17-11-15

Er moet een eind aan komen. It has to come to an end.

FotoFer moet een eind aan komen.jpg

Er moet een eind aan komen

Jij, jij hebt nooit Stad, Staat, Mens aangevallen.

Nooit schoot je iemand neer.

Sommigen van je Staten doen het.

Met jouw geld. Gesponsord geweld.

Jij mag er niet over meepraten.

Ook niet via hun officiële vorm van democratie.

Je mag je alleen wat verzetten op het net.

Er niet telematisch over stemmen.

Sommigen onder de mensen spelen mee.

Het bloederige spel van het grote roofdier Big Business.

Moordend om bezit en andere oude geloven.

It has to come to an end

You, you never attaced City, State or Human.

You never shot someone. Some of your States do it.

With your money. Sponsored violence.

You can’t talk about these things in Their official democracy.

You can resist on the net but not vote on it telematically.

Some among us, do play the game of bloody Big Business

Murdering for possession, using some old believes.