27-07-14

artikel plus gesprokkelde sociale media reacties fil.verzet

WP_20140501_11_55_59_Smart.jpg

-Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

Gids voor conservatieve beleidsmakers :

Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

Hef taxen op een heel elitaire manier.

Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

octo

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. indien de berichtgeving de laatste decennia meer focuste op materiaal zoals in dit artikel en indien de meerderheid van de mensen verdomme eens wat meer moeite deden om het te lezen en te kiezen voor partijen met een buitenlandse politiek d...ie tegen dat soort toestanden ingaat, zouden de tv zenders die ook weinig dergelijk graafwerk doen nu niet moeten geld inzamelen voor de zoveelste hopeloze oorlog en zijn slachtoffers----heb trouwens de indruk dat men nog meer oorlog voorbereid via de oude vertrouwde alibi's...koop alvast weer een paard tegen de volgende oliecrisisMeer weergeven

 2. "Geachte 1 van de 7 van Mons,président de la musée du fort de Breendonk. Je suis d'origine d'un village fort frappé par la guerre. Dans ce village 75 gens ont été pris après le liquidation d'un collaborant flamant et transporté en Allemagne. Seulement 5 sont revenu. Dans mon temps libre j'étudie pourqoi de nos jours il existent dans le monde de 2003 même beaucoup plus de villages que la notre à 1944...j'écris des essays, poèmes,proze là dessu et de temps à temps j'en discute avec d'autres interesés. Les textes sont surtout en neerlandais et quelques uns en anglais et un en français ; ils sont publiés sur l'internet. Si vous avez encore le temps pour lire je peux vous donner l'adresse ou prendre des fotocopies, en annexe une invitation pour venir si vous avez le temps. Quelle surpise que vous portez le même non de famille que mois.”, schreef ik vanmorgen aan een oude naamgenoot.

 3. Brief aan Japanese idealiste : ' ...think and protest . Your voice is heard untill Belgium Our joined protest moves others even by typing our letters.
  Even if privatisation goes against the future history of the world. History is known to go steps forward and back.This is so because our personal lives move also with steps and setbacks.
  Even if you give up hope Next day, next week, next month...you will stand up again. Carried by new events...because your life was prepared already thousand years ago. You came to fulfill your task...and you will do so. If you keep on believing this. First there was something not willing to become nothing, than mikro life and makro life, then biological life, a cel, and finally you, not willing to become nobody as well.
  Through thousands of years, wisdom was carried on un till the combination of those before you ,that creation that you are; restarted, looking at global life instead of your own belly.
  We need people like you.

 4. Over Van Rossum s partij :  geen enkele grote sector in gemeenschapsbezit brengen zal wel niet in het programma staan, hopelijk kost het de pvda niet al te veel progressieve stemmen---onnodige concurrentie eigenlijk---waar halen ze zo maar 150.OOOeuro ? de pvda heeft alleen de 68OO leden om de organisatie in stand te houden en uit te bouwen---hopelijk sponsort het patronaat dat schrik gekregen heeft van het 'rode gevaar' hen niet///de enige partij die gewone volksmensen op verkiesbare plaatsen zet (de 52 pvda verkozenen zijn veelal gewone arbeiders, dokters, onderwijzers, bedienden, een heel pak delegees...dat is pas een daadwerkelijke verankering met het sociale weefsel

 5. "het zaad van het werkvolk is hun arbeid en anderen dicteren nog welk gebruikt mag worden, zoals de EU ook de boeren en tuinders wil opleggen" times are changing, but tijd voor andere richting

 6. Emodinges.
  ze zou al over de honderd en vijf geweest zijn
  woont nog in onzer harten klein
  de krant bevatte een hommage aan Herman Gorter
  tezamen met pers en media m'n dag een stuk korter
  al vliegt hij altijd voorbij, zo'n dag van mij
  ma ja, ik heb andere katten te geselen, nee, ratten te vangen, de nieuwe fasco's
  een bepaalde politieke stroming , las ik, bestaat dertig jaar
  ook daar weer van geleerd en genoten
  ze hadden het op tv over m'n oude werk waar statutairen buitenvlogen
  en werden vrolijk om het ballonnetje dat werd opgelaten
  op arte een documentaire over Ardennen dorpen waar we overal zijn geweest
  het fascisme liet er zien zijn ware geest
  ik onthoudt de gezichtjes van de kinderlijkjes
  de rest van m'n leven neem ik de draad van de politiek ook weer op
  oorlogen stop

 7.  Onderstaande tekst is nav een recent boek over WOII. Het gaat over de drie meest door de fasco's geviseerde mensen uit het dorp. Toevallig mijn grootvader en de grootvader van I...beide opgepakt, gefolterd en losgelaten en dan veel blabla achteraf door sommigen. Haar andere grootvader schreef teksten voor bruiloften waar de mijne op zong. Ik moest gewoon reageren op wat ik vandaag las...eerder kunnen ons voorvaders in ons misschien niet rusten. Mensen lijken soms verbonden in het lot te zijn. Diegenen die in de jaren veertig een jaar of vijftig waren en waar de vergaderingen van het verzet plaatsvonden bijvoorbeeld. Twee van de drie verzetsmensen waarover ik het heb, ( derde ontsnapte), werden opgepakt en respectievelijk in Breendonk en in Leuven weer vrijgelaten, wat na de oorlog leidde tot speculaties over wat zij onder foltering al of niet hadden losgelaten, terwijl zij zelf het waren die verlinkt werden vanwege hun voortrekkersrol. De vergeldingen op het dorp worden in het jongste boek over wat er zich toen heeft afgespeeld niet als vergelding voor één bepaalde moord op een collaborateur uitgelegd, maar als een plan dat maanden op voorhand al klaarlag en omdat men met de opkomst van de geallieerden in zicht alle sabotageäcties van het verzet tegen de mogelijke terugtrekking van Duitse troepen vóór wou zijn. In Normandië had dit de Duitse troepen al vele verliezen gekost...gedinamiteerde bruggen waarover men niet meer kon terugtrekken en daardoor zo in de val zat enzoverder. In het boek met de visie al zou de represaille dus in een militaire strategie tot terugtrekking gepast hebben, dweilt men de vloer aan met de repressaille-theorie...waarom omsingelt men dan één dorp...omdat de verzetsmensen meer en meer uit de steden trokken en zich in de dorpen verborgen, stelt men. Mensen die hun leven op het spel hebben gezet om het verzet te steunen waaronder de drie waarvan ik sprak, mijn grootvader, een mens wiens vrouw slaag kreeg en die na de oorlog bezoek kreeg van de Engelse piloot die hij verborg en die kon ontsnappen...een mens wie voor en na de oorlog bij burenruzies geroepen werd om te bemiddelen, een mens die men bijhaalde om doden af te leggen, iemand die kon zwijgen als een graf en om zijn filosofische zwijgzaamheid bekend stond, iemand die een café met volksspelen had en die in allerhande amoureuse en andere perikkelen om raad gevraagd werd...iemand die het belang van zwijgen kende, zo iemand staat dan ergens in een boek met het woordje verraad geassocieerd. Als men geweten had dat hij een piloot verborg dan had men die piloot zeker gaan zoeken...maar er waren zoveel versteekplaatsen bij hem, tot onder de prei in de hof...dus heeft hij niets over die piloot gelost...wat zou hij dan meer hebben verteld dan de bezetter al niet maanden van tevoren wist ?  Analyses van wat er werkelijk gebeurde, mogen er niet toe leiden van al diegenen die aan het verzet deelnamen nu tegen mekaar op te zetten. Het zijn altijd diegenen aan de top die de kleine garnalen gebruiken en doen marcheren...in de tijden van bewapening in de jaren dertig werden de vakbonden zelfs ingeschakeld om de bewapeningswedlopen mogelijk te maken, en niet alleen in Duitsland. Het volk had overal principieel tegen zo'n dingen moeten zijn.

   

  Dear Octaaf C,

  Thank you very much for your kind message and for sharing the interesting information. If you don’t mind, we will attach a reference to your blog to our archives.Very best wishes,

  Alyn Beßmann.....(Directie tentoonstelling concentratiekamp Neuengamme Noord Duitsland)

   

  für Heike? Alyn und anderen

   

  Vielen dank für die freundlichen und behilfsame Begleitung meiner Besuch am 7/05/2013

  http://filosofischverzet.skynetblog.be    a blog on warprevention now  by Octaaf Coeckelberghs (grandson Frans Coeckelberghs SENIOR, resistance Meensel-Kiezegem, but not the Frans Coeckelberghs who died on the Corona boat)

   

  further tips :

   

  tip :  A book on the war in Meensel -Kiezegem in English and Dutch : “One who almost made it back” by Peter Celis (grandson of former witness) and my column on it on my blog : http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2008/12/02/lotgevallen-van-luchtmachtpiloten.html   

  tip : a book in Dutch “Partizanen in Vlaanderen” by Louis Van Brussel

  tip : a book in Duch   “Een klein dorp, een zware tol” Stefaan Van Laere, Frans en Jozef Craeninckx

  tip : a film by Octaaf Duerinckx , docu film with actors all descendants of the victims of 1944

  tip : documentary of Maurice Dewilde (Belgisches Fernsehn VRT) “Tijd der Vergelding”(Zeit der Vergeldung)  a serie with one episode entirely on Meensel-Kiezegem

   

   

  Some of my contributions : (one of many articles)

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/tag/de+crem+zijn+infostand+oorlogsherdenking 

  Some anty-war poetry :

  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/tag/oorlogsslachtoffers

  And a lot of ACTUAL anti-war columns on the internet ( see filosofisch verzet facebook)

   

   

   

   

   

  foto : allemaal slachtoffers WOII uit één Belgisch dorp (niet MK, maar NRode)

  Paramilitair extreemrechts in Centraal Europa !

   

  Weer een stapje achteruit met de wereld. Niet alleen elementen die vanzichzelf  denken tot de linkerzijde te behoren en in 2008 al meer dan 1100 auto’s in brand hebben gestoken, zorgen voor nodeloos geweld dat de gewone mens vervreemd van elk zinnig verzet.  In Tsjechië en Hongarije blijkt de jacht op zigeuners zoals ten tijde van het bourgeoisfascisme van de nazis weer te zijn opgedoken. In die mate dat zigeuners ook al tegenmilities vormen. In Tsjechië noemt één zo’n extreemrechtse paramilitaire groep zich ‘extreemrechtse arbeiderspartij’.

  In Tsjechië noemt één zo’n extreemrechtse paramilitaire groep zich 'extreemrechtse Arbeiderspartij', dezelfde leugen als destijds in de afkorting van NSDAP van de nazis misbruikt.

   

   

  http://mo.be/index.php?id=63&tx_uwnews_pi2[art_id]=23550&cHash=defdae392f 

   

  Alsof dat nog niet genoeg was, is er ook een grensconflict tussen Kroatië en Slovenië in de maak en is Kosovo is nog altijd niet erkend door Servië.  Normaal gezien zijn het altijd een aantal jonge of oude heethoofden en verzuurde jonge en ouderen die geweld steunen als middel om grensproblemen (schijnproblemen) op te lossen.  Niet alleen in Centraal Europa steken oude barbaarse methoden het hoofd weer op.  Het ‘democratische’ Israël en Palestina hebben nooit iets anders gekend en slagen er nog altijd niet in van één gebied te vormen. In de zogezegde jonge democratieën in Afrika of Thailand en vele andere landen gaat men na elke verkiezing over tot moorden en plunderen onder het masker van etnicitieit of religie of omdat je tot een politieke groep behoort.  Onder het mom van nationale ‘democratische verkiezingen’ komen de grootste schurken hun termijn uitdoen. Hoog tijd om de wereld als één land te gaan regeren met een aantal programmapunten die het programma van de rechten van de Mens op een planetaire schaal kunnen verwezenlijken. Je kan het programma al op het internet lezen en er voor stemmen of jezelf opgeven als kandidaat voor één van de projekten-drietalig programma op :  

  http://www.bloggen.be/conscience2008/ 

  een filosofische oefening in een soort inspraak en democratie van een andere soort, in het licht van wat er na 1929 gebeurde, zeker geen overbodige luxe

  Een heel typisch politiek voorbeeld van wat populistische en poujadistische partijen kunnen aanrichten ?

  http://www.blokbuster.be/site/bb/htdocs/modules/news/arti...

  verdere info over Gaza

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2009/01/02/gaza.html

  http://www.pvda.be/nl/nieuws/artikel/article/verklaring-partijbureau-pvda-stop-de-slachting-in-gaza.html

  http://www.sap-rood.be/cm/index.php?view=article&id=894%3AGaza%3A+stop+de+terroristische+staat+Isra%C3%ABl%21&Itemid=53&option=com_content

   

   

   

 1. Wereldwinkels. by octo
  Speculanten roepen en tieren
  Boekjes in de hand
  Op beurzen voor uitzuigers
  Op nul, hun verstand, een hart ontbreekt
  Ten dienste van instandhouding van armoede

  Vliegen hun vingers over duizenden klavieren….anvulling zie beneden

   

   (nog aanvullen)    zie mijn twee poezieblogs onder http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

 2. het is ongeveer perfect mogelijk van het werk te verdelen volgens wat men graag doet, het is ook enigszins perfekt mogelijk om onzinnig of onetisch werk af te schaffen zodat toch nog bijna iedereen werk heeft, maar niet in een systeem dat gebaseerd is op consumeren en altijd meer en meer consumeren opdat het niet in duigen zou vallen

 

BLOGVERZET

Deze dolblije en intrieste wereld

Duizenden uitzinnige mensen op bergflanken

Het weze hen gegund

Hun overdrijven hen vergeven

Afstand houden ze niet, ze overspoelen ongeorganiseerd

In plaats van simpel wat ruimte voor de dwangrenners te laten.

Weer op andere plaatsen, oorlogskinderen;

Geaccumuleerd leed van oorlogsindustrie beslissingen.

Ja maar ’t is toch maar ginder, voorlopig weinig hinder.

En blijven stemmen voor de zelfden

Die van buitenlandse politiek niets weten,

Gewoon wat over economische belangen tweeten.

Maar ook hier oma Europa, ontneemt haar kroost arbeid en inkomen

Altijd maar weer afromen, behalve als ’t over de één percent gaat aan de top

Waar we allen meer of minder aan vasthangen

Een flink deel van jullie spelen het spel om ter meeste graaien mee en masse;

Willen al lang niet meer dat er een ander systeem was.

Wat af en bij hier en daar en jullie zijn content

Tot groot genoegen van de valse tongen van ’t imperialistisch veelkoppig serpent.

Octo 19/7/2013VRIJDAG

 

Oxfam Wereldwinkels inzending

Speculanten roepen en tieren

Boekjes in de hand

Op beurzen voor uitzuigers

Op nul hun verstand

Een hart ontbreekt

Ten dienste van instandhouding der armoede

Vliegen hun vingers over duizenden klavieren

Ze telefoneren als gek

En gebaren als barbaren

Hun vingers in de lucht

Ten dienste van kapitalen

Maar ergens op meer en meer plaatsen

Werken Abdulh en Mahatma, Justine en Dolores

Aan hun koffie, thee en allerhande

Niet voor de mateloze verrijking der rijksten

Ze hoeven niet meer onder eigen arbeid te bezwijken

Hervinden hun levenslust

Ten bate van hun kinderen

Beursidioten jullie gaan ons niet blijven hinderen

bloctaaf

 

 

 

 

 

hello Ley. Ola. Filosofisch Verzet heeft drie betekenissen : weerstand, versnelling en ontspanning:::::::::::het is een algemene naam omdat ik probeer over te brengen wat een collectiviteit aan mensen geconfronteerd met mezelf van het leven heeft opgestoken, via mijn verzameld werk kan je via een aantal blogs over elk domein vh leven de neerslag daarvan vinden, in nederlands en engels---godsdienst en partijen zijn een uiting van een bepaald bewustzijn, partijen evolueren ook neen dag naar een soort eengemaakt systeem:::::::educatie : gebeurd eigenlijk tussen mensen die onafgewerkte verhalen aan het afwerken zijn  http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be    groet U   ik noteer je email in mijn schrift, zal aanvraag doen, tot genoegen

 

 

 

1.       de buitenlandse politiek in handen geven van de internationale arbeidersbeweging, geen grenzen meer, alleen menselijke noden vervullen...militaire dingen produceren is er daar geen van...staken voor de sluiting van de militaire industrie we...reldwijd...nog niet van gehoord...misschien zou de bourgeoisie die oorlogen organiseert eens even nadenken als we allen een week het werk neerlegden wereldwijd (heb dat eens plaatselijk in een bedrijf willen organiseren n.a.v. de start van de Irakoorlog..."wat kunnen wij daar nu aan doen was het antwoord in overgrote meerderheid', wel, alles, een wereld zonder militaire industrie mag geen utopie blijven...beter dan dat wat men ons wil geloven, 'dat de mens slecht is en dat het altijd zo geweest is en altijd zo zal blijven', zonder de politieke agenda's nog te ontmaskeren

 

 

 

2.       communisme is afschaffing van loonarbeid en handel, het heeft nog nooit bestaan----alleen productie en distributie ieder naar eigen kunnen en willen/////de figuren die je aanhaalt hebben in nog erger tijden dan nu grenzen willen verleggen en zijn zelf ook op gewapende weerstand gestuit, zonde alles te willen goedpraten, maar maak daarom het 'communisme' niet zomaar zwart, niets komt zonder barensweeën/////filosofisch valt er nog veel aan toe te voegen , daar de wetenschap toen nog niet zo ver stond, en het vrije initiatief van de enkeling en kleine ondernemingen hoeft niet verboden te worden en het privébezit dat niet te spuigaten uitloopt kan in tegenstelling tot wat ons wordt voorgehouden, toch nog worden getolereerd, hoor, so what's the problem ?misschien zou de bourgeoisie die oorlogen organiseert eens even nadenken als we allen een week het werk neerlegden wereldwijd (heb dat eens plaatselijk in een bedrijf willen organiseren n.a.v. de start van de Irakoorlog..."wat kunnen wij daar nu aan doen was het antwoord in overgrote meerderheid', wel, alles, een wereld zonder militaire industrie mag geen utopie blijven...beter dan dat wat men ons wil geloven, 'dat de mens slecht is en dat het altijd zo geweest is en altijd zo zal blijven', zonder de politieke agenda's nog te ontmaskeren dat er niemand nog wil gaan werken misschien ?

 

 

 

3.       als de Walen hun onafhankelijkheid zouden uitroepen moeten de Vlamingen ze dan gaan bombarderen, in 't Oosten is de ellenden niet begonnen, wel in Kiev,mét forse steun van fascisten....het Oosten was niet rijp voor een Krimoplossing en het uitroepen van nieuwe republieken een verkeerde taktiek, maar what's done is done....maar schuif alle schuld niet naar één hoek bitte

 

 

 

Filosofisch Verzet, zo genoemd naar zijn opa die in een boek  van een priester over het WOII verzet als 'filosofisch' bestempeld wordt, gaat voortaan met gratis advertenties werken. Heb al een kanjer van een eerste klant binnen. God vraagt alle arbeiders in de militaire industrie zich wereldwijd met en buiten hun vakbondstop te organiseren, hun geweten te volgen en voorgoed het werk neer te leggen. Hij geeft terloops toe zijdelings medeplichtig te zijn aan de vliegtuigmoorden en zegt dat iedereen op voorlopig een paar mensen na het heel goed maakt, hij verontschuldigt zich maar hij kon het niet meer blijven aanzien en dringt aan op reconversie van de militaire industrie NU NU NU !

 

 

 

gisteren hoorde ik een hele oude vrouw tijdens het zien over een reportage over armoedige toestanden in Afrika zeggen : "dat is toch iets van lang geleden niet, dat bestaat toch niet meer ? ", misschien wil ze het niet meer zien en moest ik maar een jolige Vlaamse zender met zang en dans of een moderne misdaadserie opgezet hebben...soms heb je zin om ook de ogen letterlijk te sluiten, zij figuurlijk nog niet, ze doet dapper verder met de voor haar ook beperkte dingen des levens, blij dat sommige dingen toch niet bestaan

 

 

 

'liberaal' is een woord dat al veel te verduren gekregen heeft en veel over zich heen moet laten gaan heeft en moet laten gaan, toch een mooi woord, maar wat is er al niet onder de naam 'christelijk' niet aan schandelijks gebeurd

 

 

 

die vele soorten liberalen (mooie naam voor de 'nooit genoegers' die ze in feite zijn) moeten echt gestopt worden voor hun eigen goed, het moet erg zijn lid te zijn van één van die vele soorten liberale partijen : vld-Verhofstadt blijft de geschiedenis vervalsen, in de conflicten van de Russische republiek was de RR niet de aanleiding, indien hij niet vergeetachtig is, is het een oorlog stokende crimineel, destijds niet deelname aan de Irak oorlog zal dan wel dank zijn de sociaaldemocraten geweest zijn of door zijn optie voor een Europese topjob (zou al even erg geweest zijn als dat Blair Tony die gekregen had)...en de NVA en Vlaams belang???? buitenlandse politiek is zo ingewikkeld dat die nog even wijselijk zwijgen; maar provocerend zullen ze zeker ook wel zijn, vermits het opperhoofd van de eerste in de tijd voor McCain was...en die had zeker  al een oorlog tegen de Russische republiek afgekondigd...maar ja, in de planeet van struisvogels zijn de apen koning

 

 

 

 

 

 

 

de dag dat machines alle werk doen en alle beurzen gesloten zijn en speculatie onmogelijk, maken we onze mayonaise en ketchup zoals ons moe vroeger; met de hand in een teloor (als de industrie dan toch moet teloor gaan)

 

 

 

1.       je kan ze onmogelijk allemaal heel de tijd perfect kunnen, de volgende 22...en dat is ook niet de bedoeling    Relax without laziness
Focus without tension
Perceive without projecting
Witness without judging
Enjoy without craving
Reflect without imagining...
Love without condition
Give without demanding
Receive without possessing
Serve without self-seeking
Challenge without dominating
Meditate without identity
Correct without blaming
Overcome without pride
Laugh without cynicism
Cry without pity
Confront without hatred
Guide without superiority
Be without self-defining
Live without arrogance
Enter without self-importance
Depart without regret
Be one with God
Love without condition
Give without demanding
Receive without possessing
Serve without self-seeking
Challenge without dominating
Meditate without identity
Correct without blaming
Overcome without pride
Laugh without cynicism
give without demanding , receive without possesing, laugh without cynism, Love without condition
Give without demanding
Receive without possessing
Serve without self-seeking
Challenge without dominating
Meditate without identity
Correct without blaming
Overcome without pride
Laugh without cynicismServe without self-seeking
Challenge without dominating
Meditate without identity
Correct without blaming
Overcome without pride
Laugh without cynicism
Cry without pity
Confront without hatred
Guide without superiority
Be without self-defining
Live without arrogance
Enter without self-importance
Depart without regret
Be one with God
serve without selfseeking, meditate without identity, correct without blaming,overcome without pride, cry without pitty,confront without hatred, guide without superiority,be without selfdifining, life without arrogance,enter withou self importance, depart without regret ,beo ne with god

 

 

 

2.       Het is de oude discussie onder Utopisten, Bakoenisten, Marxisten enz voor een stuk. In verband met de film, er zijn geen volmaakte mensen en ergens moet er hierarchie en organisatie (organisatie gaan utopisten niet betwisten hoop ik) zijn, men mag mij gerust dictator noemen (vooral mensen die me niet kennen dan); maar de Staat is nodig, maar dan op een andere manier geOrganiseerd...en de weg daar naar toe; is ook al niet volmaakt waarde confrators. Een onvoorwaardelijk basis inkomen is een goede zaak, maar wordt al eens teveel gebruikt ook door groepen met neoliberale ideeën, anti-Staat; wanneer het hen goed uitkomt. Ugh

 

 

 

3.       -ofwel bent U geïndoctrineerd door het' zwartboek van het (zogezegde)communisme', ultrarechts document Mijnheer P.K.  ofwel hebt U alle zin voor nuancering verloren wat me van iemand als U sterk verwondert ! ik wacht af tot U eens bij gelegenheid erkent dat die 100 miljoen op rekening van anderen dan de voorlopers van de huidige moderne arbeidersbeweging geschreven worden. De Goelags zijn een andere zaak, ok toegegeven, heeft niks met communisme(gewoon produktie en distributie, geen loonarbeid, geen handel, geen 'rente'(daar bent u wel specialist in, in rente, te maken. Als progressief mens heb ik alle sympathie voor mensen met een eigen zaak, niet voor de speculanten van het grootkapitaal...het lijkt wel of veel zelfstandigen nog altijd denken dat 'het communisme' hen zal nationaliseren of zo....wees gerust, voor zo een systeem is er een te grote graad van bewustzijn nodig en voor d moment wordt er vooral aangemodderd of smijt men zoals U met modder naar de verkeerden(die allang allen bijna onder de grond steken)Aanvaard maar gewoon dat namen afgeleid van edele motieven zoals Christenen, socialisten ... nu eenmaal veel misbruikt geworden zijn, niets is perfect.