapt dat de belangen van anderen ver weg, ook onze belangen dienen. Wacht niet totdat er op betogingen vandalenstreken gebeuren om het onrecht in de samenleving bespreekbaar te maken. Wacht niet altijd op het parlement of regering, maar toon je betrokkenheid en je eigenwaarde op welke manier dan ook…door een betere krant te kopen. 9/12/08

 

Leren Bloggers meer door uitwisseling dan krantenlezers ?

 

In oktober 1914, toen een minderheid van Duitse sociaaldemocraten (14tegen96) zich tegen de oorlogskredieten uitsproken had, schreef een Russisch sociaaldemocraat Bronstein LT een tekst over het grootkapitaal, de economie, crisis en oorlog...én de noodzaak om niet mee te gaan met politieke krachten die dachten dat het kapitalisme in de 20ste eeuw via imperialistische strijd nog een geweldige vredige toekomst voor de boeg had. Ieder van de strekkingen binnen de sociaaldemocratie had zijn kranten.

 

Ook in die tijd waren er al kranten die op de duur de logica van de naar oorlog leidende plannen van bourgeoisie volgden er waren ook go-between-visies zoals De Morgen en er waren ook al een soort Solidairs, Militant, Vonk, Rood enz... of andere ook niet extreem, maar gewoon linkse kranten. Zelf vertrek ik liefst van ooggetuigenverslagen van mensen die over heel de wereld in tal van sectoren een bepaald onbaatzuchtig werk proberen doen (zie de vele links op de blog, waarin niet alleen elke strekking en hun links binnen de sociaaldemocratie en linkser aan bod komen). Het zijn die mensen die rechtstreeks eerst met negatieve beleidsbeslissingen worden geconfronteerd.

 

Daarnaast hou ik regelmatig in 't oog welke lessen het verleden ons probeert te leren...en kom je via via op waardevolle teksten die uitleggen hoe de dialectiek op politiek vlak in mekaar zit...het verloop van de geschiedenis op basis van tegengestelde belangen en belangengroepen, vertrekkende van de levensomstandigheden van de verschillende groepen mensen. De noodzaak aan vernieuwing wanneer de tactieken van de oude organisaties van de gewone mens zich verbinden met de economische en politieke belangen van de oorlogsmakers. De maskers vallen op termijn altijd af en sommigen doorzien dit terwijl het gebeurt, anderen blijven in de maskers geloven. Zoals nu wanneer men de mens er probeert van te overtuigen dat het grootkapitaal vanaf 2010 weer een prachtige toekomst voor de mensheid in petto zou hebben. Het zou nu maar even ziekjes zijn...alert blijven is de boodschap.

 

De Morgen hebben we in de tijd nog samen met de centen van het alles vervlakkende HLN gered (in mijn streek hadden we bijna een aandeel van 100.000belg.fr.met een benefiet met muziekgroepen en als moderator Johan Anthierens zaliger van De Zwijger) Berichtgeving en interpretering zijn één zaak en een kunst die je alle dagen moet blijven oefenen. Politieke duiding in DM is iets anders, ik ben het vaak oneens...maar die duiding is nog altijd minder rechts dan sommige stukken in DS. De vergelijkbare , paniekerige, behoudsgezinde reacties op de financiecrisis, van bijna alle grote Europese rechtse en centrumkranten, zelf linkse kranten in oktober 2008 toen ik een paar weken in het buitenland was, waren van het niveau van een echte commerciegazet. Aan kwaliteit moet gewerkt worden. Broodschrijvers, hoe getalenteerd, gediplomeerd en geleerd ze ook zijn, hebben die kans niet.

Wij , de bloggers op onze forums wel.

Bedankt voor het leren door uitwisseling allemaal.

 

Zo heb ik ergens een discussie rond de standpunten van Michael Moore lopen.

In de VS had je de vorige 2 jaar de keuze tussen iemand die fier was dat hij Vietnamese boeren was gaan bombarderen en iemand die die man uit strategische overwegingen daarom feliciteerde en tevens minder agendapunten van bigbusiness op zijn agenda staan had. Wanneer je als filmproducer de keuze maakt op te roepen om te kiezen voor Obama omdat binnen de huidige graad van bewustwording een keuze voor een derde partij de overwinning voor de gevechtspiloot zou betekenen, is dat een keuze. Nu B.Ob verkozen is, merk je dat MM toch al kritiek heeft op de beleidskeuze van belastingsgeld naar de poenverbranders te laten vloeien en dat Moore veel verder dan Obama gaat. Obama is een campagne begonnen om zijn kiezers e.a. via het internet aan te zetten om een soort politieke vergaderingen bij de mensen thuis te beleggen...hopelijk kan ook langs die weg een stuk oppositie gevoerd worden tegen teveel collaboratie met het casinokapitalisme. Ge moet iedereen vanuit zijn positie en bewustzijn de kans geven om de wereld in een betere richting te trekken voordat er weer oorlogen uitgelokt worden waar we verondersteld worden van in mee te marcheren. Liever momenteel B.OB in het witte huis dan iemand die door zijn oorlogstrauma's de initialen ‘KGB’ in Poetins ogen meende te lezen...blijf maar van die atoomknoppen af, rustig blijven jongens. Ze moeten helemaal de wereld uit.

Octo 10/12/08

Waar we mee bezig zijn

't Begint al 's morgens; d'ether spuit reklaam,

d'eters vreten hun antibiotika en hormonen;

de dochters en zonen gaan in kritiekloze scholen wonen voor de dag.

Pa en Ma's, zorgen voor het geld; temidden een wereld van gewingeweld en overburokratie...voor wie, voor wie ?

Omdat 't altijd zo is geweest ? Wij in de bres voor het gouden beest.

A knipt kaartjes op de dure trein; ondanks de vele politieke woorden over het properder vervoer en het zuur in de lucht, warmere aarde of de anti-ozonbucht.

B zetelt voor de mutualiteit; een schone zaak; maar volstrekt overbodig in een sociaal verdergevorderde maatschappij. Pas, kaart, vignetjes... en meer van die regeltjes en wettjes.

C werkt voor de promotie en belt de hele dag rond om te verkopen...wat kan men nog meer van 't leven hopen ? Iemand die iets nodig heeft gaat er toch gewoon om...Waarom al dat geld in die reklaam ? Waarom ? Zijn wij echt zo dom ?

D breekt voor de zoveelste keer dit jaar het wegdek open...weer een ander telecombedrijf moet immers z'n kabels kwijt...en de gas , d'electric, 't water en de teevee zijn allemaal privé; dus coördinatie in 't algemeen belang ...da kan niet zijn...en we moeten toch ook ons asfalt verkopen.

E is sportman van beroep en verdient poen met hopen...om hem te zien lopen willen we allemaal een stukje minder kopen.

F is aandeelhouder van beroep. Hij zit met zijn geld gekneld tussen investeren en verteren; als hij niet genoeg kan terugverdienen, sluit hij zaken ; niet dat er niets meer valt te maken; maar omdat z'n geld sneller groeit als hij er in een andere sektor mee knoeit; snoeit of gooit...alleen z'n werkmensen ,vergaat het berooid; als ze reageren worden ze door de top van hun bonden gekooid en geplooid.

G is general manager en leeft met de bevelen van F op zak. Hij rekent uit hoever men uitbuiten kan...riskeert meestal geen gevang...want de wetten staan aan de kant van de ' nv Aan ons persoonlijk vermogen raakt men niet, zelfs failliet' en daarenboven zit menig dikke, wettelijk verkozen piet in onze raden van bestuur...zo kumuleren ze nog meer op de duur. Voor Jan met de pet geldt niet zo'n pret...hij dient te worden 'opgelet' door iedereen tussen de general manager en de ploegbaas...met het 'meer verdienen ' als aas.

H doet in banken en verzekeringen en verdient geld met ieders rekeningen;

ook via pensioensparen probeert men geld te vergaren.

Geld is voor hem niet een eenvoudig hulpmiddel om simpel mee te administreren;

maar een middel om fortuinen mee te laten renderen.

Heb je een paar miljoen te kort voor een huis ? Geen probleem, vraag het hem, en twintig jaar later ligt het bedrag dat jij leende in zijn kluis. Hij heeft geen geduld, en ook via de Staatsschuld vergroot hij zijn gouden bult.

I, is journalist, die de waarheid vernist en zich beperkt tot de feiten omdat z'n baas nu eenmaal ook overal met z'n geld zit misschien en buitenvliegen ambetant is bovendien.

J is boer en mag altijd maar minder met z'n aarde; kan z'n ziekgemaakte vee soms alleen nog veilen aan gesubsidieerde brandhaarden. Komt hij in opstand, dan ziet hij zeker geen cent; van diegenen die beletten dat we de hongerigen ook een gevuld bord voortzetten.

K werkt voor de Post; 't is hij die van 's ochtends vroeg door alle weer en krost; voor een karig loon; met verlof waar hij niet moet om vragen; moet ie zich straks nog meer gaan afjagen.

L is ambtenaar en zit in een papieren doolhof; voor een loontje waar z'n bazen aan de top om giechelen; met reglementen waar hij zeker niet mag aan wiggellen, zit hij dagelijks het leven van de massa tot en met de buitenlandse politiek mee te helpen betalen...zonder veel te bepalen en met soms van zichzelf te balen.

Wie kan daar nu nog aan uit aan die duizenden statuten en schalen ?

M is kunstenaar, maar daar mag je niet van leven, want wat brengt dat nu op, al die mooie woorden voor de kop ? Of het laten zingen van kleuren en vormen...

is dat nu belangrijk voor ze komen...de wormen.

N is militair en men houdt hem klaar voor als hem moet gaan knokken...tegen diegenen die men in 't buitenland ook kon verlokken...of men houdt hem 'inzetbaar', voor als wij weer eens worden de sigaar.

O is spiritueel mens, bezield bezig met de mensen en dingen die hem omringen; hij neemt god en kerken en religies voor overgangsfasen naar de ontdekking van het ware innerlijke en vindt zijn kracht in de natuur die alles schiep en schept en ons gelukkig met z'n geest heeft behept. En...ook al zijn er voor de twee soorten pijnen ,het stoffelijke en het andere bestaan, niet alle twee medicijnen...hij weet van veel het zijne...Het klinkt wellicht wat raar; maar dees beroep is zeker geen koopwaar.

P is bij de polies en doet nuttig werk : de dronken chauffeurs uit verkeer halen, ruziemakers kalmeren enzoverder...chapeau ! Toch zou hij ook tegen ons kunnen worden ingezet...dus opgelet !

Q das die van U. Alles ok als 't snor zit, zoniet, grote 'fit'...en langswaar dan 't energieverlies compenseren...zonder teveel miseere ? " Omwille van Uw hard gemoed, boet gij boet gij goed" Als iedereen zorgt dat hem content is, is er met een ander niks mis; dus kom niet teveel zagen; maar leer je ware gevoelens uitdragen...ook in zware dagen

R is revolutionair en naast veel uitleggen moet hij met z'n soortgenoten overeenkomen; maar ze bevinden zich in verschillende stromen...die eens toch in de zee uitkomen, ondertussen kunnen ze slechts altijd weer hopen en dromen van aan de macht te komen

S werkt in een stukje groen; waarvan de geldzucht vindt 'niks mee vandoen'

T werkt in telekommunikatie, je kan er enorm veel mee en 't is nog altijd geen recht, maar iets waar men om veel centen om vecht.

U ben jezelf en wat je ook doet, wees geen muggezifter, want we spelen in een heel onnatuurlijk stuk...om ons gelijk en geluk

V is de overwining die we alle dagen een stukje kunnen behalen om onze toekomst toch een beetje mee te kunnen bepalen.

Wee is de keerzijde van het wel...weet je snel

X is de onbekende medemens die net als wij dezelfde en andere moeilijkheden tegenkomt en die in ons niet mag worden verstomd

Y is de vrede en haar vele gezichten; waarnaar we ons met alle middellen moeten leren richten.

Z is een alternatief samenlevingsmodel; met op alles een abonnement dat direkt van ons pree mag afgaan; de rest zullen we wel voor eten en drinken afstaan.

Democratie :gevaren en kansen

Parlementaire democratie, gevaren en kansen

Het is niet vol te houden dat de voorzitter van een partij bijna 15.000euro per maand verdiend, zoveel als een parlementair. Toch stemmen we met zijn allen in meerderheid niet voor die partijen wiens voorzitters aan een arbeidersloon moeten werken. Ze raken voorlopig zelfs niet verkozen. Weten we het niet of houden we van carrièristen ? Zelfs de bijna voorzitter van de SPA die SPA-Rood voorzit, en dat gratis doet, moet zijn eerste verkiesbare plaats nog krijgen.

 

Bij verkiezing tot voorzitter of parlementair willen zo ’n mensen dat tegen een gewoon loon doen, ze zitten boordevol sociale voorstellen en toch zijn wij met z’n heel velen zo dom van niet voor hen te stemmen en hen zo te dwingen van twee dagtaken te vervullen. Zij hadden ook afspraken kunnen maken met de klassieke partijtoppen, ze hadden hun ook ‘progressie en liberaal’ kunnen noemen, zonder voorstellen die tegen de superpower van de bigbussines ingaan…in ruil voor verkiesbare plaatsjes. De weg van de gewone mens om iets te zeggen te krijgen is zeer lang en het ongeduld licht altijd om de hoek. Nu de economische wereldsituatie zo kritiek is, zal het misschien verbeteren. In alle grote landen rondom ons geven kiezers meer en meer hun vertrouwen aan onbaatzuchtige politiekers, de prognoses voor het Vlaanderenland neigen voorlopig nog in rechts-populistische richting, waar politiek ook als veel voor de top en weinig voor de ploeteraars gezien wordt. Hoe dat komt, …misschien lezen we teveel walgbladen of zijn we doorheen de geschiedenis te lang op andere manieren té braaf en dom gehouden.

 

In een steeds stijgend aantal landen heb je verkiezingen waarna enkele uren na de uitslag deze reeds betwist en bevochten wordt. In bijna allemaal die landen komen er dan fracties tot stand met figuren die de belangen van de toplagen dienen en gaat de gewone mens er maar niet op vooruit. In de grote landen die er economisch beter voor staan heb je ongeveer dezelfde situatie, behalve dat de uitslagen toch erkend worden. In sommige westerse landen mogen zelfs bizarre ,zogezegd godsdienstige en extreemrechtse groepjes lijsten indienen. Net zoals het groeiende aantal fascistische leden van geweldgroepen in Duitsland bijvoorbeeld, bestaat er bij een ineenstortende economie altijd het gevaar dat deze drieste fenomenen enige aanhang krijgen. Daarom dat men ze in Duitsland terecht probeert buiten de wet te stellen. Daarom ook is het des te belangrijker dat die mensen die echt onbaatzuchtig aan politiek willen doen nu hun kans krijgen en grijpen.

 

Indien dit niet lukken kan, blijft er ons, gewone mensen nog één ding over : zelf onze wil opleggen aan de uitvoerende macht. De man in de straat is niet veeleisend, hij wil vrede, een wereld zonder armoede, een betaalbaar dak boven zijn hoofd, eten, zinnig werk, sociale zekerheid. Eigenlijk zou hij het programma van de partijen moeten schrijven, of nog beter na de goedkeuring van zo’n programma per (internationaal)referendum, zou de gewone man er qua representativiteit ,duidelijkheid en bestuurbaarheid nog beter bij varen als politiekers niet per partij, maar per project (wonen, energie, werk,..) zouden kunnen worden verkozen. Dat elke kandidaat politieker zich maar bij een project van zijn keuze aanmeldt met zijn voorstellen voor een beleid ten dienste van het goedgekeurde programma. Dan zou een advocaat omwille van de koehandel bij regeringsonderhandelingen tussen partijen niet minister van landbouw moeten worden of een fundamentalistische fanatieker zou op de lijst levensbeschouwingen moeten opkomen in plaats van met een fanatiek partijtje een zetel kunnen te verwerven. In het referendum zou dan ook worden ingeschreven dat alle verkozenen niet tomeloos meer dan de gewone mens mogen verdienen. Zodoende zou deze filosofische benadering van democratie meer mensen bij het politieke spel betrekken. Frankrijk bijvoorbeeld heeft een 70miljoen inwoners. Eén van de grootse partijen aldaar ,de Parti Socialiste heeft 360.000 leden, waarvan er ongeveer de helft een voorzitster uit een al lang meegaand establishment mochten verkiezen…uiteindelijk werd de verkiezing met 40 stemmen beslecht. Een beetje een filosofische en visionaire houding in verband met al die toestanden is echt geen luxe tegenover de uitdagingen die er liggen aan te komen en de schrijnende toestanden ver van ons bed, vereisen zo een houding NU al. Een paginalang voorstel tot goedkeuring van zo’n programma vindt U op de blog http://filosofischverzet.skynetblogs.be via de link

http://www.bloggen.be/conscience2008/

17/12/2008

 

Filosoferen over geld, beter dan ergeren

Hoofdwaarde van geld is dat het de verhouding tussen onze luiheid en die van de anderen probeert te reguleren. Je hebt institutionele luiheid wanneer je tot the happy few behoort wiens geld voor hen werkt. Je hebt de luiheid van diegenen die het moe zijn om dagelijks acht uur aan de band te staan en die schelden op de nog te bewijzen luiheid van de werklozen bijvoorbeeld.   Geld zou overbodig zijn als iedereen vrijwillig zou doen wat er moet gedaan worden. Voordeel van zo een systeem is dat er niets overbodig zou gemaakt worden en dat we minder geneigd zullen zijn van maar te kopen om te kopen, want des te harder moeten we werken.           Bijkomend voordeel, de dreiging van een economische crisis bij een niet gestadige groei van de poduktie, zou komen te vervallen. Ouderen zouden de rest van hun fortuin niet meer moeten uitgeven en de jongeren die de privébanken tot dure leningen verplichten, zouden hun middelvinger opsteken naar een systeem dat jaren miljarden verdiende op ons kap en nu toch pleite gaat. Hoelang we de zweep van het gebruik van het geld nog nodig zullen hebben, hangt af, ofwel van de ineeenstorting van het speculatiesysteem dat we nu kennen én van onze bekwaamheid om vrijwillig onze bijdrage aan produktie en diensten te doen. In een eerste fase kunnen we geld alleen op een administratieve manier gebruiken, in een tweede fase, die we wel altijd als utopisch voor ons zullen uitschuiven, het geld afschaffen of het vervangen door een systeem zoals dat al meer en meer in Zuid-Korea wordt gebruikt. Via een chip op de je gsm doe je er meer en meer al je betalingen. Daar moet natuurlijk nog altijd een bepaalde hoeveelheid opgemeten volume werk tegenover staan, of je hebt geen tegoed-digits. Toch kunnen we ons een overgangssysteem voorstellen waarbij bijvoorbeeld op wereldschaal tien miljoen mensen in een eengemaakt telecombedrijf werken en alle andere dan personeelskosten tesamen geteld worden, waardoor een uniforme berekening van een soort basisabonnement voor iedereen mogelijk wordt…het kan eventueeel van ieders salaris afgehouden worden , wat weer werk uitspaart.Milieuspecialisten zouden bestanden met de nog aanwezige grondstoffen kunnen opmaken en een verantwoorde aanwending en verdeling ervan kunnen vooropzetten. Nu is er een soort gekkenrace van waarde in grondstoffen bezig, een lucratieve bezigheid waarmee de delvers hun graf vroegtijdig graven en enkele aandeelhouders zich schandalig mee verijken.

 

Een andere hoofdwaarde van het geld is de rol die het speelt in de verdeling van de produktie.  Zouden wij onze aankopen kunnen matigen zonder een geldsysteem, zodat er een faire verdeling plaats kan hebben ?  De lotgevallen van de evolutie van het geld blijven wel boeiend nu meer en meer banken na faillissement rechtstreeks moeten genationaliseerd worden zoals in Engeland en Duitsland recentelijk.  Eindelijk een kans voor jonge mensen bijvoorbeeld om goedkoop te kunnen lenen.  De ouderen onder ons hebben geleefd met jaarsverslagen van banken die miljarden winst maakten.   Wat is er gebeurd met het geld dat eenieder die na de oorlog een huis zette, maandelang met goede winsten voor de banken afbetaalde ? In rook opgegaan op de beurs ?  Goed dat filosoferen gezonder is dan ons ergeren. 

 

 

 

 

Heil ‘de economische oorlog’ ?!

Het woord ‘economie’ komt van het Griekse ‘huis’&’bestuur’. De wereld van de grote patroons en bankiers zien het woord momenteel als de kunst van zoveel mogelijk lasten op de staatshuishoudkunde te leggen en zo weinig mogelijk winsten af te staan én tegelijkertijd de arbeidsvoorwaarden aan hun oorlogen om afzetmarkten aan te passen. Met die trukendoos en met innoveringen alleen, gaan we er niet komen, maar leg dat maar eens uit aan mensen die miljoenen euro’s aan één schilderij kunnen geven. De verkoopzaal voor de veiling van de erfenis van Yves Saint Laurent zit afgeladen vol, niet met mensen die enkele huizen bezitten die ze trouwens beter van de hand zouden doen om de prijzen te laten zakken , maar met de échte mentors achter het geknoei met virtueel geld op de beurs. Na één dag was er al voor 206 miljoen euro verkocht. Was ik een vrouw, ik zou maar stoppen om het snobisme via de merkencultus nog langer te financieren. Velen hebben fortuin gemaakt omdat ‘wij’ de levensstijl van de uperclass wilden naäpen. Een kleine groep in de maatschappij belet dat enorme hoeveelheden kapitalen aan gewone noodzakelijke goederen besteed worden of wendt deze bedragen aan om hoge huren te vragen, geld dat ook bijna niet in de wereld van de klassieke aankopen terechtkomt. De financiële elite doet andere, onzinnige dingen met geld dan wij en ze denkt dat het nog maar eens mogelijk gaat zijn om met speculeren op virtueeel geld oneindige winsten te kunnen gaan maken eens de overheid de ‘economie’ weer wat op orde gaat krijgen door er smakken virtueel geld tegen aan te gooien. Wij worden verondersteld van geduld te oefenen tot de crisis over gaat en ondertussen worden we opgeroepen tot een economische oorlog ‘om de toekomstige welvaart van onze kinderen veilig te stellen’, voegt men er dan bij. Dat zijn zo van die trukken die leiden naar minder koopkracht in een niet zo verre toekomst met nog minder koopkracht en nog meer overproduktie…die in deze crisis niet zullen worden opgelost zoals in de voorbijgaande decennia, namelijk op het aangaan van steeds meer en meer schuld. Moeten wij ons met schuldgevoelens gaan opzadelen, we werken hard en hopen ‘s avonds dat hetgeen we presteerden wel voldoende gecompenseerd werd door de omzet van de baas. Maar omdat die baas voldoende omzet zou kunnen maken, moet er aan de afzetmarkten van de andere bazen gezeten worden…en daar moet om gevochten worden door iedere Staat vóór de kar van zijn patronaat te spannen. Sorry wonderboys achter de coulissen, dat hebben we al genoeg gehad, het leidt tot echte oorlogen. Gelijke produktievoorwaarden en loonvoorwaarden wereldwijd, daar is het de hoogste tijd voor. Halt aan speculatie met virtueel geld. We hebben genoeg van die kritiek dat we te lui of te onproduktief zouden zijn, of dat de klanten te lang zouden moeten wachten in de callcenters…neem maar wat mensen aan als je dan toch miljardenwinsten maakt. En overheid…de waarde van de banken blijft maar dalen, voor de helft van ‘ons’ geld dat je er al in stak, waart U er nu al eigenaar van…en dan zou je dat ‘financiële’ ‘huis’ pas goed kunnen besturen in de huidige omstandigheden.Gisterenavond was er een prachtige documentaire van David Attenbourgh op Canvas, over de weg van straling naar atoom en cel en zo naar ons. Een ongeloofelijke, eeuwenoude intelligentie heeft zich via de totaalevolutie van het alles in onze genen gestopt. Waarom ? Om economische oorlog te voeren of om samen te werken ? Om honderden dodende metalen pijltjes met weerhaken in bommen te stoppen en nieuwe wapens uit te testen in Gaza ? Om ons te pletter te werken tot de dag dat we merken dat ons pensioensparen maar de helft meer waard is ? Om armoede te bestrijden of de middeleeuwen in Pakistan en elders laten op te rukken ? Om onze eigen vernietiging voor te bereiden ? Het hoeft allemaal niet tot doemdenken te leiden. De filosofie van het onbeperkt winsten maken op de beurswereld en de moordende concurrentie, zijn immers ten dode opgeschreven ; ‘the survival of the fittest van Darwin is door de mensen achter genoemd wanbeleid, verkeerd geïnterpreteerd…want het was in de eerste plaats de ‘samenwerking’ die typisch menselijk bleek en ons reeds tot in 2009 bracht.

Present Stage of the world-cd

Niet uitgebrachte cd-compositie van Frank L., tekst octo (als ik hem weer op spoor kom, zal ik vragen of ik de door hem gecomponeerde muziek op de filosofisch verzet blog mag zetten…de woorden zijn door hem gekozen uit een meer dan twintig pagina’s tellende analyse, over een aantal lessen die ik meen dat de geschiedenis ons geeft, en was oorspronkelijk bedoeld als info voor enkele politiek geïnteresseerde mensen in het buitenland, vandaar dat ie in ’t Engels geschreven is) Ik kreeg de door hem gemaakte cd toegestuurd, de dag na een mislukt aantal stakingsdagen; wat een oppepper ! Prachtige eigentijdse muziek, die in onze schuiven blijven liggen is.

*1.instrumentale intro

*2.consciousness

How can we learn to be more assertive (weerbaar) in a proletarian way ?

By taking intrest in philosophy, politics and history.

By studying our concrete living conditions, where we work and live.

By realizing that the emotional and psychological problems we are all confronted with, are being agravated (verergerd) by the current (huidig) system of production.

That ‘s what real ideology is all about

It’s a kind of spiritual matter that has little to do with the classic ideology of religion…interpretated in a conservative way

Human beings can get a lot of energy of being conscious of these things or they can make them sick

*3. Lessons from History

It is all so embarrasing (compromiterend, ambetant)

*4. Present Stage of the World

Ideology is a way to understand life

Consciousness is born from practical experience

Leading to theoretical thinking

Politics is a matching example of this

Sometimes illusions are necessary to get back On the road of realism

The same laws that guide history can also be found in our own emotional, psychological and intellectual development.

The present stage of the world

has consequences on our global living conditions

Our first task is to understand the process of evolution :

The preservation (behoud) of the world

*5. Back to life : instrumental

*6.Dashboard

Life, the real film

To preserve your world today

Educate yourselve and others

Find your inner calm

Resolve your relation problems in a human way

Think before you speak

And every fight against colleagues, family, friends and lovers, is energy that cannot be used against the real exploiters

*7.Flatfields :instrumental

*8. Public opion :instrumental

Octo & Frank L. eind twintigste, begin 21ste eeuw

VOOR WIE DE PRESENT STAGE OF THE WORLD IN CIJFERS EN TELLERS WIL VOLGEN :

http://www.worldometers.info/  

 

de echte kunstenaars

wandel door onze steden en dorpen

wie bouwde alles wat staat en beweegt

wie zorgt voor winkels, scholen, kantoren enzomeer

wie onderhoud de akkers, plantages, weiden...

werkende mensen, zelfstandig of als loonkracht

mensen zorgen voor mensen,

niet uit drang tot bodemloze verrijking   octo

voting

We vote for the ones with lots of money to spend on their campaigns

We vote to keep on producing inequality

We vote for further collaboration in wars and pollution

We vote to guarantee human rights for the few

We vote for less culture that touches our soul

We vote for keep on watching sensation

We vote for the ones who were in opposition before elections

We vote for the ones who did not make a difference in last election

We vote because our alternative isn’t organised enough

We vote because we believe some cheap promises ...

that die behind their negociation-desks

Wonder if there will come a day that the individual realises his power

Comes at work and starts to work slower the first day, slower the second,

slowest the third...starts talking with his fellow-workers about it all.

Wonder if there will come a day when workers start talking about their lives :

Do they get enough holiday ? Why do they pay to much for everything ?

Wonder when they will realise that a lot of the work they are doiing is not necessary, and a lot is not beeing done.

Wonder why and when and how organisation will grow.

By demanding more money and by working less stressed ?

The money-system will die quicker, but will have to sack us even more. Why not beiing one step ahead of this all : and demanding it’s abolition ?

Wonder if we can be disciplined enough to keep on believing in our new dream. Wonder if we get used to work out of solidarity instead of working because out of necessity. I think in the end we will.

conscience invites you to vote for an international alternative on   http://www.bloggen.be/conscience2008

 

GESCHIEDENIS VAN DE BEWUSTWORDING

Niets is 'echter 'dan het beleven van het leven zelf, hoe echt kunst ook is.

We zitten met ons allen in een echte roman die al eeuwig bezig is.

Personages wekken andere personages tot leven en verdwijnen weer.

Sinds duizenden jaren proberen we al dat bezig zijn in tekens om te zetten.

Hoe meer je er van snapt, hoe moeilijker het in woorden om te zetten is. Het goede dat een mens doet leeft tijdens en na z’n leven door.

Het kwade ook. Positief en negatief vullen mekaar aan in interakties.

De zin ervan, een allesomvattend , machtig iets.

Je kan pas observeren en reageren vanuit een evenwicht.

Wetenschappen kunnen ons een logische uitleg over het leven geven.

Een getraind observeerder ervaart meer dan alleen de logika der dingen.

Objektieve wetenschappen hebben alleen oog voor hun vak.

Filosofie, psychologie en geschiedenis moeten de overige logika éénmaken.

Einstein bundelde wat al was bereikt en onthulde een nieuw uitgangspunt.

Tijd, ruimte en materie werden relatiever dan we dachten.

Godsdiensten probeerden het met ons te doen geloven in goden.

De zelfkennis en de waarheid omtrent het geheel waren nog veraf.

Marxisten probeerden de wetmatigheden van de geschiedenis te vatten.

Door kerken en machthebbers bestreden, onthulden zij een heel stuk 'zin'.

De subjektieve faktoren hadden ook zij niet onder kontrole.

Freudianen toonden voor een stuk de rol van soorten van bewustzijn aan. Toch konden zij geen allesomvattende zin zien in dit leven van ons.

Wij allen zouden veel meer 'zinzoekers' kunnen zijn. Een zin die het leven en de dood overschrijdt.

We zitten echter teveel gevangen in allerlei soorten gewoonten en 'pijn'.

Een andere beleidsverklaring,politieke fiktie

Onze 'democratie' van de oude Grieken, we moeten het er voorlopig maar mee zien te doen, alhoewel logica en menswaardig inzicht en handelen er voorlopig voortdurend in de minderheid is. Een ander ,moderner systeem van samenlevingsbeheer waar we het programma zouden kunnen kiezen en daarna de projectverantwoordelijken, de ministers, zeg maar; zou nooit geziene vooruitgang op alle mogelijke gebieden inluiden. Vandaag komt onze premier met een beleid.

Veronderstel eens even dat de premier morgen met een totaal andere beleidsverklaring zou komen : "Waarde landgenoten, jullie hebben inderdaad gelijk. Niet jullie moeten de crisis betalen. Het zijn de banken waaraan jullie al generaties lang jullie huis dubbel en dik aan terugbetalen, die we ter verantwoording zullen roepen. We zullen ze dwingen van goedkope sociale leningen te verstrekken, of ze nationaliseren."

"Geld hale bij onderwijs en in de sociale sector, zou compleet amoreel zijn. Een andere vorm van speculatie dan : een deel van het  geld dat door de verwerking van de landbouwprodukten en de tussenhandel  van de boeren gestolen wordt, zal van die sectoren naar ondermeer een hogere prijs voor de melk van de boeren gaan. Ook voor de huurders zullen we een verplichte verlaging van de huren opleggen. Verder zal de federale regering de wapenfabrieken tot werkplaatsen voor sociaal nuttiger produkten omvormen. Ondernemingen die terwille van steeds maar hoger winstvoeten werknemers ontslaan of naar lageloonlanden verhuizen, zullen extra worden getaxeerd, niet alleen in eigen land, maar via Europa en de Verenigde Naties ook in het land van herlokalisatie, waaraan via een internationale VN-motie zal gevraagd worden van de daar uitbetaalde lonen naar ons niveau op te trekken.  België zal er bij de Verenigde Natie op aandringen van een voor de wereldpolitiek bindend wereldreferendum over ondermeer een universele sociale zekerheid, goedkope leningen en een internationaal rechtvaardig taxatiesysteem op te zetten."

"Eenmaal al deze richtlijnen in de praktijk omgezet, zal de koopkracht toenemen en de wereldeconomie werkrachten te kort komen en zullen de slachtoffers van oorlogen voortaan echt door wat er van de legers overblijft beschemd worden tegen diegenen die hen blijven met bommen belagen. Mensen zullen niet meer hun leven wagen om in onze koudere oorden te komen werken. Op termijn wordt dan de wereld een oord waar je, naar elk land, zonder gevaar om opgeblazen te worden op reis kan."

"Om van dat vervelend nationalisme af te zijn, zal België met zijn ervaring op dat gebied, voorstellen van nog slechts enkele federatieve landen over te houden : Noord-en Zuid Amerika, Afrika, Europa, Azië, Australië. Elke afscheidingsbeweging binnen deze eenheden, zal vanwege de geleidelijke invoering van een eenheidsmunt en dezelfde produktievoorwaarden zinloos worden, eenmaal de voordelen daarvan door de overgrote meerderheid van de wereldbewoners zal worden gesmaakt. Voor de grote economische sectoren zoals de energie, de banken, de automobielnijverheid, de grondstoffen, het openbaar transport, de telecommunicatie, de post e.a. zullen openbare monopolies worden opgericht. Om te tonen dat het de Belgen menens is, zullen we er in eigen land maar aan beginnen, indien we op internationaal vlak met onze voorstellen geïsoleerd zouden blijken te staan. Ik heb trouwens daarnet nog onze kandidaat Europees president Verhofstad opgebeld en die heeft me beloofd deze voorstellen op het hoogste internationaal niveau op tafel te leggen. Nee, dit keer gaan we niet in Uw zakken zitten. " octo 12/10/09 

voorbeeld wereldreferndum http://bloggen.be/conscience2008 Laat me U nog deze octiaanse overdenking meegeven, nu het hierbuiten meer en meer in de richting van Allerzielen gaat :

Is there an energy with a comparable

consciousness as ours,

 which did not need to follow

the same evolutionary road ?

Het antwoord vindt U ondermeer voor een stuk onder de categorie 'filosofie' van mijn blog. U heeft ongetwijfeld Uw eigen antwoorden..;mijn mailbutton staat paraat !

Octo

Hoe stop je deze domino's ?

Zolang er meer en meer moet geproduceerd worden om de winsten van een piepkleine minderheid veilig te stellen en alles om beurs-waarden draait-----

Zolang het kritische denken niet aangemoedigd wordt en we blijven geloven in het 'er niets kunnen aan doen' en te velen verzinken in het adoreren van koningshuizen, pauzen en prietjespraat---

Zolang we blijven geloven dat we tot 67 moeten werken om uit een systeemcrisis te geraken---Zolang we geloven dat belastingen aan grote poenscheppers opgelegd, ons niet doorgerekend worden---

Zolang zoveel... blijft regeren ondermaats presteren.octo 13/10/09

Mensen nemen pillen om ziek naar het werk te kunnen of benemen zich het leven omdat er teveel van hen wordt gevraagd of omdat dat ze geen voeling meer hebben bij de 'zinnen van het leven'. Of jongeren zitten aan de coke omdat het leven zo doelloos lijkt,gevangen in eigentijdse commerciële beelden over 'zijn', in uitzichtloosheid qua toestanden in de wereld, gebrek aan menselijke perspektieven, verwendheid...en noem maar op.

Filosofisch Verzet pauzeert even :de 'winkel' blijft open, betalen hoeft niet, indien het geld een dag geen waarde meer moest hebben kunnen we ons mits de nodige discipline toch nog uit de slag trekken...haha !

elke remedie begint met :

de twaalf geboden

ontwikkel het sterkere in jezelf

tracht naar objektieve kennis

overwin je negatieve emoties

wees solidair met rechtvaardigen

doe jouw deel van het werk

neem de tijd voor stilte en natuur

geld was een middel, geen doel

ontdek de ware betekenissen van houden van

leef niet alleen om te werken

overmatige konsumptie vervuilt jezelf

ontdek de symboliek van de zin van het leven

kunst brengt je dichter bij de kern van het leven :

zin van onzin scheiden

 

De eigen-centjes-eerst-mentaliteit

Geschreven vanuit Belgenland anno 2009, laatste dag van augustus. Land waar men oproept van de federale verkiezingen af te schaffen, zeg maar de solidariteit. Mooi voorbeeld voor de wereld. Landsgedeelte dat uitroept van ‘Brussel’ niet los te laten terwijl de overgrote meerderheid er Frans spreekt. Even gekke situatie als destijds de Voerenaars die voor 90 percent hun briefwisseling met het Belgacom van vroeger in het Frans wilden krijgen en toch mocht het niet naar Luik. Beschouw Europa gewoon als één land, dan zijn we al een stap verder op weg naar de eenmaking van de wereld. Datzelfde land gooit zijn eigen zogezegd Doel-loos dorp de vergetelheid in, waarbij de krachten ter rechterzijde met hele geleerde zielloze verantwoordingen komen afdraven.

Wat is er mis met dit land ? Een redacteur van een Mondiaal blad, waar men echt fier kan op zijn, en niet zozeer op die leeuw die men in Afrika gaan pikken is, oppert enkele open-venster-op-de-wereld opmerkingen, die tegen de conservatieve krachten in Vlaanderen ingaan en boempatat, hij wordt bestookt met lezersreacties (als dat al zo is) van bijna of hevige supporters van het separatisme. Bijna elk Europees land heeft een linkerzijde die niet zo blauw is als de officiële al eens meeregerende linkerzijde…behalve in la Belgique, zelfs niet in de Walen. In Duitsland haalt ‘Die Linke’ gisteren meer en meer scores hoger dan de sociaaldemocratische SPD. Niet verwonderlijk als je weet dat deze laatste i.s.m. de partij van Merkel de Duitsers tot 67 jaar wil laten werken. In België beloont men de nationalisten ter rechterzijde hiervoor…net die heren die allen langer willen laten werken omwille van al die drogredenen die we allen al zouden moeten kennen, als we tenminste de inspanning hebben gedaan om achter de schermen te kijken. Hebben wij hier een zodanig collectief trauma opgelopen van al die bezettingen sinds de Romeinen en Ambiorix en zijn Euburonen, of zijn wij ten dele gewoon individueel zo dom als mens soms in het buitenland zegt ? Niet zozeer ‘eigen volk eerst’, maar ‘eigen centjes eerst’ ?

De eigen-centjes-eerst mentaliteit en het gebrek aan breeddenkendheid, is het begin van het nooit genoeg hebben en nimmer content zijn…zo een filosofie en het ons-kent-ons principe, vormt de basis van de trouwe politieke aanhang aan partijen die ten dienste staan van wat de banken en multinationals in de wereld uitrichten. Veel over dit alles in het Mondiale tijdschrift, niet zo op in de grote media. Dat de koning een paleistuinfeest geeft met veel heisa, de man die regelmatig tot soberheid oproept en een maand later zijn tweede plezierboot koopt, dat moet uitgesmeerd worden. Dat en nog veel meer, slikken we me te velen en dan stemmen we uit frustratie, omdat we het niet slikken op rechtse partijen die het koningshuis willen afschaffen. Slim gezien als je meer van dezelfde ellende wil. Bravo.

Dag in, dag uit lezen we over de moeder van de verkrachter van een studente, die men 24 uur al met de fotograaf gaat opzoeken, over geschipper en gezever om twee keer niks. Gehersenspoeld door van alles en nog wat, dat zijn we. Gelukkig de mens die de positieve dingen en de zin van dit alles te midden van de onzin, nog ontwaren kan. Mens erger je niet en wees eens wat minder ijdel en verbreedt je gezichtsveld.               Octo 31/08/2009

madness

All around us , stalking everyone

Education and commerce, honoring it

Media feed the killing of medicine against it

Relations being kept within the old economical rules and instincts;

Not often the old borders are overcome

For the Madness, making love is reduced to fucking;

not a soul that penetrates and receives

another soul with it’s sex .

For the Madness being spiritual is not about the connection between the elements that created us (earth, light, energy…)and our consciousness now… but all about making more money then your neighbor

For the Madness, working like robots is being stress free

For the madness underdevelopment is necessary

For the madness, no other society with free public services is possible

For the madness , it alone can guarantee discipline

For the madness unemployment and war and poverty are normal and qualitative food is to expensive for us

For the madness the only cure lies in medecine

Madness can buy us, and then we feed it; whatever victories we think we made.

Nog zoveel werk voor hen te doen.

Werk aan een betere wereld voor onze kinderen. Een pak werklozen erbij in ons land. Niet alleen in ons land, de beurzen beginnen weer te bibberen van de VS-werkloosheidscijfers. De ene keer lees je in één van ons kranten dat vele bedrijven na de zomer een deel mensen kwijt willen, andere berichten spreken dat dan weer tegen. De armste wereld zal wel weer het grotste slachtoffer zijn. Toch is er werk bij hopen, genoeg voor iedereen en wordt er veel werk gedaan dat niet zou hoefen.

Gisterenavond zag ik gigantische fabrieken op TV, recyclage-en sloopbedrijven voor gebruikte legergeweren of voor het slopen van de koelkasten en tanks en… nog veel meer dat een leger zogezegd nodig heeft. ‘Zwaarden omsmeden tot ploegen’, het is nog altijd geen feit. De legers uitrusten met infrastructuur om in Bangladesh en overal waar het land dreigt onder te lopen, dijken te bouwen, dat zou pas nuttig zijn.

Misschien schiet het wel een beetje op met al die plannen om in hete landen van die zonneënergieparken op te richten en het transport meer op andere energiebronnen te laten bollen. We zullen dat eens opvolgen. De hongerigen zich helpen voeden dan : opdoeken die handelsbelemmeringen die de arme boeren in het failliet drijven, lever hen landbouwbijstand en geef hen degelijke prijzen in plaats van militaire bijstand.

Als iemand na al deze maatregelen dan nog zonder werk zit, geen nood. Er moeten nog vele gezonde woningen worden gebouwd en rioleringen gelegd en al wat er al is moet onderhouden en vernieuwd worden…door al die mensen zonder wie niets gedaan wordt. Kijk naar de velden, de dorpen, de steden, de gebruiksvoorwerpen…alles kregen ze voor mekaar en iedereen heeft plannen om iets te bereiken, maar minder en minder mensen de middelen. Er werd niet rechtvaardig getaxeerd, men had geld nodig om op de beurs te verspelen, ziet U.

Heeft iedereen al toegang tot het internet…weer een pak werk bij. Als we op de koopkrachtsstijging voor sommigen moeten wachten, kan dat nog wel enkele decennia duren, we zijn dat gewoon van heelder continenten uit te hongeren.

We moeten onze kinderen een betere toekomst geven, zodat men tegen hen niet zal zeggen dat hun oude dag niet meer te betalen is. We moeten hen geen stresserende jobs opdringen, een leven lang lopende band en om ter snelst en goedkoopst, nee daar moeten we van af. Van imbiciele vormen van ontspanning ook, van onderwijs alleen in dienst van het bedrijfsleven. We moeten ze leren wat het echt betekenen kan, mens te zijn en mee te werken aan een prachtige wereld waarin je niet hoeft te vluchten in tal van soorten van drugs. We moeten hen iets leren doen met de rust en de hen eigene creativitieit die ze in zich een leven lang kunnen ontdekken. Zodanig dat ook hun persoonlijke relaties daar zullen mee zijn gebaat. We moeten hen de kansen geven die ons ontnomen zijn, laat ons maar beginnen met de oorlog en armoede en culturele onwetenheid voorgoed uit deze wereld te verbannen.

We moeten echt resoluut NU gaan beginnen bezig zijn met de wereld in andere richtingen te doen evolueren. Kan het niet met het huidige bestel, dan moeten we het maar proberen via de hieronder geciteerde maatregelen…of desnoods op basis van vrijwillig werken een dag.

Welke maatregelen, welke eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum hierover toe. Ik kan het misschien naar de organisatoren van de eerste massale Wereldmars tegen Vrede en Geweldloosheid sturen (zie filmpje vorig artikel)… een wereldwijde aktie van de arbeidende wereld is ook wel dringend nodig zijn om eens goed aan de boom van het establishment van de geldverkwisters te schudden. Ook daaraan kan gewerkt worden.

overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie

-per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen

-geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap

-verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren

-wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen

-zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...

-afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' octo3juli2009 vrijdag

se Er moeten eigenlijk maar 15 partijen (projecten) zijn in een technocratisch beheerde maatschappij

De wereld één natie, met lidstaten die zich op het verdrag van de rechten van de mens baseren, met dien verstande dat ze het samenlevingsbeheer op een gemeenschappelijke manier gaan organiseren. BEDETTWERFPESSH

Building Educating Distributing Energy Transport Telecommunication Working Ecologically Relations Finance Production Eating Security Society Health

Samenlevingsbeheer                   Society-management

Coördinatie overige projecten, notariaat

Eten                                               Eat

Bouw                                             Building

Educatie                                         Education

Telecommunicatie                       Telecommunication

Werk                                               Work

Produktie   g&diensten                Production     goods&services

Distributie                                       Distribution

Energie                                           Energy

Ecologie                                           Ecology

Transport                                      Transport

Heelkunde (gezondheid)             Health

Relaties                                           Relations

Security                                           Security

Financiën                                         FinancesVoteblog :

Zie http://bloggen.be/conscience2008

Uitleg geschiedenis, actualiteit :

Zie   http://filosofischverzet.skynetblogs.be

boekdelen : 

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/a-geloven-is-een-zoekt...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet-1...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet-2...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/b-filosofisch-verzet3/...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/c-gedichten-poems-rece...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/d-kortverhalen-recents...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/e-herinneringen-en-zo-...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/f-ach-ja-de-liefde-rec... deel A-K/LZ

http://fotofilosofie.skynetblogs.be tentoonstelling park Vredestoren EbenEmael tot juli 2018

 http://blogfilosoof.skynetblogs.be/g-filosofische-achterg...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/h-bijzondere-energieen...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/i-english-texts-most-r...

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/j-theatermonologen/...

woord zoekt beeld  http://fotofilosofie.skynetblogs.be

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/overzicht-en-verwijzin...

newest ?  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

de blog, ontstaansgeschiedenis 'het voortijdig testament'

social economical political alternatives :

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

(vervolg van, continuation of 'filosofisch verzet' )

http://blogfilosoof.skynetblogs.be

(recentste verzamelblog)---vorige 2, deze :

 

verzamelbloggen : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be

ontstaansgeschiedenis  :

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/

                                           http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

          http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be en linken 

http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/

 http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

 http://blogkunsten.skynetblogs.be/

http://blogverzet.skynetblogs.be

     diepzinnig letterzetten                                   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/

http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog

                                    http://closertothesoul.blogspot.be/

artblog                                       http://talespoemsessays.blogspot.be/

http://bloctaafblogartist.webs.com/ 

 filosofisch verzet and philosophical resistance op Facebook , YouTube and Vimeo and Daily Motion  : search via Google zoeken

  poetry on music thanks to Frank L. and a Medium Havare Film

:https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden

http://fotofilosofie.skynetblogs.be  google Facebook fotofilosofie

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

  

oldest blog : http://users.skynet.be/octo 

nieuwste : zoek naar de fotofilosofie pagina op Facebook

Sociopolitico

- Media ‘watchen’ en werken voor Facebook vrienden

-Gisteren op Canvas, een schande van een politieke satire over de zogezegde atoomdreiging van Rusland, ophitsende, beledigende oorlogspropaganda eigenlijk, het Russisch Staatshoofd, zogezegd 'lul' van de week, wie startte al die vuile oorlogen heren 'komediens'., niet China of Rusland.  100Belgische militairen vertrekken ondertussen naar Litouen om 'de Russen' tegen te houden 600miljoen tegen 146 miljoen Russen? wat een gruwelijke grappen, gewoon omdat de laatste zes maanden de terroristen vrienden van de NATO en de Saoedi's Oliezeiken en Qatar aan de verliezende hand zijn.....nota bene Fascisten moet men wel niet met bommen bestrijden, maar op de grond, Iran wilde het doen, maar mocht niet, , de Koerden deden het en mogen ols dank bestookt worden door Turkije, met de zegen van Westerse buitenlandministers???ondertussen is het wel wereldoorlog in het Midden Oosten. ps er zat zelfs een anti-Poetin grapje in' de slimste mens' zo vertelde men mij.  Blijven lachen Belgen. Uw officiële zenders, goed dat ze al eens dissidenten aan het woord laten, maar ach ja, die worden steevast weggezet met de dooddoeners 'extreem links en communisten'  Wel proficiat aan Wout Devriendt van Groen die die Bourgeois in zijn onderbroek zette in het Vlaams Parlement, leuk filmpje; en de Rik Dams van Rillaar stond op zijn buurt te wachten om iets over het handelsverdrag te zeggen, heel nerveus, eigenlijk                                               …want de Open VLD steunt ook de multinationals en niet de kleine zelfstandigen en de KMO’s dus (hij zou beter luisteren naar zijn PS vrouw en je zag dat het bij hem WRONG wrong)                          -  In ’t Engels is ‘verkeerd’ ‘wrong’-                                                                                                                      -Voor Kido Sjorre, ondergewaardeerd kunstenaar//er is geen werk genoeg zegt men, eigenlijk is er werk teveel maar kunstenaars die moeten niet eten en wonen heeee (gaf de man ooit onderdak, weet iemand waar hij nu is :(dit is wel geen werk van hem) (hij maakte ook films (onder andere 'Walden' met muziek van de Frank en lyrics van onder andere mezelf) zie link om één van mijn blogs (dichter bij de ziel,, skynetblogs googelen)                                                                        

-Voor  het jaar 859 heel progressief, inmiddels is humaan filosoferen een veiliger route om aan zingeving te doen zonder in oorlog en uitsluitend wiskundig filosoferen komen vast te zitten----         google blogfilosoof skynetblogs                                                                            

-Je moet eens wat gaan studeren, US-Eu steunde tot en met extreemrechtse zotten die Stefan Bandera, oud nazi collabo nog vereerden om een legitiem gekozen president weg te stemmen, ze schoten op tegenbetogers en al ....uiteindelijk kwamen die zotten mee in 't nieuwe parlement te zitten van dieeh premier 'Arznic' en verboden de 12 man van de KP in Oekraine zelf.  Merendeel van de mensen in de Krim zijn gewoon Russischtalig zoals ook in 't Oosten...en de tweede taal Russisch werd gewoon afgeschaft als tweede taal. De zoon van de vice president van de US kreeg de CEO post in één vd grootste bedrijven in Ukraine.  Het is gewoon een geld en invloedspel...en wat deden onze politiekers ? Rusland boycotten om US te plezieren ! Onze boeren bleven letterlijk zitten met de peren. En de mensen in de Krim hebben nu een veel beter pensioen en zijn content.  Ik ga het Russisch regime niet romantiseren, maar facts zijn feiten ! tot daar deze discussie, wordt het een beetje beu de fouten van onze grote media recht te zetten

-Met respect voor jullie en anderen binnen links hun inzet, maar binnen het huidige democratische systeem van in de tijd van het oude Griekenland ? We hebben iets aangepaster nodig. Eerst een programma voorleggen te stemming, dan de dirigenten, internationale eisen om militaire productie te ontmantelen, taks systemen eenvoudig te maken en rechtvaardig, lonen die mekaar niet beconcurreren, speculatie afschaffen, goedkoop wonen enz...het is dat of de afschaffing van de loonarbeid en de handel, gewoon produceren en verdelen met een internationale munt als ruilmiddel gewoon http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

-Activisme volstaat niet, een aan de tijd aangepast globaal alternatief, de eigen innerlijke communicatie op punt zetten, ook met politiek bezig zijn inderdaad, dan is er ruimte voor een spirituele visie en een filosofisch alternatief http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

veiligheid waarborgen?????????de NATO IMPORTEERT ONVEILIGHEID MET AL DE OORLOGEN DIE HET START !

-Zal je het boek 'de super samenwerker' van nog een Kempenzoon Dirk Van Duppen (en Johan Hoebeke) eens meebrengen, over wetenschappelijke -sociale bewijzen dat in feite de mens grossomodo niet is wat de rechtse politiek ons wil aanpraten (trop ego),niet dat ik die bewijzen daarvoor nodig heb en de zaak wil romantiseren nee-----je houdt wel van een beetje dergelijke lectuur denk ik

-Wapenstilstand ? Oorlog ? Alternatieven ?Tientallen gedichten, theatermonologen, honderden columns en tientallen essays schreef ik er over, alternatieve programma's ook (zie blogs) Wapen Stilstand is niet genoeg, internationale reconversie, en lees zelf maar en google de blogfilosoof en zo meer, want EPO vindt dat er maar een beperkt publiek voor is; wat ik trouwens ook al heb vastgesteld, binnen afzienbare tijd zal men deze tijd veroordelen omdat we de top van onze bestuur piramiden toelieten van het Midden Oosten in puin te leggen en niet doorhadden dat burgerlijke verkiezingen vooral gebruikt worden om de geldspeculanten aan de macht te houden. http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be layout recently adapted

Het fascisme van het grote geld is erger dan het verwerpelijke racisme eigenlijk, via het burgerlijke democratische systeem slaagt het er in van miljoenen vluchtelingen Europa in te jagen om een nieuwe kloof links-rechts te maken in de hoofden van de mensen...en zo meer rechtse regeringen te hebben. Met medewerking van de rijke Arabische Staten. we hebben een ander verkiezing systeem nodig, want ze doen met ons wat ze willen voor de moment, al komen we nog honderd keer op straat...iedereen alle dagen trager werker zou zelfs beter zijn dan staken...de aarde is die homo sapiens bovendien dik moe; recent herwerkt http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be join-

 

-what if we changed the way elections are organised ? first an international vote , yes or no to a global program with some main urgent solutions, then a telematic vote on the leaders of each project ? Make your own vote-blog  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

-Looking at it from Belgium, where 95% of the people vote (it's an obligation but lately no punishments) we over here wonder how only a small number of people can decide to nominate someone with for exemple too much military power. It is a great contradiction, the majority of people in for example the United States in fact don’t vote or in fact prefer progressive left candidates, but because of the election system so far they don't get elected. Since the majority in fact don’ vote and the minority in fact votes for those who always make war, so why not propose another election system, develop software, let the people say yes or no, starting in the community where socialists or green party members have support....the kind of devastating foreign policy of the US must be stopped as well as the fact that socially the US social security system is outdated. So ignore the once currently in power we say,  ....elections promoted on the social media with the support of progressive leftist parties, or left wingers in social democratic parties.  So continue your policies , no problem, but at the same time take advantage of the telematic inventions !     We are sure especially the younger generations will demand telematic elections one day ! http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be has more explanation I have an old voting blog as well, should make a new one, http://bloggen.be/conscience2008

 

Octaaf Coeckelberghs   Filosofisch Verzet

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Diegenen die de film 'I Daniel Blake' van Ken Loach gezien hebben zullen het met mij eens zijn dat het eisen van een referendum voor een goeie internationale en vereenvoudigde sociale zekerheid door internationaal links een absolute noodzaak wordt, we zitten in economische oorlogen waarin we tegen mekaar uitgespeeld worden ! (sectoren en lagen van de bevolking onderling, streken en landen anderzijds)

 

https://plus.google.com/+SocialistpartyniNet       info@socialistpartyni.net

-als hij het meent, laat hopelijk de US eindelijk het Midden Oosten met rust ! Wat hij voor de wereld van de arbeid zal betekenen ? Een tRAMP waarschijnlijk, ? in hoeverre is de aangerichte oorlogschaos nog te herstellen binnen het systeem dat mede door oorlog bestellingen overleefd ? De EU commissaris commerçanten willen nog meer een eigen regel, terwijl de NATO verlaten -taal eerder bedoeld is om meer militair materiaal te kopen. It stinks.

-voorspelling : de gevechten tusen voor-en tegenstanders van Erdogan in België gaan uitdraaien in het voordeel van een verrechtsing van de samenleving en daarom extra uitvergroot worden door de grote media, waarna een hele hoop palaver volgt, NIET over goed onderwijs, gezondheidszorg, matige prijzen voor energie, telematica, transport  enz... 

-http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be     wou gewoon even reageren op het artikel 'wetenschappers bewijzen onsterfelijkheid, zie daarvoor http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be en het kortverhaal 'er was dus toch leven na de dood' Nederlandstalige versie , filosofische achtergrond http://deblogfilosoof.skynetblogs.be  theoretische achtergronden    maar ik vind het artikel niet meer terug nu ik geregistreerd ben             de blogfilosoof

-ik dacht ik lees dit even, maar je moet je dan weer registreren en voor je het weet heb je een abonnement op 'de tijd 'of zo (financieel orgaan van de Beurs)... burgerparticipatie...hopelijk niet over de kleur van zwarte Piet, maar over het recht om nee te zeggen tegen militaire productie en oorlog en ja voor een degelijke simpele sociale zekerheid en recht op werk en een eerlijk belastingsysteem

-ben graag een gewone ziel in feite; laatst hoorde ik op Klara radio een zeer geleerd iemand vertellen over een boek dat hij naar aanleiding van de Russische revolutie verjaardag volgend jaar geschreven had....deze als zeer deskundig voorgestelde mens was van mening dat de Tsaar beter aangebleven had, want oh wee wat een ellende die revolutie voortgebracht had (zeker als je weet dat de bourgeoisie in het Westen veertien legers stuurde van andere landen om de revolutie te bestrijden, wat uiteindelijk tot burgeroorlog leidde en zo meer...ze doen het nog altijd)Na een halfuur , goed wetende waarom en hoe alles in mekaar zat op dat vlak, laat je een diepe zucht van in de file ergens en one pities humanity soms wel ! maar we gaan door (op het elan van de Supersamenwerker Dirk Van Dirk Van Duppen Johan Hoebeke ; veel interessante dingen in, volledig niet, maar dat weten gewone zielen ook, er zijn dingen die niet meer te verwoorden zijn.////ik denk dat de bourgeoisie nu al bezig is de herdenking te boycotten

-na heel veel te hebben geleefd, ervaren, geschreven, geprobeerd, nagestreefd werd ik zo net wakker met de gedachte: "Het bestaan.  Het bestaan is niet niks.  Laat ons het proberen licht en dragelijk te maken.  Begin met aanraking en inzicht." Heel veel mensen ontmoet de laatste paar dagen op een tentoonstelling en een begrafenis, van velen veel kleine en grote, allemaal heel belangrijke dingen geleerd. Ze hoeven niet noodzakelijk bij mijn vroegere archieven...ze beleven en herinneren en de bijblijvende muze voor de volgende ontmoetingen, lijken me belangrijker.  Bovendien is het academische deel van mij aan vakantie toe, dus ik verschiet me hier een aap bij de ontdekking dat ik in deze groep ben opgenomen en nu één van de vele beheerders blijk te zijn...what can I add ? Said it all, no hard feelings if being dumped in a few weeks.  Ik ga hier alvast geen burgerljke politiekers posten (groep ‘open argument ) http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

-ze worden helemaal gek in 't Europees Parlement, RT tv bijna verboden in Europa, ?Die geven al eens een andere kijk dan 95percent van de info op internationaal gebied : heel erg, heel erg en dan maar klagen over al die oorlogen waar ook een 304 stemmen tegenover 108 ongeveer voor was (maar in de nationale parlementen dan---soms nog meer), niet Rusland is deze oorlogen begonnen, vuurtjestook kwam altijd uit 't Westen en sommige Arabische landen, je moet eens horen wat daar allemaal door heren met 7000uro de maand aan gevaarlijke onzin uitgekraamd wordt in 't dat Europees Parlement.....zal niet blijven duren, zelfs onder rechts begint met al te snappen dat die anti-Rusland houding onzin is...(of is he tmaar een truukje om aan de macht te komen zoals den Trump of later de FN Le Pen of Fillion in Frankrijk ? Wait and see, never trust imperialism !

-knap artikel, toch even opmerken: 'nationaal socialisme', die term wordt te pas en onpas gebruikt en in deze context misbruikt : wat in hemelsnaam was er socialistisch aan een systeem dat gratis werkkrachten leverde aan de grote Duitse privégroepen...het woord werd in  Duitsland ingevoerd destijds omdat de SPD en KP enorm populair waren in Duitsland, met 33% haalde de NSDAP maar weinig meer dan die partijen die stom genoeg geen coalitie aangingen

-"Een politieke partij moet de beleidsverantwoordelijken aanspreken en een programma en organisatie aanbieden aan diegenen die tekort gedaan wordt (en zich willen organiseren)"

-een hele heisa om schuldigen voor het voorkomen van de bomaanslag in Zaventem te vinden...CdA-Openvld-NVA keuren al jaren de buitenlandpolitiek van de US goed, door deelname ook aan bombardementen zoals tegen het voorheen vredige Libië...Zwitserland, IJsland...doen daar niet aan mee.  Nog geen aanslagen daar. Nog zand nodig ?

-Sarco-cerceuil politiek , burgerlijke democratie weer op gevaarlijk pad http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be      en waarom steunt de massa niet massaal JL Jean-Luc Mélenchon  dat is de culturele, filosofische en politieke vraag die moet worden gesteld.

_laat ons zeggen "why Socrates hated BOURGEOIS DEMOCRACY http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be   't zou me allemaal niet zo kunnen schelen ware het niet dat al die oorlogen daardoor kunnen beginnen, jongeren massaal zonder werk zitten in bepaalde regio's en er geen tijd genoeg is wegens het kapitalistische levensritme om dingen te doen die met het wezen zelf van het leven te maken hebben....alleen nuttige dingen maken, meer collectieve voorzieningen, ecologisch produceren en sociaal verdelen

-laat duidelijk zijn, boodschap van deze post is : mensen krijgen geen politiek opvoeding, daar knelt de schoen, ...iedereen mag stemmen, geen probleem, maar waarom niet eerst het programma stemmen en dan de dirigenten ? wat heb jij te zeggen over het al of niet opstarten van die dwaze deelnames aan de oorlogen van pakweg deze eeuw alleen al ? niks...terwijl dat telematisch mogelijk zou zijn

-eerst een programma, dan de dirigenten, je kan dat onder referendumvorm en opleggen aan de partijen of in een later stadium, want die gaan niet meewillen... in een tweede ronde de dirigenten aanduiden op projectlijsten ipv partijlijsten, (projectlijsten : wonen, werk, energie, telecom...zie blog) --voorlopig heeft dit geen kans, we posten er over enz...maar mensen niet virtueel rond de tafel krijgen, deed al pogingen, zijn 'we' nog niet aan toe----

Aanvulling  ter opzoeking :

Dichterlijke sferen en beelden :

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be/  rangschikking per categorie, soort, aard van gedichten

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/ beeld en woord Octaaf

http://fotofilosofie.skynetblogs.be/ de blog samen met Thea S 

https://www.facebook.com/815199681944858/photos/a.8152003...  de facebookpagina, niet de blg

http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/

Kortverhalen :

http://lovinglifeanart.blogspot.be/ 

http://deblogfilosooftheblogphilosopher.skynetblogs.be deel 4

Liefde en vriendschap

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

http://achjadeliefde.skynetblogs.be

Bijzondere energie

http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be/

Sociaal-Politiek-Economisch

http://filosofischverzet.skynetblogs.be http://blogverzet.skynetblogs.be vervolg in 't Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be......... 

http://voortijdigtestament.blogspot.be/   programma filosofisch verzet http://bloggen.be/philosophicalresistance/ unther construction see http://voortijdigtestament.blogspot.be/ and http://bloggen.be/conscience2008/ voteblog

http://blogfilosoof.skynetblogs.be/ hoofdblog naast http://filosofischverzet.skynetblogs.be

Voor de spiritueel zoekende mens, vertrekkend van vroeger tijden tot nu

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

Voor filosofen

http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  

Voor liefhebbers van autobiografie en kunst http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be

http://blogfilosoof.skynetblogs.be    http://blogkunstenaar.skynetblogs.be

 

Voor anderstaligen, zie onder meer : http://talespoemsessays.blogspot.be http://bloctaafblogartist.webs.com   http://closertothesoul.blogspot.com  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be......... 

Overkoepelend http://blogfilosoof.skynetblogs.be 

 http://blogfilosoof.skynetblogs.be  (recentste versies bijna zonder taalfouten, bewijs dat ik wel degelijk de auteur ben van deze 1418pagina's A4's) ook de actueelste blog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be bevat een minimum aan typ, vertaal -of spelfouten)

-klik op de oorspronkelijke bloglinken  die hier bijna allen samenkomen zelf om de oorspronkelijke versie met foto's en video's en layout te hebben (ook groter lettertype)

-click on the names of the original links of the blogs that come together here to obtain the version with fotos and videos and original layout (and greater lettertype)

 

overkoepelende blog voor 24tal blogs/

blogroman ‘het voortijdig testament’ /

56 filosofische essays : zin & wereldbeeld

          http://filosofischverzet.skynetblogs.be   

 hoofdblog uitleg wereldleed              400 columns

vervolg filosofisch verzet in Engels : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

stemblog programma & projektverkiezingen http://bloggen.be/conscience2008

http://snarenenwoorden.skynetblogs.be gedichten

http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be

artikels & linken voor spirituele zoekers

http://fotofilosofie.skynetblogs.be

woord Octaaf en beeld Thea

http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be

artikels & linken rond gevoelens

http://bloctaafblogartist.webs.com main translations

http://talespoemsessays.blogspot.be artblog based on writings

http://closertothesoul.blogspot.be               

http://closertothespirits.blogspot.be           

http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be......         

http://7internationalblogs.skynetblogs.be

https://plus.google.com/+philosophicalresistanceblogfilos... 

or google blogfilosoof philosophicalresistance

totaalwerk op wikimedia : https://commons.wikimedia.org/wiki/Octaaf_coeckelberghs..... 

http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be     Program Filosofisch Verzet in English

overkoepelende blog 'blogfilosoof'

http://blogfilosoof.skynetblogs.be  continuation on http://hetvoortijdigtestament.skynetbogs.be 

het nieuwe schrijven (vervolg op het Voortijdig Testament) deze blog dus

oco het voortijdig testament , de blogs, story of, l’histoire de, die Geschichte vom, ontstaansgeschiedenis 'the premature testament'

 http://blogfilosoof.skynetblogs.be panorama-blog--overkoepelende blog in sommige blogs komen schrijfsels uit andere blogs terug, sommige zijn vertalingen http://users.skynet.be/octo/index.html oldest blog after http://www.geocities.Athens/Olympus998 SOCIO http://filosofischverzet.skynetblogs.be/   about 200.OOO visits from 2006-2016 last 5 years worked less with it due to facebook  http//filosofischverzet2.skynetblogs.be  friends, hosts, gastauteurs ook en vrienden en hun artistiek werk http://blogverzet.skynetblogs.be hosts,me,  vooral gastauteurs socio politiek http://bloggen.be/conscience2008 referendumblog http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  facebook : Octaaf Coeckelberghs  Octo Filo Verzet (mainly French Posts)  Philosophical Resistance  English -- Fotofilosofie (with Thea S) http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be  newest socio-politico blog

SOUL http://deblogfilosofen.skynetblogs.be/ filosofische essays rond wetenschap en spiritualiteit, limited visitors http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be   zieletoestanden, spiritueel-scientific interpretation of ‘religion’, pretty well visited http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  en linken http://achjadeliefde.skynetblogs.be   visions on the role of instinct, emotion,love http://closertothespirit.blogspot.be psychological analyses and so http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be   special energies

ARTS http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/http://deblogkunstenaar.skynetblogs.be/  http://noemgodgewoonhetleven.skynetblogs.be/ 3 blogs with mainly own films, PHOTOS (like every blog) to illustrate own poetry and short stories  main poetry blog :  http://snarenenwoorden.skynetblogs.be  other alike blogs  :http://octosfilopoeziepaginas.skynetblogs.be/  http://blogkunsten.skynetblogs.be/ stories and so  artblog photo-words –‘diepzinnig letterzetten’---      :   http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be        Facebook   poetry on music thanks to Frank L. and a Kido Sjorre Medium Havare Film :   https://archive.org/details/Mediumhavare2010Walden http://closertothesoul.blogspot.com   old story and so http://talespoemsessays.blogspot.be artblog with los of wisdom       http://bloctaafblogartist.webs.com/ main English texts http://lovinglifeanart.blogspot.be  schetsen,stories,oldest blog in this branche filosofisch verzet and philosophical

eind 2016

 

For your inspiration   Problems and what to do about them

Divide and Rule-40 modern bourgeois concepts

Say “everyone is equal”, act otherwise

Give some workers early pension, others not

Pay allowances according to degrees

Divide people in too the language they speak

Let private shareholders run public services

Broadcast parties that support the division game

Subside religions that keep people away from spirituality

Organize elections : first the politicians, then the program

Divide people by organizing unjust taxes

Keep social security overcomplex

Show horror images and do not explain the truth

Get a lot of immigrants in too the country to divide people

Don’t support cheap rents or social house building

Translate being liberal in too the law of the richest groups

Don’t give the impression that decent laws could better the world

Don’t let the 99% get the idea that they could take power by telematics

…or by organizing elections on an international program themselves

…and then choose the conductors

Surround yourself with people with connections to the bourgeoisie

Make sure a lot of people stay poor

Pay workers very different according to country and sector

Speculate with wages, prices, resources

Regroup and then make price monopolies

Report a lot on right wing manifestations, give the impression they were many

Control the bourgeois journalists and don’t talk about alternative media

Try to blame progressive regimes for a lot

Create a feeling of insecurity

Don’t care about the rights of animals

Give pharma industry and others benefits and save bankers

Don’t let farmers just be farmers producing healthy things

Control the kind of history that is being thought

Support the entertainment industry and culture that keeps uncritical

Use terrorist groups for the purposes of imperialism

Don’t let ethics bother you, (embryos cannot take revenge?)

Let capitalism put it’ s greedy hands on health insurance and other stuff

Find ways in convincing people that paying 5% for a loan is normal…

And O % as a rent for placing your money is not

Make sure that people believe to have is more important than to be…

And keep them working like fools, producing a lot of silly products

Moral of this story :

don’t be jealous of what your working class members gained,

the purpose their intention is to keep us divided

 

 

-what if we changed the way elections are organised ? first an international vote , yes or no to a global program with some main urgent solutions, then a telematic vote on the leaders of each project ? Make your own vote-blog  http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

-Looking at it from Belgium, where 95% of the people vote (it's an obligation but lately no punishments) we over here wonder how only a small number of people can decide to nominate someone with for exemple too much military power. It is a great contradiction, the majority of people in for example the United States in fact don’t vote or in fact prefer progressive left candidates, but because of the election system so far they don't get elected. Since the majority in fact don’ vote and the minority in fact votes for those who always make war, so why not propose another election system, develop software, let the people say yes or no, starting in the community where socialists or green party members have support....the kind of devastating foreign policy of the US must be stopped as well as the fact that socially the US social security system is outdated. So ignore the once currently in power we say,  ....elections promoted on the social media with the support of progressive leftist parties, or left wingers in social democratic parties.  So continue your policies , no problem, but at the same time take advantage of the telematic inventions !     We are sure especially the younger generations will demand telematic elections one day ! http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be has more explanation I have an old voting blog as well, should make a new one, http://bloggen.be/conscience2008

 

Octaaf Coeckelberghs   Filosofisch Verzet

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Diegenen die de film 'I Daniel Blake' van Ken Loach gezien hebben zullen het met mij eens zijn dat het eisen van een referendum voor een goeie internationale en vereenvoudigde sociale zekerheid door internationaal links een absolute noodzaak wordt, we zitten in economische oorlogen waarin we tegen mekaar uitgespeeld worden ! (sectoren en lagen van de bevolking onderling, streken en landen anderzijds)

 

https://plus.google.com/+SocialistpartyniNet       info@socialistpartyni.net

-als hij het meent, laat hopelijk de US eindelijk het Midden Oosten met rust ! Wat hij voor de wereld van de arbeid zal betekenen ? Een tRAMP waarschijnlijk, ? in hoeverre is de aangerichte oorlogschaos nog te herstellen binnen het systeem dat mede door oorlog bestellingen overleefd ? De EU commissaris commerçanten willen nog meer een eigen regel, terwijl de NATO verlaten -taal eerder bedoeld is om meer militair materiaal te kopen. It stinks.

-voorspelling : de gevechten tusen voor-en tegenstanders van Erdogan in België gaan uitdraaien in het voordeel van een verrechtsing van de samenleving en daarom extra uitvergroot worden door de grote media, waarna een hele hoop palaver volgt, NIET over goed onderwijs, gezondheidszorg, matige prijzen voor energie, telematica, transport  enz... 

-http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be     wou gewoon even reageren op het artikel 'wetenschappers bewijzen onsterfelijkheid, zie daarvoor http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be en het kortverhaal 'er was dus toch leven na de dood' Nederlandstalige versie , filosofische achtergrond http://deblogfilosoof.skynetblogs.be  theoretische achtergronden    maar ik vind het artikel niet meer terug nu ik geregistreerd ben             de blogfilosoof

-ik dacht ik lees dit even, maar je moet je dan weer registreren en voor je het weet heb je een abonnement op 'de tijd 'of zo (financieel orgaan van de Beurs)... burgerparticipatie...hopelijk niet over de kleur van zwarte Piet, maar over het recht om nee te zeggen tegen militaire productie en oorlog en ja voor een degelijke simpele sociale zekerheid en recht op werk en een eerlijk belastingsysteem

-ben graag een gewone ziel in feite; laatst hoorde ik op Klara radio een zeer geleerd iemand vertellen over een boek dat hij naar aanleiding van de Russische revolutie verjaardag volgend jaar geschreven had....deze als zeer deskundig voorgestelde mens was van mening dat de Tsaar beter aangebleven had, want oh wee wat een ellende die revolutie voortgebracht had (zeker als je weet dat de bourgeoisie in het Westen veertien legers stuurde van andere landen om de revolutie te bestrijden, wat uiteindelijk tot burgeroorlog leidde en zo meer...ze doen het nog altijd)Na een halfuur , goed wetende waarom en hoe alles in mekaar zat op dat vlak, laat je een diepe zucht van in de file ergens en one pities humanity soms wel ! maar we gaan door (op het elan van de Supersamenwerker Dirk Van Dirk Van Duppen Johan Hoebeke ; veel interessante dingen in, volledig niet, maar dat weten gewone zielen ook, er zijn dingen die niet meer te verwoorden zijn.////ik denk dat de bourgeoisie nu al bezig is de herdenking te boycotten

-na heel veel te hebben geleefd, ervaren, geschreven, geprobeerd, nagestreefd werd ik zo net wakker met de gedachte: "Het bestaan.  Het bestaan is niet niks.  Laat ons het proberen licht en dragelijk te maken.  Begin met aanraking en inzicht." Heel veel mensen ontmoet de laatste paar dagen op een tentoonstelling en een begrafenis, van velen veel kleine en grote, allemaal heel belangrijke dingen geleerd. Ze hoeven niet noodzakelijk bij mijn vroegere archieven...ze beleven en herinneren en de bijblijvende muze voor de volgende ontmoetingen, lijken me belangrijker.  Bovendien is het academische deel van mij aan vakantie toe, dus ik verschiet me hier een aap bij de ontdekking dat ik in deze groep ben opgenomen en nu één van de vele beheerders blijk te zijn...what can I add ? Said it all, no hard feelings if being dumped in a few weeks.  Ik ga hier alvast geen burgerljke politiekers posten (groep ‘open argument ) http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

-ze worden helemaal gek in 't Europees Parlement, RT tv bijna verboden in Europa, ?Die geven al eens een andere kijk dan 95percent van de info op internationaal gebied : heel erg, heel erg en dan maar klagen over al die oorlogen waar ook een 304 stemmen tegenover 108 ongeveer voor was (maar in de nationale parlementen dan---soms nog meer), niet Rusland is deze oorlogen begonnen, vuurtjestook kwam altijd uit 't Westen en sommige Arabische landen, je moet eens horen wat daar allemaal door heren met 7000uro de maand aan gevaarlijke onzin uitgekraamd wordt in 't dat Europees Parlement.....zal niet blijven duren, zelfs onder rechts begint met al te snappen dat die anti-Rusland houding onzin is...(of is he tmaar een truukje om aan de macht te komen zoals den Trump of later de FN Le Pen of Fillion in Frankrijk ? Wait and see, never trust imperialism !

-knap artikel, toch even opmerken: 'nationaal socialisme', die term wordt te pas en onpas gebruikt en in deze context misbruikt : wat in hemelsnaam was er socialistisch aan een systeem dat gratis werkkrachten leverde aan de grote Duitse privégroepen...het woord werd in  Duitsland ingevoerd destijds omdat de SPD en KP enorm populair waren in Duitsland, met 33% haalde de NSDAP maar weinig meer dan die partijen die stom genoeg geen coalitie aangingen

-"Een politieke partij moet de beleidsverantwoordelijken aanspreken en een programma en organisatie aanbieden aan diegenen die tekort gedaan wordt (en zich willen organiseren)"

-een hele heisa om schuldigen voor het voorkomen van de bomaanslag in Zaventem te vinden...CdA-Openvld-NVA keuren al jaren de buitenlandpolitiek van de US goed, door deelname ook aan bombardementen zoals tegen het voorheen vredige Libië...Zwitserland, IJsland...doen daar niet aan mee.  Nog geen aanslagen daar. Nog zand nodig ?

-Sarco-cerceuil politiek , burgerlijke democratie weer op gevaarlijk pad http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be      en waarom steunt de massa niet massaal JL Jean-Luc Mélenchon  dat is de culturele, filosofische en politieke vraag die moet worden gesteld.

_laat ons zeggen "why Socrates hated BOURGEOIS DEMOCRACY http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be   't zou me allemaal niet zo kunnen schelen ware het niet dat al die oorlogen daardoor kunnen beginnen, jongeren massaal zonder werk zitten in bepaalde regio's en er geen tijd genoeg is wegens het kapitalistische levensritme om dingen te doen die met het wezen zelf van het leven te maken hebben....alleen nuttige dingen maken, meer collectieve voorzieningen, ecologisch produceren en sociaal verdelen

-laat duidelijk zijn, boodschap van deze post is : mensen krijgen geen politiek opvoeding, daar knelt de schoen, ...iedereen mag stemmen, geen probleem, maar waarom niet eerst het programma stemmen en dan de dirigenten ? wat heb jij te zeggen over het al of niet opstarten van die dwaze deelnames aan de oorlogen van pakweg deze eeuw alleen al ? niks...terwijl dat telematisch mogelijk zou zijn

-eerst een programma, dan de dirigenten, je kan dat onder referendumvorm en opleggen aan de partijen of in een later stadium, want die gaan niet meewillen... in een tweede ronde de dirigenten aanduiden op projectlijsten ipv partijlijsten, (projectlijsten : wonen, werk, energie, telecom...zie blog) --voorlopig heeft dit geen kans, we posten er over enz...maar mensen niet virtueel rond de tafel krijgen, deed al pogingen, zijn 'we' nog niet aan toe----

-iedereen die vrede op aarde wil dezer dagen, best ook een cursus buitenlandse politiek volgen zodat er bij de volgende verkiezingen kan gestemd worden op partijen die niet aan militaire avonturen meedoen, zingen en wensen is niet genoeg; deze eeuw, nog zo jong en al zo vol van verkeerde beslissingen van ministers van buitenlandse zaken....'een veilig 2017' lees ik langs de Vlaamse wegen...ga dan niet te raden bij sommige aan de US 'denk-TANKEN- van aan de oorlogsindustrie verbonden politiekers zou ik zeggen, stuur geen bommenwerpers naar Libië en zo, dan zijn we zo veilig als de Zwitsers, moeien hun nergens, kennen geen terreuraanslagen.

-Hierbij het programma dat ik wens te verdedigen, als het binnen jullie acties past, mag je het gerust gebruiken of wil er wel over gedachten van wisselen, lid van de leiding is meer iets wat voor actieve leden zou moeten zijn denk ik ////////////////////////meer uitleg : http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be     octaaf coeckelberghs kapellekensweg 84 3391 Meensel-Kiezegem lid pvda&oxfam&intal

Blogfilosoof  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  

 

 

-zolang bij alle strijdende partijen economische belangen primeren zal er oorlogsrotzooi, gebaseerd op florerende wapenproductie blijven bestaan en via de klassieke burgerlijke democratie heeft de gewone man, werknemer, inkomenstrekker, ondernemer daar nog steeds weinig of niks aan te zeggen, de partijen van het apparaat van de 1% leiden de dodelijke dans via de opgedrongen deelname aan hun grondstoffenoorlogen om strategische posities---"philosophical resistance octaaf

-moest het bijna zo ver komen, alleen massaal internationaal tegen oorlogsdreiging werk neerleggen...niet zoals vorige keer tegen de invasies in Irak en Afghanistan, twee weekends internationale betogingen hebben niet geholpen.....beter is dat echt links internationaal blijft groeien natuurlijk....als dat allemaal niet helpt, zelf alternatieven uitdragen, socialistische raden in de grote fabreieken en bedrijven, andere vorm van verkiezingen promoten, eerst eht programma verkiezen, dan de dirigenten

-voor de slachtoffers van Berlijn.  is die vluchtelingenstroom geen perfect middel om hier in Europa zoveel mogelijk regeringen te verrechtsen; een afspraakje tussen een paar rijke Arabische landen die  hun godsdienstgenoten in oorlogen sleurden en ze als vluchteling niet opnamen, een akkoordje tussen de geheime diensten van de US en andere grootmachten en Turkije omdat we naar hun pijpen zouden blijven dansen ?

-hoe meer verarming, hoe meer het productie- en koopwarensysteem in crisis komt, hoe dichter de 'concurrenten' niet alleen via economische oorlog maar het verlengstuk ervan, de militaire poot reageren ...zeker als er hier en daar het werkvolk in opstand mee kan van hun eigen eisen afgeleid worden kan

 

Voor wie nu nog niet, …na mijn selectie van 1418 A4 bladzijden doorheeft dat het leven de moeite is en ons van alles wil zeggen   : google de blogfilosoof skynetblogs en lees dan hier verder                                  Wereldgenoten,

 

-zolang bij alle strijdende partijen economische belangen primeren zal er oorlogsrotzooi, gebaseerd op florerende wapenproductie blijven bestaan en via de klassieke burgerlijke democratie heeft de gewone man, werknemer, inkomenstrekker, ondernemer daar nog steeds weinig of niks aan te zeggen, de partijen van het apparaat van de 1% leiden de dodelijke dans via de opgedrongen deelname aan hun grondstoffenoorlogen om strategische posities---"philosophical resistance octaaf

-moest het bijna zo ver komen, alleen massaal internationaal tegen oorlogsdreiging werk neerleggen...niet zoals vorige keer tegen de invasies in Irak en Afghanistan, twee weekends internationale betogingen hebben niet geholpen.....beter is dat echt links internationaal blijft groeien natuurlijk....als dat allemaal niet helpt, zelf alternatieven uitdragen, socialistische raden in de grote fabreieken en bedrijven, andere vorm van verkiezingen promoten, eerst eht programma verkiezen, dan de dirigenten

Wereldgenoten,

Mijn werk bestaat uit vijf delen en behelst iedere vorm van literatuur, zoals het deel 'filosofisch verzet' voornamelijk columns tussen 2006 en 2010 geschreven voor de dagelijkse hoofdpagina van Skynetblogs. Er zitten ook een aantal essays tussen over wat er met onze democratie internationaal aan de hand is tussen , en vooruitkijkend enkele denkoefeningen rond het democratisch gebruik van de telematica naar de toekomst toe.  Dat deel dus, Filosofisch Verzet, 370 A4 pagina’s, is ook een getuigenis van hoe de grote media de dagdagelijkse gebeurtenissen internationaal heeft gemanipuleerd en een ervaringsverslag van mijn jaren werking in de Telecomsector, tegen de privatiseringsrage destijds. Nog altijd zijn dezelfde mechanismen om bewustwording tegen te gaan werkzaam. Nog steeds heeft de meerderheid van de bevolking niks te zeggen over deelname aan oorlogen, militaire reconversie, eenvormige, eenvoudige en internationale sociale statuten en gestandaardiseerde eenvoudige taxatiesystemen.

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be met actueel werk en archieven, is raadpleegbaar via de internet linken van mijn blogs (een deel ook in het Engels vertaald), niet alleen sociale analyses maar ook vooral artikels en essays rond zingeving van het leven; niet van uit een godsdienstige maar van uit een filosofisch-wetenschappelijke benadering, die ruimte laat voor de geestelijke en psychologische noden van de mens, vertaald in alle literaire stijlen met eigen foto en videowerk. Na 2010 heb ik het schrijven van columns aan anderen overgelaten en nu verspreid ik naast eigen korte commentaren via Facebook en Philosophical Resistance (Google pagina) een aantal progressieve auteurs, werkzaam rond de chaos van de huidige wereldpolitiek en alternatieven ook, naast diegenen ter linkerzijde van klassiek links ook mijn toekomstgerichte  alternatief http://philosophicalresistance4.skynetblogs.be

Het totaalwerk geeft een globaal overzicht, met linken naar de gedichten en 56 filosofische essays, sociaal psychologische inzichten in theorie en praktijk en een drietal theatermonologen rond een linkse kijk op schepping en het psychologische en sociale leven van de mens, een kijk die de weerstanden van mensen die soms door de Godsdienst van het sociaal progressieve denken afgehouden worden, doorbreken wil . Religie, 'van relier', ‘verbinden’, is veel breder dan filosofieën die op een Godsbeeld steunen. Wat de termen 'atheïsme' en 'theïsme' overbodig maakt eigenlijk. Tot daar een schets van mijn alle domeinen van het mens zijn omvattend literair, maar vooral sociaal en menselijk project.                   Ook raadpleegbaar via een andere overkoepelende blog met andere lay-out, die ook naar de 24 andere bloggen leidt. http://blogfilosoof.skynetblogs.be              

De verzamelblog http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be  1148 pagina’s, bijna alles voor mensen met interesse in filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse & cultuur & eigen bloglinken daarnaar met honderden eigen columns, artikels, essays en honderden linken, foto's, film...,kunsten en reisverslagen, tips, annonces, sociale strijd, actuele toestanden in de wereld, vanuit een filosofische hoek.                    Als blogfilosoof op sociale media brengt ‘Filosofisch Verzet’ het verslag van  een meer dan vier decennia lange speurtocht via artikels, proza, poëzie, essays, pamfletten, citaat boeken-en filmtips, voornamelijk over hoe een planeet één natie  kan worden.  Over hoe filosoferen ook persoonlijke emotionele en spirituele zingeving wordt. Over hoe ‘graag leven’ meer mogelijk wordt. 

De sinds enkele jaren haar omgeving met kunstfotografie verblijdende fotografe Thea Swinkels vond een deel van haar inspiratie voor haar werk van de paar laatste jaar in citaten uit het bovengenoemde werk van Octaaf Coeckelberghs.       Tot op heden stelden ze op een paar plaatsen tentoon, alsook bereiken ze via de sociale media en al reizend een ruim publiek.  Onder andere op Facebook Fotofilosofie  kan U hun tot op heden tachtigtalwerken bekijken.  Een 28tal is op spandoek afgedrukt.  Geniet ook van de tentoonstellingen.  Filosofeer er over !

 

totaalwerk blogfilosoof :

 

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

vervolg in Nederlands    http://diepzinnigletterzetten.skynetblogs.be 

 

continuation in English  http://7internationalblogs.skynetblogs.be /

but the newest on : http://filoview-art.skynetblogs.be/

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

 

http://hetvoortijdigtestament